top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)


DIE FARISEËRS NEEM AANSTOOT DAT JESUS 'N DEMOON-BESETE PERSOON BEVRY.

(Matt. 12:22-32)


JESUS EN BEËLSEBUL (4)

(Mark. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)


IS JOU KEUSE VÍR OF TÉÉN JESUS CHRISTUS?


Matt. 12:30 – “Wie nie aan my kant is nie, is teen My; en wie nie saam met My die skape bymekaarmaak nie, jaag hulle uitmekaar.”


Ons het gister gesien hoe Jesus, deur die krag van die Gees van God, die sogenaamde koninkryk van die Bose, die sterk vesting van Satan, inneem, en Satan as heerser oor mense se lewe, onttroon. Dit beteken dat die duiwel nie in beheer kán wees van enigeen wat vir Jesus in geloof aanvaar nie. Ek en jy het daardie keuse: “Of ons gaan staan aan Jesus se kant of aan die kant van Sy vyand.” Jesus se triomf oor die duiwel beteken dat Hy beheer oor elkeen se lewe neem wat Hom op sy Naam ken!


In teenstelling met die Fariseërs wat die mense belas het met ‘n magdom reëls van moete en moenies en hulle sodoende verstrooi het sodat hulle mettertyd gevoel het dat hulle nie meer toegang tot die tempel of God gehad het nie, kom maak Jesus “die skape weer bymekaar.” Kortom, dit is die keuse: In die stryd teen Satan se sterk vesting is daar net twee weë: “Of saam met Jesus die skape bymekaarmaak, of saam met Satan hulle uitmekaar jaag” – indien ons teenwoordigheid nie die kerk van Jesus sterker maak nie, verswak ons dit in ons afwesigheid. Daar is ongelukkig nie ‘n middeweg nie, ons kan nie neutraal staan of buite stemming bly teenoor Jesus Christus nie. Dit is óf vir Hom, óf teen Hom.


Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wanneer hierdie vraag gevra word is die antwoord gewoonlik: “Om ons sondaars te kom red.” Dit is natuurlik die regte antwoord, maar dit help nie om net ‘n intellektuele opinie oor Jesus Christus te hê nie. My en jou Christenskap kan nie net ‘n kultus of sekere sisteme van denke wees nie. Ons moet Christus toelaat om ons lewe binne te kom, daar waar ons Hom nie kan wegsteek nie, maar waar die waarheid van ons Christenskap sigbaar sal wees. Wanneer die Ewige Lig in ons is, sal dit eenvoudig skyn.


Wat ons wel kan byvoeg in ons antwoord hoekom Jesus aarde toe gekom het, is dat God gesien het die mens is vasgevang in ‘n greep van sonde – ‘n doodloopstraat in die donker, op pad na die dood as finale adres!!! “Die mens wat sondig, sal sterwe. ‘n Seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie, en ‘n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens My wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor dra” (Eseg. 18:20).


Dit is die pad van die donker en “terwyl ons die Lig het, moet ons in die Lig glo, sodat ons mense van die Lig kan wees” (Joh. 12:36). Álmal wat dus in die ewige Lig glo, is Christus se getuies. Ons het die opdrag ontvang om hulle wat nog in die donker rond ploeter, ook te vertel van die Lig (Matt. 28:19), te vertel dat “dit nie God se wil is dat die mens moet sterf nie, maar dat hy hom moet bekeer en bly lewe” (Eseg. 18:32).


Martin Luther het een aand by sy venster uitgekyk na die sterrehemel wat God in die hemelkoepel gespan het. Hy kon geen sigbare pilare sien wat die uitspansel ondersteun nie, en tog het die hemel nie ingetuimel nie. Hy het in stilte God se Almagtigheid bewonder en gedink dat daar tog mense is wat hierdie pilare soek. En wanneer hulle misluk in hul soektog na die pilare, beweeg hulle in vrees asof die hemel enige oomblik gaan intuimel. Hulle probleem is dat hulle nie kan begryp dat geloof die ondersteunende fondament is nie.


Dit het Martin Luther by sy definisie van geloof uitgebring: “Daar is twee soorte geloof – geloof omtrent God: ek glo alles wat oor God gesê word wat eerder ‘n vorm van kennis, as geloof is. ‘n Geloof in God beteken om my volle vertroue in God te plaas, my daartoe verbind om met Hom te praat en sonder twyfel gló, dat Hy sal wees en doen volgens al die dinge wat oor Hom gesê word. Hierdie soort geloof werp homself op God, in lewe en in dood, en dít is die geloof van ‘n Christen!”


Daar is net één sleutel wat die slotte by die hemelpoort oopsluit – Geloof in Jesus Christus – dit is die ondersteunende fondament! Geloof is dié emosie wat ons Christene se hele lewe omvou. Ons is Jesus se getuies en Hy het hierdie sleutel aan ons as Sy verteenwoordigers, toevertrou, en deur God se genade, as ‘n gawe ontvang. Daar is nie toeskouers in die stryd teen die bose nie. Ons moet die sleutel dus gebruik om die deure, in Christus se Naam, by hulle wat nog in die donker is, oop te sluit sodat hulle ook die ewige Lig kan ervaar en by die regte adres in die hemel uit kan kom. Ons kan dit egter net doen indien ons weet dat ons deel het aan Christus se oorwinning oor die Bose, dat ons waarlik “aan Sy kant is en saam met Hom die skape bymekaarmaak” en nie elke dag maar net deur die lewe aanskuifel in neutraliteit nie. Maak jy saam bymekaar of verstrooi jy?


“In this war against Satan's strongholds there are only two sides, for Jesus Christ or against Him, gathering with Him or scattering with Satan" (W. C. Allen).


Gebed: Here Jesus, U laat my lamp helder skyn, U gee lig as dit donker is om my (Ps 18:29). Skenk my die genade en krag om in gehoorsaamheid aan U opdrag, met vrymoedigheid, van U liefde en U ewige Lig te vertel. Met die hulp van U Gees kan ek vir hulle wat nog in die donker rond ploeter, getuig – “want hulle pad is soos die donker, hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie” (Spr. 4:19). O Heilige Gees, vul my gedurig met die lig van Jesus en hou my oë op Hom gefokus as die Leidsman en Voleinder van my geloof. Help my om altyd en oral my geloof in Hom uit te leef in alles wat ek doen en sê. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page