top of page

Gedagte vir Vandag


Die “Onse Vader” gebed word in verskillende tale in keramiek vertoon by die “Kerk van die Pater Noster” (Latyn vir “Onse Vader) op die Olyfberg in Jerusalem.

JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)

TWEEDE RIGLYN VIR DIE VERVULLING VAN DIE WET (HOE OM DIE LEWE VAN GEREGTIGHEID TE BEOEFEN.)

AS JULLE BID (4) – SÓ MOET ONS BID!

(Luk. 11:2-4)

Matt. 6:9a – “So moet julle bid: Ons Vader ...”


Vergelyk ook Pred. 4:17-5:1 – “Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos ‘n dwaas dit sou doen … Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig ‘n belofte aan God maak nie, want Hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees.”


Teenoor die verkeerde maniere om te bid, gee Jesus aan ons dié modelgebed wat ons kan bid, ‘n gebed waar “ons” deurgaans ter sprake is. Dit is dus geen individuele saak nie, maar ’n gebed wat alle kinders van die Vader kan bid. God is ons geloofsgemeenskap se Vader, ons Verbondsgod en daarom kan ons in gebed nie selfsugtig net op onsself gerig wees nie: “(Ons) is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God” (Ef. 2:19). Jesus kom bind al Sy volgelinge saam tot geestelike broers en susters.


As iemand my sou vra hoe om te bid, sou my antwoord wees: “Bid asof jou lewe daarvan afhang!” Want ons hele lewe en die gehalte daarvan hang werklik af van die innigheid van ons gebedslewe. Jesus kom gee ‘n nuwe betekenis aan gebed in antwoord op die dissipels se versoek om hulle (en ons) te leer bid (Luk. 11:1). Dit beteken natuurlik nie dat dit die enigste gebed is wat ons moet bid nie. Dit beteken ook nie dat wanneer ons bid, dit sonder nadenke sal doen nie, dit moet altyd in alle opregtheid en erns gebid word.


Op bykans ongehoorde wyse mag ons as Jesus se dissipels ons groot en Almagtige God aanspreek as “ons Vader.” Benewens meer as twee honderd bepaalde name vir God in die Bybel, word Hy ook op verskillende ander maniere geteken – Skepper, Verlosser, Koning, Regter ens. – maar Jesus kies “ons Vader”, ons wat geen hemelse tuiste in die vooruitsig gehad het nie, mag nou God “ons Vader” noem! Wonderlik!!


Jesus kom leer ons dat ons die heilige God as Vader mag aanspreek. Die intieme aanspreekvorm maak ons Vader natuurlik nie ons pêl, of die “ou toppie daarbo” nie. Ons Vader moet steeds met respek en ontsag aangespreek word. Hy is ook nie net Vader nie, maar óns Vader wat ver verhewe bo ons is in Sy heiligheid en heerlikheid. Hy is ook die God wat afbuig na ons en met Vaderliefde bedek. Ons, sondaarmense, mag die heilige God “Vader” noem! Jesus het hierdie verstommende waarheid aan ons kom moontlik maak: “Aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12).


Jesus kom gee vir ons toegang tot God, maar ons behoort Hom nie te nader met leë woorde, oppervlakkige gebede, rympies of beloftes wat ons ligtelik aflê nie. “Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig ‘n belofte aan God maak nie,” God mag dalk net jou belofte uitdaag en dan moet jy kan lewer!


Hy is ons Vader, “aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het” (Ef. 3:15). Hy is ons Vader, die Bron van die lewe “uit Wie en deur Wie en tot Wie alle dinge is” (Rom. 11:36). Hy is ons Vader wat as die almagtige Versorger, in Sy voorsienigheid die heelal met Sy eie hand onderhou. Hy is ons Vader wat as die Bron van die liefde “die wêreld so lief gehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). Hy is ons Vader en nie net my Vader nie. Wat ‘n onuitspreeklike voorreg om kinders te kan wees van só ‘n Vader!!!! Laat ons minder óór ons Vader praat en meer mét Hom praat.


“Wie een keer in Jesus Christus die spieëlbeeld van God se Vaderhart gesien het, kyk vir die res van sy lewe met nuwe oë na die wêreld” (Martin Luther).


Gebed: Dit klink so ongelooflik dat U, die God wat hemel en aarde gemaak het, ons Vader is. Dankie tog Here, want dit gee my daardie gerusstelling en vertroue om die dinge wat ek nie kan beheer en die dinge wat die lewe onseker maak, te aanvaar en daarmee saam te leef. Neem weg die selfsug wanneer ek U aanroep dat dit nie oor mý gaan nie, maar oor óns. Dankie dat U vir my lief is net soos ek is maar té lief het om my só te los. Dankie dat ek U deur Jesus mag aanspreek as my Vader. Help my dat ek U gehoorsame kind sal wees. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page