top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


ANTWOORD OP DIE WOORD


Gevaarpunt 3 : Reaksie op die woord – Verstopte Ore (1)


Jak 1:19-20 – “My liewe broers (en susters), dit moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.”


Vergelyk ook Spr 10:19 – “Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig.”


Welsprekendheid en om filosofies te klink terwyl hulle praat, was ‘n kuns onder die geleerde Jode en Grieke van destyds. Jakobus het hierdie moontlikheid seker in gedagte gehad toe hy vermaan het dat dit beter is om eerder “gewillig te wees om te luister” as om baie of te gou te praat.


Onbeheersdheid was skynbaar eie aan die Oosterlinge. Die aanname was dat hulle mag kwaad word en dan kon sê wat hulle wil. Jakobus rig daarom ‘n vermaning aan almal wat gou kwaad word om te waak daarteen, want hulle “doen nie wat voor God reg is nie.” Dit rym nie met hul belydenis en geloof nie. Die Heilige Gees verwag ‘n gekwalifiseerde tipe luister eerder as om te gou te praat:

  • Wees “gewillig om te luister.”

  • Gee ‘n ander kans om sy saak goed en voluit te stel.

  • Maak seker ons hoor wat die ander persoon sê en verstaan wat dit beteken.

  • Wees vinnig om te hoor. Snap die konteks.

  • Moet “nie te gou praat nie” en antwoord stadig.

  • Deurdink die antwoord eers voor ons praat.

  • Wees geduldig terwyl ons antwoord.

  • Moenie “te gou kwaad word nie. ‘n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.”

Kwaad word en woede word nie deur die Heilige Gees begelei nie. Dit lei na woorde wat geuiter word om God en ons naaste oneer aan te doen. Daar bestaan nie mense wat struikel in wat hul sê nie. Indien dit die geval was, sou ons volmaak wees, maar ons kan aanvaar dat dit onmoontlik is. God is genadig en Hy voorsien die beste, veral wanneer ons Hom om wysheid vra (v 5). Dit is dan net logies dat Hy sou verwag ons moet doen wat Hy vra. Die wysheid wat God gee is bedoel vir gehoorsaamheid en optrede.


Om “gewillig te wees om te luister” is deel van die optrede wat God van ons as gelowiges verwag. Ons het twee ore en een mond en kan daarom meer en beter luister, as om te praat! Om te gou te praat en kwaad te word, is om God in die rede te val met ons verkeerde dade. Kom ons, ek en jy, gaan leef liefde! Kom ons vermy oomblikke wat ons “ons tong wil afbyt.”


“Vir elke minuut van woede, verloor jy 60 sekondes van geluk.” (Anoniem)


Gebed: Here, ons staan skuldig voor U. Baie van ons is ook geneig om eerder te gou te praat as om beter te luister. Die gevolg is gewoonlik dat dit in woede ontaard wat juis dié mense naby aan ons, vervreem. Woede verwoes en vernietig die intimiteit wat U van ons eis – om U en ons naaste lief te hê. Ons is só geneig om dan die verskoning van “dis menslik” te gebruik maar Here, dit is nie soos U die mens gemaak het nie. Leer ons om “maar te gewillig te wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie” en eerder ‘n sagte antwoord te gee. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page