top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


VERSOENING

Die sesde gebod – Is jy ‘n moordenaar?

Matt 5:22 – “Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank.”

Vergelyk ook Jak 1:20 – “’n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie.”


Die Bergrede is bedoel vir dié wat ‘n keuse gemaak het om Jesus te volg. Die primêre doel daarvan is om die koninkryk van God uit te brei. Ons as Jesus se dissipels is anders want hierdie leefwyse verg opoffering en selfverloëning.


Matteus 5 vers 21 tot 48 staan bekend as Jesus se ses teenstellings van Sy Bergpreek. Hy gebruik ses keer die uitdrukking: “Maar Ek sê vir julle....” Hy weerlê die Joodse interpretasie van die wet en gee Sy eie interpretasie daarvan. Sonder om te debatteer daaroor bring Hy kalm Sy boodskap oor. Hier in verse 21 en 22 beklemtoon Jesus dat die lewe van onsself en ons medemens kosbaar is.


Die lewe is ‘n gawe van God. “Dit is Hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie” (Ps 66:9). God is die Bron van die lewe en ook die Bewaarder daarvan. God sê ja vir die lewe daarom mag ons nie nee sê nie. Jesus kom nou en verbied die aantasting van die lewe van ‘n mens , nie net met openbare dade en moord nie, maar ook die verborge wortels daarvan.


Doodmaak is die grofste vorm van oortreding. Alle pogings tot moord en of opsetlike ingevaarstel daarvan is moord. Jesus sê dat moord vroeër as die daad begin. Jesus sê dit is reeds teenwoordig wanneer ons iemand uit woede verwens (gek, idioot). Dit is nie net die uitwendige daad wat gepleeg word nie maar ook die innerlike gedagtes, woede en veragtende taalgebruik. Skinder byvoorbeeld, is miskien nie ‘n moordenaar in daad nie maar ‘n moordenaar van hart.


Woorde wat spot, verkleineer of veronreg maak seer, maak dood. Verwonding van mense ter wille van genot is sonde. “Elkeen wat sy broer haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie” (1 Joh 3:15). Kwaad word en woede word nie deur die Heilige Gees begelei nie. Dit lei na woorde wat geuiter word wat God en ons naaste oneer aandoen – woorde wat ander aftakel en van sy menswaardigheid en lewensmoontlikhede beroof.


Gebed: Dankie Gees van God dat U nie met geweld werk nie maar eerder vermaan en berispe. Skoffel die grond van ons hart skoon sodat die vuilheid en ongeregtigheid plek maak vir ‘n “inplanting” wat herskep en red. Weerhou ons van impulsiewe- optredes en woorde en maak ons kalm van gees.

Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page