top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 13 November 2023

Koos Espach


VII. Paulus se Derde Sendingreis (3)

Apollos preek in Efese (2)


Op Jesus se pad met die regte Gids


Hand. 18:26 – “Apollos het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Akwila hom hoor, het hulle hom huistoe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak.”


Ten spyte van sy onvolledige kennis begin Apollos geesdriftig en met vrymoedigheid in die sinagoge in Efese te preek oor die dinge rondom Jesus. Toe Priscilla en Akwila hom hoor, het hulle waarskynlik iets goed in die prediking van Apollos gehoor, maar iets gemis. Die egpaar stap al ‘n geruime tyd saam met Paulus en ken sy teologie. “Hulle het hom huistoe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak.” Die noukeuriger verduideliking sou wees om Apollos te vertel dat die Jesus, die Messias waaroor Johannes die Doper gepreek het, reeds gekom het; dat Hy deur die Jode doodgemaak is en deur God uit die dood opgewek is; dat die doop van Johannes met die oog op vergifnis van sonde, deur Jesus sy ware betekenis gekry het want Hy het as Messias die sonde van die wêreld op Hom geneem. Dié wat in Hom glo, ontvang uit God se genadehand, vergifnis van al hulle sonde.

Hulle neem hom saam na hulle huis en maak die Weg van die Here nog duideliker aan hom – die ‘Weg’ soos wat die Jode die volgelinge van Jesus se aanhangers genoem het. Dit was na aanleiding van Jesus se woorde in Johannes 14:4-6 aan Tomas, een van Sy dissipels: “En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan. Tomas sê toe vir Hom: ‘Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?’ Jesus het vir hom gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” Apollos was onderrig in die ‘Weg van die Here’, daarom kon hy hom vereenselwig daarmee en voortgaan met die geesdriftige prediking daarvan.


Tydens een van sy laaste gesprekke met sy dissipels kort voor sy kruisiging, het Jesus genoem dat die dissipels nie dadelik sal kan kom na die plek waarheen Hy gaan nie (Joh. 13:33b, 36). En dan noem Jesus dat Hy “gaan om vir hulle plek gereed te maak en weer terugkom om hulle na Hom toe te neem” (Joh. 14:2b-3). Met eerlikheid het Tomas vir Jesus gevra omtrent die regte adres waarheen Hy gaan, want hulle was steeds onseker – “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie.”


Tomas se redenasie en onsekerheid ontlok een van Jesus se bekendste uitsprake: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” Die plek waarheen Jesus onderweg is, is na Sy Vader toe om “woonplek gereed te maak”, en met nadruk verklaar Jesus: “Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur My.” Om hierdie waarheid onuitwisbaar by ons in te skerp, spreek Jesus die sentrale waarheid van die heilsopenbaring uit: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.”


Maar die gebeurtenisse wat kort ná die uitspreek van hierdie woorde sou volg, sou die geloof van die dissipels tot die uiterste beproef. Hy wat gesê het: “Ek is die weg”, sou magteloos aan die kruis hang; “Ek is die waarheid”, maar die leuens van mense sou skynbaar die oorwinning behaal wat die kruisiging tot gevolg het; “Ek is die lewe”, maar voor die son die volgende dag onder is, sou Sy lyk in die graf neergelê word. Dankie tog, die dag van die opstanding en die triomf sou drie dae later kom, en dan sou Sy woorde onteenseglik ook vir ons bevestig word dat Jesus “die weg en die waarheid en die lewe is!”


Elkeen van ons is, wat ons geestelike lewe betref, iewers heen onderweg. Elke mens móét die finale tree gee in die ewigheid in. In ons lewe is daar baie roetes wat ons neem. Party mense bevind hulle op die hoofpad van sukses, ander weer op ‘n hobbelrige oop nasionale pad vol potholes van lyding en swaarkry as rigtingwysers. Sommiges bevind hulle op kruispaaie met verskillende rigtings, en weet nie waarheen nie, menigte eindig in ‘n doodloopstraat. Baie mense verkies die “breë pad” want dit is ‘n maklike pad met baie afdraandes, afdraandes tot binne die hel want Jesus is nêrens op daardie pad te vinde nie!


Daar is net twee keuses gedurende ons aardse lewe wat hierdie finale bestemming gaan beïnvloed: Die “nou poort en smal pad” of die “wye poort en breë pad,” (Matt. 7:13-14). Daar is ongelukkig geen middeweg of moderne alternatief nie! God se genadepad is die pad wat Jesus kom herstel het en om op daardie genadepad van Jesus te kom, is net om in Hom te glo. Hy is die enigste Weg wat ons by die Waarheid en die Lewe sal uitbring. Hy skenk vir ons die Heilige Gees as wonderlike Gids om seker te maak ons verdwaal nie en om ons op die pad van die lewe te hou na ons hemelse adres. Op watter pad bevind jy jou?


“Goeie nuus is om die beste Gids op die beste pad tot jou beskikking te hê” (Prof. Stephan Joubert).


Gebed: Dankie Here vir ‘n keuse om dissipel van U te wees. Ek is so geneig om my hart en lewe te vul met vlak, stoflike wêreldsdinge in my soektog na geluk en gemak. Here, wees asseblief my Gids, sodat ek op die regte weg kan bly. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page