top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 11 April 2023

Koos Espach


Die begin van die heiden-sending (54)

Herodus se dood (2)


Moenie God se fluisterstem in sy Woord mis nie


Hand. 12:24-25 – “Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. 25Barnabas en Saulus het teruggekom nadat hulle hulle opdrag in Jerusalem uitgevoer het, en hulle het vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgevat.”


Herodes se selfverheffing is deur die Here verander in diepe vernedering. Toe hy as ‘n god vereer word in die interaksie met die afvaardiging van Tirus en Sidon, tree God in. Hy word “deur wurms verteer, en het gesterwe” (v. 23). Herodes Agrippa het nie sy doel bereik nie.Ten spyte van sy vervolging van die kerk tot sy dood in 44 n.C., het die sendingprediking van die kerk onder die Jode en heidene gegroei en die getal gelowiges het al meer toegeneem.


Barnabas en Saulus was die draers van die bydraes van die gemeente in Antiogië vir die gemeente in Judea wat in ’n greep van droogte en hongersnood verkeer het (Hand. 11:30). Nadat hulle dié diens in Jerusalem verrig het, het hulle teruggekeer na hulle basis in Antiogië. Die tafel was gedek vir die volgende uitbreiding van die koninkryk wat van Antiogië af sou kom. “Die woord van God het verder versprei en veld gewen.”


God praat met Sy kinders deur Sy Woord. Iemand het gesê dit is God se mikrofoon maar Hy praat sag. Dit is egter God se aard – Hy skree nie. Hy praat saggies met ‘n allesdeurdringende liefdesstem. En Hy praat nog vandag. En Hy wil ook met my en jou gesels, al is dit sag. Hy wil elke dag deur Sy Woord met ons gesels. Ek weet dit, want Hy het al soveel keer met my gesels. Elke keer het ek dan so opgewonde opgestaan en kon nie wag om dit met ander te deel nie. Tog was daar baie dae, regtig baie dae wat die lewe net gebeur het of die bed warmer was en ek die fluister gemis het. Jip, ek het uitgemis en dis duidelik te sien aan ’n hoop verkeerde keuses wat ek sonder Hom gemaak het. Klink dit dalk bekend?


God wil ons lei deur Sy gefluister in Sy Woord. Hy wil ons wys waar ons moet loop en waar ons eerder versigtig moet verby hou. Daar word vertel dat Dwight Moody, ‘n Amerikaanse evangelis van die 19de eeu, by geleentheid verklaar het: “Ek het gebid om geloof en ek het die een of ander geestelike ervaring verwag wat uit die hemel op my sou val, maar geloof het nie gekom nie. Toe het ek in God se Woord begin rondblaai en in Paulus se brief aan die Romeine gelees dat geloof deur die gehoor kom en die gehoor deur die Woord van God (Rom. 10:14-17). Ek het my Bybel begin bestudeer en my geloof het begin groei.”


‘n vrou het Moody op ‘n dag genader met ‘n vraag wat baie van ons ook pla: “Mnr Moody, ek kan nie die Bybel by myself lees nie. Daar is te veel dinge wat ek nie verstaan nie.” Moody: “Mevrou, het jy al ooit hoender geëet?” Die vrou vererg haar en dink Moody is ligsinnig: “Meneer, kan jy asseblief my vraag antwoord?” Moody: “Ek is besig om jou vraag te antwoord. Het jy al ooit hoender geëet?” Vererg antwoord die vrou: “Natuurlik het ek al hoender geëet.” Moody vra: “Wat het jy met die bene gedoen?” Vrou: “Ek het hulle op die rant van my bord gesit.” Moody: “Goed. Doen dieselfde as jy jou Bybel lees. Plaas die moeilike dinge wat jy nie verstaan nie op die rant van jou bord. Daar is baie ander goed om te eet in die res van die Bybel. Dit wat nodig is om jou verlossing te verstaan sal jy duidelik kry in die Bybel.”


Die Ou en Nuwe Testament dra die boodskap van verlossing want “die hele Skrif is deur God geïnspireer” (2 Tim. 3:16a). Hierdie sewe belangrike woorde vorm die grondslag van alles wat ons glo en van ons hele geloofslewe. Dit beteken dat God sy wil aan verskillende skrywers oor ‘n tydperk van ongeveer vyftien eeue, bekend gemaak het en hulle dit op hulle beurt, deur sy Gees, getrou neergeskryf het. Die Bybel is ons handboek wat ons alles van God wil leer wat ons behoort te weet. “Dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo” (Rom. 1:16). Ons kan nie God se fluisterstem in Sy Woord mis nie – “Dit bring aan ons die kennis wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus” (2 Tim. 3:15).


Geen tyd op my en jou dag se program kan beter bestee word as daardie tye van omgang met God en Sy Woord nie. Niks wat ons op enige dag kan doen, is belangriker of kan tot groter seën bring nie. Maar meer nog. God wil Sy fluistering in ons gebruik om ander te help. Hy wil vir ons die wysheid oorhandig om nie net onsself op die pad te help nie, maar ook ander wat erger sukkel om Sy fluisterstem te hoor. Die ontmoeting met God by sy Woord is die belangrikste afspraak van die dag! Kom ons gebruik God se Woord met groot oorleg. Dit is God se geskenk aan my en jou. Laat ons luister na God se fluister en ander ook help om Sy stem te herken en erken.


“Nobody ever outgrows Scripture; the book widens and deepens with our years” (Charles Spurgeon).

Gebed: Vader, dat die God van die heelal in my belangstel en met my wil praat, gaan soms my verstand te bowe. Help my om lank genoeg stil te word om U stem te hoor. Help my ook om nie dit vir myself te hou nie, maar ook vir ander U hoop te bring. Amen.

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page