top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 20 Maart 2023

Koos Espach


Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (3)

Die gevangeneming van Petrus (2)


Soms sê God nee


Hand. 12:5 – “So is Petrus dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid.”


Petrus, die steunpilaar van die kerk in Jerusalem en leier van die apostels, sit onder streng bewaking tydens die Paasfees in die tronk. Sy lewe hang aan ‘n draadjie. Gaan hy dieselfde pad loop as Jakobus en ook met die swaard onthoof word? Lukas beskryf twee indrukwekkende, kontrasterende tonele in Jerusalem. Petrus word in die tronk aangehou deur 16 soldate wat mekaar telkens vier-vier aflos om aan Petrus vasgeketting te wees en voor sy sel wag te hou vir sy verhoor en dood deur koning Agrippa. Daarteenoor kniel ’n groep gemeentelede van Jesus Christus in konstante ernstige gebed voor die God van hemel en aarde. Hulle is in die bovertrek van ’n huis in Jerusalem besig om vir die Koning van die konings, vir die menslik onmoontlike te vra vir die bevryding van Petrus.


Ons kyk volgende keer wat die gevolge was van die gemeentelede se gebede. Terwyl ek hierdie gedeelte van Handelinge 12 gelees het, het ek met respek gewonder hoekom God, Petrus se lewe gespaar het maar nie Jakobus s’n nie? Lukas sê dit nie, maar ons kan seker aanneem dat die gemeente net so vurig gebid het vir Jakobus as vir Petrus – God verhoor hulle gebede vir Petrus se bevryding, maar Jakobus is nie lank tevore tereggestel!


Het God dalk vir Petrus meer liefgehad as vir Jakobus? Natuurlik nie! Jesus het dan vir Jakobus saamgeneem tydens “die verheerliking op die berg” (Luk. 9:28-36), en ook terwyl Hy in Getsemane met die aand van Sy inhegtenisname, eenkant gaan bid het (Matt. 26:36-46). Tog het die Here toegelaat dat Jakobus sterf terwyl Hy Petrus verder in Sy diens gebruik het. Dan wonder ek of dit reg is om God se handeling te bevraagteken? Ek glo nie, ons moet aanvaar dat God se antwoord soms nee kan wees. God is soewerein. Hý is die Antwoord!


Ek glo in gebed. Ek glo dat gebed ’n gesprek met ons lewende Vader is en dat Hy hoor. Ek glo dat gebed ’n kragtige uitwerking het. Ek glo dat gebed mense verander. Ek glo dat gebed omstandighede kan verander, want by gebed is ’n almagtige God betrokke. Gebed is om met God te praat. By Hom kan ek en jy ons hart uitstort. Ons kan fisies, emosioneel en geestelik voor God gaan lê. Ons kan rou eerlik met Hom wees, want hier is ons absoluut veilig. Niks van ons is iets nuuts vir Hom nie. Ons kan Hom nie verras of selfs skok nie, want Hy ken elke stukkie van ons.


Gebed is die belangrikste en intieme kommunikasiemiddel tussen God en ons, daarom bid ons. Gebed is noodsaaklik en is beslis nié omdat ons van kleins af geleer het om te bid, of omdat ons as gelowiges, moét bid nie. Dit is omdat ek en jy ons diepste behoeftes met God wil deel! Gebed is ook die direkte verbindingslyn tussen God en ons, en maak nie saak waar ek en jy ons op ‘n gegewe oomblik bevind nie, die paar woorde wat ons uit ons hart prewel wat aan God gerig word, eindig onmiddellik in die “beheersentrum” van God se troonsaal!


In die holte van God se hand kan ons eerlik ons verwondering oor Hom, met Hom deel. In die holte van God se hand kan ons Hom loof en Sy grootheid, hope liefde en omgee besing. Dit is ook die plek waar ons broos ons versugtinge kan neersit. Die spanning en die seer. Die vrae en vrese. Die drome en begeertes. Nie net vir onsself nie, maar ook vir ander. Nie net in die oggend of aand nie, maar aanmekaar, sonder ophou. ’n Mens stap anders by gebed uit, omdat God daar is. Al het jy niks gesê nie.


Ons onderskat dikwels die kragtige werking van gebed. Gebed is die voertuig waar ons vir mekaar kan intree, waar God hoor en waar Hy dinge laat gebeur. Gebed is die plek waar ons rêrig vir mekaar omgee. Dis die plek waar ons eerlik kan wees en al word daar net gemompel, verstaan God alles. Die Heilige Gees verander buitendien ons stamelende en stotterende woorde in hemeltaal. Hy ken die bedoeling van ons hart. Ons moet meer vir mekaar bid. Ons het dit nodig. Maak dan so!


“Gebed is nie ‘n manier om van God gebruik te maak nie; dit is ‘n manier om onsself aan God te gee sodat Hy óns kan gebruik. Indien ons van haastigheid by God verbyhardloop, sal ons Hom beswaarlik deur die dag inhaal” (William Barclay).


Gebed: Ons Vader in die hemel, U wag om van my te hoor en ek het soms so baie om te sê, veral wanneer dit by vraetyd kom. Help my Gees van God, om my gebedslewe vas te anker in U. Laat my nooit ophou bid nie, sodat ek nooit afgesny sal word van U nie. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page