top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 25 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (11)

Petrus se toespraak by Kornelius (2)


Immanuel – God met ons


Hand. 10:36-38 – “Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin ná die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret, dat God Hom met die Heilige gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by Hom.”


Petrus bely: “Waarlik, ek begryp nou eers dat God geen onderskeid maak nie ...” (v. 34). Dit was ’n magtige ervaring vir Petrus, ’n moeilike oorgang in sy gedagtes. Maar as hy verstaan dat dit die Gees is wat hom hier lei, word sy weerstand oorwin. Toe die Here vir hom wys dat almal vir God aanvaarbaar is wat vir God ontsag het, en wat doen wat reg is, gaan hy in Kornelius se huis in. Hoekom? Want, wie vir God aanvaarbaar is, is vir Petrus aanvaarbaar.


Sy preek in Kornelius se huis gaan natuurlik oor Jesus. Kornelius het van die Naam van Jesus gehoor, maar moes nou ingelig word oor Jesus se betekenis. Petrus wys daarop dat Kornelius en sy mense moet weet van die optrede van Jesus Christus en alles wat met Hom gebeur het dwarsdeur die hele Joodse land. Jesus is die Verkondiger van die evangelie van vrede (Ef. 2:17); Jesus is Here van almal, Hy regeer oor alles en almal in die koninkryk van God (Matt. 28:18); Hy is met die Heilige Gees gesalf tydens Sy doop (Matt. 3:16) en met krag toegerus om selfs die duiwel te weerstaan (Matt. 4:1-11); Hy het goeie werke en wonders gedoen, want “God was by Hom” (Joh. 3:2). God was met Jesus op ’n unieke manier, want Hy is God met ons, Immanuel (Matt. 1:23).


Ons het ‘n maand gelede Kersfees gevier met Kersbome, Kersmusiek, Kersgeskenke, familie en vriende – alles was afgeskaal sodat ons tot verhaal kon kom, hopelik die regte verhaal. Ons gelowiges kan gelukkig werklik Kersfees vier want ons weet mos dat Jesus die enigste ‘rede’ is vir Kersfees. Jesus se koms na hierdie deurmekaar wêreld van ons, het ‘n nuwe era in die geskiedenis ingelei. Jesus is die hemelse Bewys dat God die wêreld onvoorwaardelik liefhet, “want Jesus is onverdunde genade in aksie”, skryf Stephan Joubert.


“Immanuel, God met ons” is verbondstaal: “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou” (Jes. 41:10). Dit wat die Israeliete deur die Ou Testamentiese geskiedenis telkens moes hoor, klink vandag steeds soos ‘n refrein in ons lewens. Jesus, die Kersfees Immanuel Baba van 2000 jaar gelede, is nie maar net ‘n figuur uit die verlede nie, Hy is dié Lewende Een wat steeds Sy kerk in die hede begelei, dié Een wat steeds by ons is.


Een van die wonders van ons Christen-geloof is dat, wanneer ons na God toe draai, Hy reeds daar wag om ons te ontmoet. God is nie afsydig nie, ons moet net in die gejaagdheid van die lewe, stil raak voor Hom, sodat Hy Homself aan ons kan openbaar! Die diepe betekenis van Jesus se vleeswording is dat Hy sy woning tussen ons gemaak het en vir ewig in ons lewe en ons harte wil wees. Wat ‘n wonderlike hoop en vertroosting waaraan ons kan vashou!


Vir ons ís Hy “Immanuel – God met ons”, om ons elke dag te bemoedig; God voor ons om ons op Sy pad te lei; God bo ons om ons te beskerm teen gevaar; God om ons te bevry van slegte herinneringe; God onder ons om ons omhoog te hou wanneer die lewenstorms ons wil verswelg; God binne-in ons om vir ons die regte weg, die waarheid en die lewe te wees; God langs ons om te verhoed dat ons verdwaal. Ons hoef Hom nie te soek nie, Hy is by ons, oral, altyd! Ek en jy kan enigiets met Hom deel: ons probleme, ons vrese, ons drome, ons ideale, ons begeertes vir ‘n dieper geestelike lewe. Mag ons Sy teenwoordigheid só ervaar? Mag ek en jy vandag opnuut bewus word van Sy teenwoordigheid in ons lewe, en ons glo dat sy Gees wat in ons woon, ons elke tree van elke dag sal lei.


“God besoek ons dikwels, maar die meeste van die tyd is ons nie tuis nie” (Joseph Roux).


Gebed: Here, eintlik moet ek vra: Waar is U nié? U sorg vir my, U gee my krag, U lei my op die regte pad, in U hande is ek altyd veilig. Dankie daarvoor Jesus. Gee dat ek geestelik helder kan sien, U in waarheid dien. Help my deur die krag van U Gees om naby U te leef en U te vertrou vir die toekoms. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page