top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 22 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (16)


Die periode van Moses (8)


God roep mense


Hand. 7:34 – “Die mishandeling van my volk in Egipte het Ek gesien. En hulle gekerm het Ek gehoor. Daarom het Ek gekom om hulle te red. Kom nou nader; Ek wil jou na Egipte toe stuur.”


Stefanus vertel aan die Joodse Raad hoe Moses uiteindelik sy roeping vervul het, ná 80 jaar! Waar die meeste mense lankal afgetree het, of reeds dood is, het Moses se eintlike werk eers begin. Dit het begin met ‘n ontmoeting met die lewende God in die woestyn.


Wanneer ons van God hoor en dink, weet ons dat dit altyd oorgaan in aksie – “Daarom het Ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van melk en heuning.(Eks. 3:8). Die Here wou die Israeliete ‘n “goeie en uitgestrekte land” gee waar hulle Hom in vryheid kan aanbid, ‘n land van oorvloed waar Hy vir hulle God wil wees en hulle Sy volk sal wees. God wil hulle bevry uit die slawerny van Egipte waar hulle onderdruk is, want “God het hulle gekerm gehoor, en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem” (Eks. 2:24-25).


Moses het geweet, indien hy enigsins hierdie opdrag sou aanvaar, hy baie seker moet maak van die gesag op grond waarvan hy dié opdrag moet uitvoer. Daarom fokus hy eers op homself deur te vra: “Wie is ek, dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die Israeliete uit Egipte sou bevry?” (Eks. 3:11). Die Here fokus egter op wie Hyself is. Hy sal saamgaan – “Ek sal by jou wees ...” – en dit behoort vir Moses heeltemal genoeg te wees. Moses is egter nie oortuig nie, en wil weet met watter gesag hy kan optree teen die gode van Egipte. Kan dié God laat gebeur wat Hy van Moses vra? En dit is presies wat God vir hom gee, ‘n aanduiding van die gesag waarmee God ‘n mens roep en Sy wese aan Moses openbaar: “Ek is wat Ek is.”


God het Moses tydsaam vir 80 jaar voorberei om as instrument vir Hom op te tree. Ek en jy moenie die tyd wat ons as gelowige dissipels wat ons in God se koninkryk deurbring, onderskat nie. Ons moet nie God se planne vir ons lewe buite rekening laat nie, selfs van ‘n jong ouderdom tot wanneer ons ons goue jare bereik. Of die plek waar ons werk net ‘n beroep is of ‘n roeping, God stel daarin belang. Elke ding wat ons doen, elke gebeurtenis in ons lewe, word deur God gebruik om ons te vorm sodat ons kan word wat Sy bedoeling met ons is en ons vir Sy goddelike doeleindes aangewend kan word.


Die storie word vertel van ‘n dominee wat vir ‘n bejaarde evangelis gevra het wanneer hy van plan is om af te tree. Hy antwoord glimlaggend dat die duiwel ook al vir hom gesê het hy is nou te oud om te werk en dit tyd is om af te tree. Hy het egter die duiwel geantwoord: “Duiwel, jy is báie ouer as ek, en jy werk dan nog so hard!” Ons is nie gered om eendag die hemel te gaan vol sit nie. Ons is gered om vir die Here te werk. Elkeen van ons het ‘n taak. Net soos wat God Moses vir 80 jaar voorberei het om die Israeliete te bevry, so is Hy besig om ons “toe te rus met alles wat goed is, sodat ons sy wil kan doen” (Heb. 13:21).


God het ons op die aarde geplaas om te werk, en om te mág werk, is altyd ‘n voorreg. Die Here vra van ons om ons beste te gee in ons werk. Ons moet ook onthou dat ons hierdie werk vir Hom doen. Hy wil dit gebruik om mense na Hom toe te trek! “Daarom moet ons nie onverstandig optree nie, maar te wete kom wat die Here wil hê ons moet doen” (Ef. 5:17). Kom ek en jy luister na Sy roepstem vir ons! God verdien net ons beste! In die hemel gaan ons God vir ewig dien. Ons kan nou al op aarde vir daardie ewige diens voorberei. Kom ons “lê ons daarop toe om ons tot beskikking van God te stel as ‘n arbeider ... wat ons vir ons werk nie hoef te skaam nie ...” (2 Tim. 2:15).


“Ons werk nie vir God sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons gered is” (Selwyn Hughes).


Gebed: Here, maak my ywerig en lus vir werk sodat ek elke dag daardie werk wat U aan my toevertrou het, met geesdrif sal klaarmaak so goed ek kan. Help my om elke dag my werk só te doen asof ek dit vir U self doen. Amen.

Kommentarer


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page