top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 7 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (6)


Die periode van die aartsvaders – geskiedenis van Josef (1)


God red ons uit al ons ellende


Hand. 7:9-10 – “Uit jaloesie het die stamvaders vir Josef as slaaf verkoop, en so is hy Egipte toe. Maar God was by hom en het hom uit al sy ellende gered. God het aan Josef wysheid gegee, sodat hy in die guns van die farao, die koning van Egipte, gekom het. Die farao het hom as onderkoning van Egipte en as hoof van sy hele koninklike hof aangestel.”


Lukas se weergawe van die pad wat God met Sy volk gestap het, gaan haal hy baie ver terug in die verlede. Hy kies Stefanus as die eerste martelaar, om die verhaal van die volk Israel te vertel wat begin by Abraham en eindig by Jesus. Waarom Stefanus van Abraham direk na Josef oorgaan om aan die Raad die geskiedenis van hulle voorvaders te vertel, is onduidelik. Die volgorde behoort eers Abraham se seun Isak en daarna Isak se nasaat, Jakob te wees. Maar, “Stefanus, die man met ‘n vaste geloof en vol van die Heilige Gees” (6:5), laat hom deur die wysheid van die Gees lei deur aan die Raad te wys dat God Hom aan Abraham geopenbaar het en die belofte aan hom gegee het. Uit die geskiedenis van Josef word dit duidelik dat God se guns nie net aan Kanaän of aan die tempel uitsluitlik, verbonde is nie.


“Uit jaloesiehet Josef se elf broers, wat saam met hom Israel se aartsvaders was, hom as slaaf verkoop om na Egipte geneem te word. Hulle was jaloers op Josef oor Jakob se voortrekkery van die seun van sy geliefde vrou Ragel; sy voorbeeldige lewe; die slegte stories wat hy oor hulle by Jakob aangedra het, en oor die Here se seën met die drome wat hy gehad het. Maar God was met hom, selfs ook daar in ‘n vreemde land. God het deur Josef, die slaaf in Egipte, Israel se redding bewerk (vgl. Gen 45:7; 50:20), soos wat God deur Jesus die mensdom se redding bewerk het, die Jesus wat deur die Joodse Raad “verkoop” is en laat kruisig is.


God het Josef “uit al sy ellende gered,” uit sy slaweskap, uit Potifar se vrou se kloue en uit die tronk. Toe Josef voor die Farao verskyn, het God hom uit al die nood wat hom bedreig het, verlos, hom die guns van die farao, die koning van Egipte, en al sy amptenare geskenk (Gen. 41:37-39), en aan hom wysheid gegee, sodat hy die drome van die koning kon verklaar. Daarop het die Farao vir Josef aangestel as die regeerder oor Egipte en oor sy hele huis (Gen. 41:40-41), “as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Hy kon die amptenare van die koning na goeddunke beveel en selfs aan hoë amptenare leiding gee” (Ps. 105:22-23).


So is Jesus ook verhoog tot die regterhand van God as Leidsman en Verlosser van sonde. Meeste Jode se lewens, en veral hulle leiers s’n, kon die Lig van God nie verdra nie. Hulle was mense wat die duisternis liewer gehad het as die Lig. Ironies gebeur die vervolging van die kerk in die konteks van ‘n kerk wat groei in heiligheid en heling, maar wat onder skoot kom deur die Joodse leiers wat die boodskap van Jesus wil dooddruk, omdat hulle besef dat hulle verantwoordelik was vir Sy kruisdood. Dit lei egter tot die noodsaaklike getuienis, eers deur die apostels en nou Stefanus, dat die Joodse leiers móét hoor dat God hierdie Jesus as Leidsman en Verlosser tot aan Sy regterhand verhoog het. Hierdie Jesus wat aan die hele Israel, en uiteindelik die hele wêreld, bekering en vergewing van sondes skenk, en die gawe van die Heilige Gees gee aan elkeen wat aan God gehoorsaam is.


Toe Jesus van Nasaret die verskriklike dood aan die kruis gesterf het, het niemand gedink Hy is 'n held nie. Niemand het gedink Sy dood is 'n oorwinning, of dat Hy 'n heldhaftige martelaar was uit wie se sterwe goeie gevolge vir die wêreld sou spruit nie. Maar, omdat God in Jesus, en in Sy sterwe, aan die werk was, was die kruis die geboorte van 'n nuutgemaakte wêreld. Tom (N.T.) Wright sê: “Goeie Vrydag is die dag waarop God se wêreldwye revolusie begin het." Op 'n eenmalige manier, op 'n Vrydag in Jerusalem, toe almal teen die Gesalfde van God saamgespan en Hom gekruisig het, het God se Gesalfde 'n volkome en finale offer vir ons sonde gebring. Goeie Vrydag is die goeie nuus dat Christus ons wat Hom volg, vir eens en altyd volkome met God versoen het. Die goeie nuus is dat niks verder nodig is nie, dat mens nooit weer deur die herhaling van een of ander offerstorie hoef te gaan nie. Ons is werklik vergewe en vry, vir altyd. "Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie" (Heb. 10:18).


Die geloof in Jesus, wat God in ons werk, is die leë hande wat ek en jy uitsteek om hierdie volkome verlossing te omhels en 'n werklikheid in ons lewens te laat word. Ons hoef dit nie te verdien nie, dit word gegee. Dit is soos 'n lewe lyk wat gebou is op die Rots, Jesus Christus. Dit is 'n lewe wat gebou is op gemeenskap met God, en ook gemeenskap met medegelowiges. Mag ons vandag opnuut versterk word deur wat Christus vir ons gedoen het, en leer om vanuit Christus se groot verlossingsdade te lewe.


“Geen mens is so ver verlore dat Jesus hom nie kan vind en kan red nie” (Andrew Murray).


Gebed: Ons Vader, dankie dat U, op grond van Christus se offer aan die kruis, nooit meer aan ons sondes en oortredings dink nie. Dankie Jesus dat U offerdood, die volkome versoening vir ons sondes is. Dankie Gees dat U hierdie waarheid aan ons betuig (Heb. 10:15). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page