top of page

Gedagte vir Vandag

4 Jan 2021

Koos Espach


Welkom terug aan al ons E-Kerk lesers in ‘n nuwe jaar met ‘n hoop nuwe geleenthede. Vergun ons om namens ons leraarspare en die Kerkraad van NG Fochville-Noord, julle ‘n geseënde 2021 toe te wens. Dankie aan elkeen wat ons die afgelope vyf jaar ondersteun met julle gebede, persoonlike terugvoer en vele ander wyses. Mag God elke tree in 2021 saam met jou stap.

Met Covid-19 steeds in ons midde, vermoed ek ons moet so bietjie stadiger deur die lewe beweeg. Ons moet leer om die pause knoppie te druk. Ons moet die knoppie druk elke keer voordat ons ’n besluit neem, hoe klein ookal. Dan moet ons vra: Hoe sou Jesus dit gesê het? Wat sou Jesus hier gedoen het? Met watter oë sou Hy gekyk het?

Leef elke dag voluit in God se genade. Doen dit met liefde, geloof, hoop, vergifnis, vertroue, geduld, vrede, vreugde en wysheid tot God se eer en ter uitbreiding van Sy koninkryk. Wat ‘n voorreg om elke dag met die Woord van God onderweg te wees! Daarom wil ons jou herinner dat die dagstukkie wat ons uitstuur, nie bedoel is om die Bybel te vervang in jou stiltetyd nie. Dra jou masker en bly gesond!

JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING.

(Matt. 16:21–25:46)

Jesus se vierde toespraak: Verhoudings tussen gelowiges.

(Matt. 18:1-35)

Aanleiding tot afvalligheid (2)

(Mark. 9:42-48; Luk. 17:1-2)

Stel jou liggaam in diens van God!


Matt. 18:7-9 – “Hoe jammer tog vir die wêreld dat daar dinge is wat die mens afvallig maak! Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom. As jou hand of jou voet jou van My afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of kreupel die lewe in te gaan as om met altwee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. En as jou oog jou van My afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met altwee oë in die vuur van die hel gegooi te word.”


Jesus gaan nou verder en op skokkende wyse raai Hy ons aan om eerder van lewensbelangrike ledemate ontslae te raak as dat die hele mens verlore gaan. Hiermee bedoel Jesus nie selfverminking nie, maar dat ons nie onbehoorlike begeertes wat ons of iemand anders “afvallig kan maak”, moet pamperlang nie en dadelik, beslissend en radikaal moet beveg. Ons moet dit wat ons en ander wil of kan verlei, beslissend vermy. Dit raak ook die begeerte om belangrik te wees i.p.v. nederig en diensbaar. Deur op onsself te let, sal ons ander ook nie laat struikel nie.

Jesus se raad vir die hand, voet en oog (of watter ander liggaamsdeel ook al betrokke kan wees), kan dus die regte verhouding tot God versteur en aanleiding wees dat die siel in die verderf kom. Hierdie skadelike ledemate en organe, hoe waardevol ook al in ander opsigte, sê Jesus, moet met geweld verwyder word. Dus, alles wat die hoogste besitting van die mens beskadig of aanleiding kan gee tot afvalligheid van God, moet uit sy lewe geban word ter wille van die ewige lewe en die koninkryk van God.


Met respek gesê, ek dink die wêreld sou maar sleg daarna uitgesien het as oogloses, handloses en wat-nog-ander-lose mense oral rondgeloop het. Wat presies bedoel Jesus dan? Dit is duidelik dat Jesus vir jou en my daarop wys hoe ons moet optree in die teenwoordigheid van ander, dat ons die afhanklikheid van ‘n kind moet openbaar en versigtig moet wees vir die aanloklikhede, maar skadelike venyn van versoekinge. Paulus sluit aan by Jesus en skryf: “Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ‘n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was (in die sonde) maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil” (Rom. 6:13).


Gedagtig aan Jesus se opdrag van “uitruk en afkap”van alles wat ons “afvallig maak van God”, kom ons tot die gevolgtrekking dat dit taamlik ongerieflik en ongemaklik sal wees om só deur die lewe te gaan. As gelowiges ná die kruis van Jesus, reken Paulus dat ons van die ou sondige mens moet ontslae raak en “as nuutgemaakte mense”, teen die sonde rebelleer, “elke deel van ons liggame in diens van God stel as werktuig om te doen wat God wil.”


Hoe “stel ek elke deel van my liggaam in diens van God” Paulus? Hoe raak ek nie deel van daardie “wêreldsdinge wat die mens afvallig maak”nie, Jesus? Moenie die sondige oog maar net vir ‘n wyle in vroom gebed sluit om dit maar weldra weer na hartelus vir die bevrediging van selfsugtige begeertes aan te wend nie; moenie die sondige hand vir ‘n oomblik vroom in aanbidding net vir ‘n wyle vou, om sommer gou weer dieselfde hand te gebruik om na hartelus sonde te doen nie; moenie dieselfde tong wat jy gebruik om Jesus en ons Vader aan te roep in gebed, gebruik om later van ander te skinder, uit te skel en sleg te sê nie ...!


‘n Kind van God leef ál meer in oorwinning oor die sonde, leef só dat almal kan sien dat sondes waarmee hy of sy voorheen geworstel het, uit hulle lewe verwyder word en daarom raak hulle ál meer gehoorsaam aan God. As gelowiges en as deel van die “hulle,” staan ons nie meer onder die heerskappy van die sonde nie, ook al ly ons meermale neerlae in die stryd teen die sonde. Die stryd teen die sonde is geen hopelose stryd nie en wanneer ons nog in sonde verval, hoef ons nie in die sonde te bly lê nie.


Onthou dat God vir my en jou in teenwoordigheid van ander gebruik om die ware kenmerke van 'n kind, Sy kind, te openbaar. Ons voorbeeld versterk hulle en inspireer hulle tot 'n lewe in Christus. Daarom is dit nodig om versigtig te wees vir die aanloklikheid, maar skadelike venyn van versoekinge, van “wêreldsdinge wat die mens afvallig maak.” Dit is nie nodig om deel te word daarvan nie. Jesus waarsku ons: “Sulke dinge kom noodwendig, maar wee die mens deur wie dit kom.” Hoe ernstig neem ons hierdie waarskuwing van Jesus ter harte? En volg ons die Psalmis wat my en jou wys op die teendeel: “Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink” (Ps. 1:1).


“Kies slegs vriende wat jou op die pad na die hemel toe kan help” (John Wesley).


Gebed: Here, U het my na U beeld geskape. U het so baie van die mens verwag dat U my met U beeld vertrou het. Here, ongelukkig het ek as gevolg van die sonde, so uit pas geraak dat ek verslap het om elke oomblik veggereed te wees vir die sonde-vyand. Dit wat U mooi gemaak het, het ek met sondige begeertes in verbode handelinge verander. Hemel Vader, ek smag na ‘n lewe van oorwinning oor sonde en gehoorsaamheid aan U. Vergewe my Here en bring my tot ander insigte om “elke deel van my liggaam in diens van U aan te wend as werktuig om te doen wat U wil.”Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page