top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 20 Julie 2022

Koos Espach


Baie tekens en wonders (2)


Ons kan nie sonder God nie


Hand. 5:15-16 – “Die mense het selfs siekes op straat uitgedra en hulle daar op draagbare en beddens neergesit sodat, as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem af gekom en siekes gebring en mense wat onder bose geeste gely het. Hulle is almal gesond gemaak.”


Vergelyk ook Matt. 10:7-8 – “Gaan verkondig: ‘Die koninkryk van die hemel het naby gekom.’ Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet.”


In Jerusalem het daar baie tekens en wonders deur die hande van die apostels, wat vroeër deur Jesus bemagtig is om instrumente van God te wees (Matt. 10:8), plaasgevind. God trek Sy hand nooit terug nie en gee aan Israel nóg ‘n kans om Sy krag te sien en hulle te bekeer. Hoewel daar in sekere kringe vrees was vir toetreding tot die gemeente, was daar tog mense wat by die gelowiges aangesluit het, “mans sowel as vrouens” (v. 14), wat op Christus vertrou het, en daarom ’n besliste keuse gemaak het om Hom saam met hierdie eerste gemeente te dien. Dit is opmerklik dat die getal gemeentelede skynbaar so groot geword het, dat Lukas nie meer getalle noem nie.

Die gelowiges wat tot die gemeente toegetree het, se vertroue op die Here was só groot dat hulle siekes gebring het, na buite in die strate of pleine op beddens en draagbare gedra, om deur die apostels genees te word. Wanneer die gedrang so groot was dat hulle Petrus nie kon bereik so in die verbygaan nie, het hulle genesing selfs in sy skaduwee gesoek. Of dit genesings tot gevolg gehad het, word nie gesê nie, maar dit kan nie uitgesluit word nie. Die apostels handel volgens die opdrag en die belofte wat aan hulle gegee is, (vgl. Matt. 10:8; Joh. 16:23). Geen siekte was só ernstig dat die apostels dit nie kon genees nie, “almal wat na die apostels gebring is, is genees.” Dit toon die krag van die opgestane Christus en die werking van die Heilige Gees.


Jesus Christus se kruisiging, dood en opstanding, het alle verhoudinge tussen Hom en ons verander. Hy is permanent teenwoordig by Sy kerk deur die inwoning van die Heilige Gees wat ons in “die hele waarheid sal lei” (Joh. 16:13). Ons gelowiges se bestaan is aangewese op ‘n gebedsbestaan. Ons het nou ‘n direkte toegang tot die Vader en kan ons gebede tot die Vader rig in die Naam van Jesus Christus, wat die Voorspraak is by God deur die Heilige Gees.


In volkome blydskap kan ons gelowiges juig dat Jesus ons nie sommer net iets gegee het nie, Hy het Homsélf gegee en wanneer die Heilige Gees die waarheid aan ons openbaar, openbaar Hy ‘n Persoon, Jesus Christus wat self gesê het: “Ek is die waarheid” (Joh. 14:6). Ons moet hierdie Waarheid neem en ons lewe in ooreenstemming daarmee aanpas want wanneer ons met God in gesprek tree deur gebed, lei die Gees ons nie tot ‘n ontmoeting met God nie, dit ís ‘n ontmoeting met die lewende God! Dit alleen, is genoeg rede “dat ons blydskap volkome kan wees” (Joh. 16:24).


Jesus het aarde toe gekom en mens kom word en tussen ons kom woon (Joh. 1:14). Hy weet daarom hoe uiters nodig ons vertroosting het, veral in ons pyn en smart. Daarom het ons die belofte dat Hy deur sy Gees, altyd by ons sal wees. Hy vertroos die gebroke hart wat my en jou so siek maak; Hy versterk ons verslae gees wat dood was; Hy reinig ons van die besmetting van die sondes en lei ons tot oorwinning in elke lewensituasie. Hy gee ons krag in tye van versoekings van die duiwel en bring weer die belofte van ‘n nuwe dag in my en jou lewe, jy en ek wat pyn en droefheid ken en elke dag daarmee moet saamleef.


En die kersie op die koek is “dat ons dit verniet ontvang” – álles wat in God se koninkryk beskikbaar is, is gratis! God se koninkryk, en ek sê dit met respek, is soos ‘n “Makro-Supermark” waarvan God die Eienaar is. Die verskil is egter dat daar nie kasregisters is waar net die rykes kan betaal en die armes slegs “window shopping” doen nie. Daar is ook nie sekuriteitsbeamptes wat seker maak ons steek iets in ons sakke nie. Inteendeel, ek en jy kan soveel in ons sakke steek as wat moontlik is. Hoe meer sakke hoe beter! Dit is álles gratis, omdat Iemand klaar daarvoor betaal het! Moet asseblief net nie met leë hande of leë sakke daar uitstap nie, dis ‘n belediging vir die Eienaar! En wanneer ons by die deur uitgaan, let dáár op die kennisgewing wat lees: “Sonder God kán ons nie; sonder ons sál God nie.”


“As jy Jesus Christus in alle dinge met opregtheid soek, sal jy Hom waarlik vind; maar as jy jouself soek, sal jy jouself vind en dit sal jou eie groot verlies wees” (Thomas Kempis).


Gebed: Dankie Heer dat U U volmaakte liefde aan die kruis vir my bewys het, daardie liefde wat nooit sal verander nie. Dankie dat U net nie ophou om my te lei deur al my lewensomstandighede, goed of sleg, hartseer of blydskap. Dankie Gees dat U my lei om God steeds te vertrou om te weet wat die beste vir my lewe is, al lyk my situasie soms donker en hopeloos. Help my om my lewe Godgerig in te rig, want sonder U kan ek nie selfgerig aanploeter nie. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page