top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 26 Mei 2022

Koos Espach


Petrus se (tweede) toespraak in die Pilaargang van Salomo (6)


Draai na Jesus toe


Hand. 3:19 – “Petrus het die mense toegespreek en gesê: Bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.”


Om ‘n Christen te word is ‘n eenmalige gebeurtenis. Om egter ‘n Christen te wees, is ‘n daaglikse voortgesette ervaring. Dis ‘n lewenslange proses van daaglikse belydenis en geloof. Ons moet sonde vermy en probeer om vir Christus te leef deur die krag van die Heilige Gees. Hoe kan ons dit regkry? Petrus sê vandag vir ons net soos hy dit aan sy volksgenote destyds gestel het: “Bekeer julle en kom tot inkeer ...” Wat is bekering? Daar is seker verskeie definisies maar in kort beteken dit die omdraai of terugdraai na God toe.


Bekering is die hart van kerkwees sê Prof. Stephan Joubert. ‘n Bekeerling is ‘n nuwe mens want ons word “van Bo af” wedergebore. Ons leef dan in ‘n nuwe verhouding met God; ons is deel van Jesus se Liggaam – Sy kerk; ons kyk met Christus se oë na die wêreld waarvoor Hy gesterf het. Al is ons name êrens op ‘n kerkregister, al is ons elke Sondag in die kerk, al gee ons ‘n maandelikse bydrae aan die kerk en probeer om reg te leef, maak dit nog nie van ons ‘n Christen nie. Ons ou natuur van lewe is nog “springlewendig.” Die enigste pad na God is deur bekering. Dit beteken dat ons afdraai van ons paaie van sonde en beheer oorgee aan Christus en na die Heilige Gees se instruksies luister.


Jesus se rol in hierdie proses van bekering, word baie duidelik beskryf. “Christus Jesus, wat vir ons ons saak met God regmaak, het aarde toe gekom en nou kan ons almal duidelik sien hoe goed God vir ons is. Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe. Dit is die goeie nuus wat Jesus vir ons gebring het” (2 Tim. 1:10 – Die Boodskap). Hy is die een wat alles op Hom neem om die mens se saak reg te maak. Jesus is die een wat die timmer en herstelwerk self kom doen. Is dit nie wonderlik nie?


Ons het nie gearriveer die dag toe ons vir Christus ontmoet het en Hom as ons Verlosser aanvaar het nie. Dit was nie die eindpunt nie, maar eintlik die beginpunt. Die begin van ’n nuwe lewe waar ons stukkie vir stukkie die doen en late van die ou mens afkap en ’n nuwe manier van lewe aanleer. Die dag toe ons die Here in ons lewens ingenooi het, het al die verkeerde dinge wat ons gedoen het, nie sommer net by die agterdeur uitgemarsjeer nie. Die verkeerde goeters in ons lewe is so deel van ons, dat ons nie eens lekker weet dat dit nie by ons pas nie.


En ons kan vir seker nie so aangaan nie. Ons kan nie op die ou paadjie bly stap nie. Toe ons Jesus ingenooi het, het ons nuwe planne vir ons lewenshuis ontvang – ‘n herstelplan. Stukkie vir stukkie word die nuwe planne vir ons gewys. Daardie ongemak wat ons ervaar as ons nog die ou dinge doen. Daardie stemmetjie wat ons hoor as ons dinge doen wat nie by die nuwe planne inpas nie. Dit is alles maniere wat ons help om die verkeerde dinge in ons lewe raak te sien.


Daardie dinge moet ons systap, die verkeerde dinge uit ons lewe verwyder, want dit pas eenvoudig net nie meer by ons nie. Alles wat goddeloos is, moet met wortel en tak uitgeroei word – die begeerlikhede van die vlees wat ’n mens in die modderstrate van die lewe wil inlok. ‘n Nuwe mens is “dood vir die sonde en saam met Christus opgewek” (Ef. 2:5). Ons is nuut gemaak “om vir God te leef” (Rom. 6:11). Ons is nou mense “wat in geloof leef (2 Kor. 13:5), mense wat “leef deur die Gees (Rom. 8:9).


Hoekom doen God dit? Hoekom sal God dan so ver gaan vir sondige mense wat hulle bekeer? Op ’n manier sien ons hier ’n stukkie van God se hart. God se oorborrellende liefde vir die mens kry hier gestalte. Wanneer God die stukkende kinders van Hom raaksien, kon Hy nie anders as om ’n “nood herstelplan” saam te stel nie. Dit was ’n baie duur program, dit het Sy Seun se lewe gekos. Dis ‘n plan wat vandag steeds 100% suksesvol is. Dis ‘n plan wat elke bekeerling nuwe waardes gee. Ons het Jesus Christus gekies en Hy gee nuwe lewe, ‘n lewe wat ingerig word volgens God se wil en die kalmte van Sy teenwoordigheid deur Sy Gees te ervaar. God se “nood herstelplan” het gewerk. Wat sê ek en jy vir God oor Sy herstelplan? Wat sê ons vir ander oor God se herstelplan? Wat doen ons as gevolg van God se herstelplan?


“Dit bly ‘n raaisel waarom mense so ‘n geweldige prys wil betaal om verlore te gaan, as verlossing deur bekering gratis is” (Anoniem).


Gebed: Vader, Jesus, hoe sê ’n mens dankie vir so ’n bielie van ’n plan? ’n Plan wat U lewe gekos het. Net vir my, sodat die sonde wat ek doen nie vir altyd tussen my en U kom staan nie. My dankie woorde is te min. Mag my manier van lewe dit eerder sê. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page