top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 18 Februarie 2022

Koos Espach


Jesus het opgestaan (3)


Moenie bang wees nie


Matt. 28:5-6 – “Toe sê die engel vir die vroue: ‘Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.”


Deur die hande van mense is Jesus oorgelewer, veroordeel, verneder, gekruisig, en in ‘n graf weggelê. Deur die hand van God is Hy opgewek uit die dode. Op die Sondagoggend, baie vroeg in die môre toe dit net begin lig word, gaan die vroue terug na die graf met die reukolie wat hulle voorberei het om die liggaam van Jesus te behandel. In hulle haas het hulle daaraan gedink dat die klip wat die graf se ingang sluit, vir hulle veels te swaar sou wees om te beweeg (Mark. 16:3). Maar nog voordat hulle daaroor erg besorg kon raak, bemerk hulle onverwags dat die klip reeds weggerol is. Sommige Bybelverklaarders het probeer skat wat die gewig van die klip kon wees, maar dis onnodig om te wil spekuleer daaroor. Jesus kon buitendien uit die graf kom of die klip daar was of nie.


Sonder dat hulle enige onraad vermoed, gaan hulle die graf binne. Dit moes taamlik ruim gewees het, soos destyds dikwels die geval was. Daar sien hulle ’n jongman aan die regterkant sit. Aan sy lang wit gewaad is hy as ’n engel herkenbaar, ’n boodskapper uit die hemel om aan die mense die hemelse tyding van die opstanding te bring. Volgens Matteus en Markus was dit net een engel. Lukas skryf hulle het twee manne in blink klere gesien, en met angs in die hart begroet hulle die manne deur diep neer te buig (Luk. 24:4-5a). Die getal engele is egter nie van belang nie. Die hoofsaak is die getuienis van die hemelse boodskapper(s) dat Jesus opgestaan het uit die dood en dat Hy lewe.


Die engel(e) by die graf het vir die vroue gesê “om nie bang te wees nie”. Engele het met Jesus se geboorte die herders op Betlehem se velde met dieselfde opdrag begroet. Engele het dieselfde woorde aan Maria gesê toe Jesus se geboorte aan haar voorspel is. En toe Jesus op die water na die dissipels toe aangestap gekom het, het Hy hulle gerus gestel met dieselfde woorde: “Moenie bang wees nie, dit is Ek” (Matt. 14:27). Daardie selfde woorde van Jesus word vandag aan my en jou gerig. Ons moenie bang wees oor die huidige wanorde en probleme van die wêreld, of liewer nader aan ons, hier op tuisbodem, sonnige Suid-Afrika, nie. Dit is nog God se wêreld, nog God se Suid-Afrika, en Hy het geen bedoeling om dit te verwerp nie.


Ons moenie bang wees oor ons eie kragte wat kwyn nie, want Hy sal ons nooit in die steek laat nie (Heb. 13:5). Bo alles, ons moenie bang wees vir die dood nie, want Jesus sal ons begelei en bewaar. Ek en jy wat in Jesus glo, kan dus in kalmte voortleef, vol moed en vertroue want ons behoort aan Hom. Hy het 2 000 jaar gelede opgestaan uit die dood en lewe vandag en elke dag. Glo dit!!!


Die engel(e) het ook gesê dat “Hy nie hier is nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het.” Ek dink wat hulle eintlik gesê het is dat Sy dooie liggaam nie meer daar is waar Hy neergelê is nie. Jesus is nie meer hier waar die gebeurtenisse van Goeie Vrydag afgehandel is nie. Hy is nie hier waar die verlede begrawe lê nie. Hy is nie hier waar julle oor Hom wil treur nie, Hy het opgestaan!


Is dit nie die boodskap aan my en jou elke Sondag nie. Hy is nie hier tussen die dooies van die verlede nie. Jesus leef en Hy wag om jou en my te ontmoet op ons besige pad. Hy is nie hier tussen die slegte dinge, die herinneringe en probleme van gister nie. Hy leef en is reeds daar waar ons probleme van môre wag. Hy wag daar om ons nuwe moed te gee, hoop dat alles vir ons goed sal uitwerk. Jesus is nie hier waar die magte van die dood Hom probeer vaskeer het nie. Hy het triomfantelik opgestaan. Hy is nie hier waar Hy ver van my en jou af voel nie. Hy leef! Hy is beskikbaar! Hy is gretig om saam met ons die toekoms binne te gaan – ‘n toekoms van hoop, verwagtinge en uitdagings. Ek en jy moet net ons opgestane Jesus gaan ontmoet, hier waar Hy vir ons wag, elke dag, elke oomblik!


“As die Here werklik opgestaan het, moet Hy iewers sigbaar wees. As Hy dus nie in die kerk en in jou as gelowige leef nie, waar moet mense Hom dan sien?” (Ferdinand Deist).


Gebed: Jesus Christus, ek aanbid U as die lewe. Gee dat ek sal ontwaak tot die volle bewustheid van U opstandingsglorie en die heerlike wete van onsterflikheid. Gee dat ek met moed deur die donker plekke van die lewe stap, en ek nie sal bang wees nie. Dankie dat U my nie ‘n gesindheid van vrees gegee het nie, maar van gesonde verstand. Leidsman tot die lewe, help my om die toekoms, sonder vrees, saam met U te reis. Ek bid dit in die Naam wat bo elke naam is, my Leidsman, Jesus Christus. Amen.

Kommentarer


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page