top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)


AANSPORING OM CHRISTUS TE BELY.

(Luk. 12:8-9)


DUBBELE LOJALITEIT!


Matt. 10:32-33 – “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor My Vader wat in die hemel is. 33Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.”


Ek dink julle sal met my saamstem dat daar, logies gesproke, nie veel troos vir ons as gelowige dissipels van Jesus, uit die voorafgaande gedeeltes straal nie. En om die kersie op die koek te plaas, kom lê Jesus hier in vandag se teks, ‘n dubbele lojaliteit van elke Christen se lewe as ‘n vereiste neer: “As julle van My …, sal Ek ook …, maar as julle nie …, sal Ek ook nie!” Dit is harde woorde van Jesus wat ons móét hoor: Getuienis oor Hom is nie opsioneel nie, dis verpligtend! Die manier waarop ons op aarde standpunt oor Jesus inneem, is bepalend vir wat in die hemel gebeur. Wanneer vrees vir mense meebring dat ek en jy nalaat om openlik oor Jesus te getuig, kom dit daarop neer dat ons Hom verloën. Dan sal Jesus ons ook in die hemel verloën – SKRIKWEKKEND!


Hoe kan ons Jesus verloën? Een manier is om soos Petrus, voor almal te ontken dat ons Jesus ken (Matt. 26:69-75). Omdat hy bang was vir die mense se intimidasie en die moontlikheid bestaan het dat hy ook gevange geneem kon word, het hy die maklike uitweg gekies om te sê hy ken Jesus nie. Dit is eenvoudig waar dat indien daar nie in die vroeë kerk gelowiges was wat lyding en dood aanvaar het en geweier het om Christus te verloën nie, sou daar vandag geen Christen kerke gewees het nie. Die hedendaagse Christenkerk is gebou op die onwrikbare lojaliteit van hulle wat vasgeklou het en steeds vasklou aan hulle geloof in Jesus Christus, ons Here!


Nog ‘n manier hoe ons Jesus kan verloën is deur ons woorde en optrede. Dit is maklik om ‘n Christen te wees terwyl alles voorspoedig gaan en solank Jesus net nie inmeng met my sosiale lewe nie. Ek meen, daar is ‘n tyd vir alles, ‘n tyd vir Jesus (sommige Sondae), en ‘n tyd vir die aardse dinge wat ek liefhet. Die ware Christen kan egter nóóit die verantwoordelikheid ontduik om van die wêreld te verskil nie: “The true Christian can never escape the duty of being different from the world. It is not our duty to be conformed to the world; it is our duty to be transformed from it” (William Barclay). As ons net voorspoedig was, sou ons om verkeerde redes, ja, selfsugtige redes, gelowiges gewees het en dan het dit ter wille van die gawes gegaan en nie die Gewer nie. Jesus wil dat ons van Hom getuig vir Wie en Wat Hy is, en nie vir wie en wat Hy gee nie!


Die maklikste manier om Jesus te verloën is seker om stil te bly oor Hom, ‘n geheime Christen te wees. Maar … waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Om vir almal te vertel dat Jesus my Verlosser en Koning is, is iets waaroor ek en jy nie mág stilbly nie. Nêrens in die Bybel kon ek lees dat dit dwepery is nie! Ja, ek het al mense gehoor wat sê ons Christene is vals of selfs skynheilig. Ons sit Sondae voor in die kerk maar deur die week kan jy ons nie vertrou nie. (My vriend, daar is plek vir jou ook. Jesus het nie gekom vir die gesondes nie, maar vir die struikelendes, uitgeworpenes, die verwerptes – die sondaars, net soos jy.) Ek en jy kan nie geheime Christene wees nie. Jesus het nie in die geheim vir ons daardie donker Vrydag ‘n grusame en wrede dood aan die kruis gesterf nie, maar in die openbaar. Hy het God se genade op ons drumpel kom aflaai, en daarvoor moet ons vir Hom erkenning gee!


Jesus sê vir ons in vers 28 ons “moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Ons moet Hom eerder vrees wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan." Ons moenie bang wees vir mense wat ons dalk oor ons geloofsoortuigings kan spot nie, “ons moet liewer bang wees dat Jesus oor ons gaan stilbly in die hemel as ons hier op aarde stilbly oor Hóm!” Ons moenie bang wees dat ons dalk nie ’n toekoms in Suid-Afrika, of waar jy ook al woon en hier lees, gaan hê nie, ons moet eerder bang wees dat ons geloof dalk iets gaan oorkom en ons dan nie ’n toekoms op die nuwe aarde gaan hê nie; ons moenie bang wees dat ons bankrekening dalk eendag leeg gaan wees nie, ons moet liewer bang wees dat ons dalk nie ryk is in God nie! Ons moenie dat vrees vir mense ons lewens dikteer nie, ons diepe ontsag vir Gód en liefde vir Jesus moet die gang van ons lewens bepaal!


Dis verbasend dat baie Christene stilbly oor Jesus en huiwerig is om te getuig dat Jesus Christus hulle Verlosser is, want, sê sommiges, ons wil nie “ander mense afsit” nie. Johannes bevestig volgens sy evangelie: “Aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). As jy dan bang is om deur mense uitgekryt te word as ‘n “klipchristen”, wees dan ‘n “kind van die Here”, ‘n kind “wat hom voor die mense openlik en onverskrokke vir Jesus uitspreek,” ongeag die prys. Elke “kind van die Here” het ‘n unieke geleentheid om van Jesus te getuig, want Hy het nie net die waarheid aan ons geleer nie - Hy ís die Waarheid; Hy het nie net aan ons die weg gewys nie – Hy ís die Weg; Hy het nie net aan ons gedemonstreer wat die lewe kan wees nie – Hy ís die Lewe! (Joh. 14:6).


Goeie nuus is daar om gedeel te word, en Jesus Christus is goeie nuus! Goeie Nuus moet nie net vertroetel word nie, maar noodwendig oor gepraat word. Gaan verkondig, praat, maak geen geheim daarvan nie. Dit moet uit. Al bring dit jou in gevaarsones. Toe biskoppe hout tot by Johannes Hus, die Boheemse martelaar, se nek gepak het om hom lewendig te verbrand, het die hertog van Beiere geëis dat Hus sy geloof moes verloën. Maar Hus het geantwoord: “Nee! Ek het nooit enige kwade leerstellings gepreek nie. Wat ek met my lippe oor Jesus Christus se liefde verkondig het, verseël ek nou met my bloed.” Vreesloos op die dakke – dis waar die Evangelie van verlossing hoort! Die tyd het aangebreek dat ware gelowiges, ware “kinders van die Here” vanaf “die dakke af basuin” – Jesus is dié Here! My Here!!!!


“My Here het my voor mense bely; ek sal nie daarvan terugdeins om Hom voor konings te bely nie” (Martin Luther).


Gebed: Almagtige God, skenk aan my die genade om nie net ‘n hoorder nie, maar ook om ‘n dader van U Woord te wees; dit nie slegs net te bewonder nie, nie slegs net te bely nie, maar om dit in die praktyk uit te voer; om U evangelie nie net lief te hê nie, maar om nougeset daarvolgens te lewe. Gee dat ek sal leer om van U heerlikheid wat ek in my hart ontvang, deur my lewe sal kan bewys. In die Naam van Jesus Christus, ons Here en Meester. Amen.

(Gebed wat by die “Lambeth Conference” in 1948 opgestel is; vrylik vertaal.)


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page