top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)


VERVOLGINGE WAT VOORLÊ (6)

(Mark. 13:9-13; Luk. 10:3; 21:12-17)


VERVOLGING VAN REGVERDIGES!


Matt. 10:23-25 – “As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na ‘n ander een toe. Dit verseker Ek julle: Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die mens kom nie. ’n Leerling is nie hoër as sy leermeester en ‘n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. ’n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en ‘n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beëlsebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie?”


Vergelyk ook Joh. 15:20-21 – “0nthou wat Ek vir julle gesê het: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle s’n ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen omdat julle my Naam bely en hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.”


Terwyl ek hierdie perikoop gelees het, het ek gewonder hoe Jesus dit reggekry het om gewone mense te werf om Sy arbeid op aarde voort te sit? Ek meen, hoe kon Jesus, sonder skroom, die een donker prentjie op die ander as nalatenskap aan Sy volgelinge voorspel, volgelinge wat aan “geregshowe uitgelewer en in sinagoges gegésel word; ook voor goewerneurs en konings gebring word; deur broers uitgelewer om doodgemaak te word, en selfs ‘n pa sy kind; kinders teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak; ter wille van sy Naam deur almal gehaat word.” Hoe kon Jesus geweet het van al die slegte dinge wat met Sy volgelinge gaan gebeur, en hulle steeds moed ingepraat het as Hy ‘n blote mens was?


Hy kon dit doen omdat Hy nie net die (miskende) Seun van die mens was nie, maar die Seun van God! Hy het geweet Sy evangelie is die Evangelie van die Waarheid, en die Waarheid alleen, mense kan oortuig. Omdat Jesus die Waarheid ís: “Die Weg, die Waarheid en die Lewe” (Joh. 14:6), het Hy ons verower met die Waarheid, die Waarheid wat ons kan vry maak van die sonde en van vrees en selfs vervolging of dood! Die kern van hierdie paar verse van ons teks lê daarin, dat die apostels wat gestuur word om Jesus se arbeid voort te sit, daarop gewys word dat ons die lot van Jesus, ons Leermeester, sal deel. Vervolging ter wille van Hom is dus deel van die normale lewe van die Christen.


Die vervolging waarna Jesus verwys is nie net noodwendig vervolging en belediging van mense a.g.v. sekulêre humanistiese redes, of Christene wat verkeerd optree nie. Dit verwys spesifiek na Christene wat probeer om regverdig te lewe; mense met wedergebore harte wat in diens van die Here staan; dissipels wat afhanklik is van God, sagmoedig is en wat die waarheid van die Evangelie suiwer verkondig. Maar, teenstand is geen rede om die geloofspad te verlaat en die kruis van navolging eenkant toe te gooi nie. Dit is ook nie nodig om in een plek vas te val nie – “in een dorp vervolg word” beteken beweeg aan “na ‘n ander een toe.” Die werk is baie en ons sending-opdrag is 'n onmenslike groot taak. “Ons sal sekerlik nie klaar wees voordat die Seun van die mens kom nie”“die oes is groot, maar die arbeiders min” (Matt. 9:37). Ons sal nie daarmee klaarkry voordat Jesus Christus weer kom nie.


Dit is vir die kerk van die Here belangrik om by voorbaat te besef dat ons die skyf van die haat van die wêreld is. Waar Hy as Beëlsebul (woordspeling as hoof oor huis van bose geeste), uitgeskel word, sal die mense dieselfde met ons as Sy dissipels doen. Deur al die eeue heen gebruik ongelowiges verskeie metodes om te probeer om die kerk van Jesus Christus te vernietig. Dit het beteken dat gelowiges, godsdienstig en sosiaal, uit die Jodedom gesny is – hulle is verban uit die sinagoges uit, hulle volksidentiteit is van hulle af weggeneem! Hulle is gemartel, doodgemaak, en die mense wat dit gedoen het, het volgens hulle, dit met ‘n skoon gewete gedoen want hulle het “gedink dat hulle ‘n diens aan God bewys.”


Ons kyk verby hulle wat doodgemartel is, bespotting en lyfstraf verduur het, gevangenskap, gestenig, in stukke gesaag (Jesaja), met die swaard vermoor is (Heb. 11:36-37). Ons gelowiges se oë is gevestig op God se toekomsbelofte, nie op korttermyn resultate nie. God se belofte hou vir ons ‘n ewige erfenis in!


Die keuse lê by elke mens. Al wat Jesus vra is dat ons ons lewe vir Hom moet gee – “’n Leerling wat nie hoër as sy leermeester wil wees nie” – Die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Ek en jy moet Jesus se Woorde bo alles kan gehoorsaam. Dit moet vir ons ‘n passie wees om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe! “As die wêreld (ons) haat, onthou: hy het Jesus voor (ons) gehaat. As (ons) aan die wêreld behoort het, sou die wêreld (ons) as sy eiendom liefgehad het. Omdat (ons) egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Jesus (ons) uit die wêreld uitgekies het, haat die wêreld (ons)” (Joh. 15:18-19). Jesus sal vir die res sorg. Hy sal die regte vrugte op die regte tyd voortbring. Intussen, wees Godsdienstig en Godvrugtig. “God het ons die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in Hom te glo nie, maar ook deur vir Hom te ly” (Fil. 1:29).


“Daar is net twee soorte mense: dié wat vir God sê: ‘Laat U wil geskied’, en dié wat dit nie wil doen nie en vir wie God uiteindelik sê: ‘Laat jou wil geskied’ (CS Lewis).


Gebed: Here, help my om passievol aan U vas te klou. Dankie dat die pad van geloofsvertroue, môre en oormôre, geen gevaar in het nie, want selfs gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig (Ps. 23:4). Ek pleit ook by U onse Vader, in die Naam van Jesus Christus, om die sinlose geweld en misdaad in ons land en wêreld te stop en hierdie vernietigende Covid-virus, tot ‘n einde bring. Laat die mense terugdraai na U toe, weer leerlinge word van U, ons Leermeester van die enigste Waarheid. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page