top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34)


JESUS SE MAGSOPENBARING OOR DIE BOSE – DIE GENESING VAN DIE BESETENES IN GADARA (4). (Mark. 5:1-20; Luk.8:26-39)


WAT HET U MET ONS TE DOEN?


Matt. 8:33-34 – “Die wagters het weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel, ook wat met die besetenes gebeur het. Die hele dorp het Jesus tegemoet gegaan, en toe hulle Hom sien, het hulle Hom ernstig versoek om hulle gebied te verlaat.”


Vergelyk ook Matt. 4:24 – “Berigte oor Hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van die duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak.”


Die verhaal van die twee besetenes van Gadara, eindig in ‘n uiterste tragedie! Die wagters het, moontlik paniekbevange, “weggehardloop dorp toe en alles daar gaan vertel” van die dramatiese gebeure en die ramp met die varke. Soos die twee besetenes Jesus tegemoet gegaan het, gaan “die hele dorp Jesus tegemoet," maar nie om dieselfde redes nie. Die dorpenaars sien nie die almagsdaad van Jesus en sy Goddelike greep en vrede wat Hy vir die besetenes, wat nou heeltemal normaal is en gekleed, by die voete van Jesus sit (Luk. 8:35), nie. Hulle sien net hulle finansiële verlies.


Hulle varke, hulle rykdom, hulle voedsel, dryf dood in die see! Hierdie Jood het die see oorgesteek en in hulle land Sirië, (Gadara was deel van Sirië), ‘n land van nie-Jode, ongevraagd alles kom omkrap. Om ongelukkig te wees oor hulle verlies, is verstaanbaar, en sommige van ons sal moontlik simpatie met hulle hê. Maar, die verlies van hulle eiendom, weeg blykbaar swaarder as die “wins en voordeel” wat dieselfde Jood, wie voorheen soveel “siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van die duiwels was, geestelik versteurdes en verlamdes, wat Hy gesond gemaak het”, vir hulle kon beteken nie.


Vir Jesus is een mens meer werd as ‘n duisend varke. Dit is maar ‘n baie, baie geringe offer vir die bevryding van ‘n mens se siel, die mens wat na die beeld van God geskape is. Die mense van Gadara moes dus oorstelp gewees het van vreugde om te sien dat twee van hulle medemense verlos was van so ‘n verskriklike lyding. Inteendeel, hulle sien ’n ramp en nie ’n wonder van genade nie – Jesus se koms het hulle armer kom maak, Sy teenwoordigheid het hulle geld gekos. As dit nie was dat hulle “baie bang was vir Jesus nie” (Luk. 8:37b), het hulle Hom sekerlik dood gemaak, en “hulle versoek Hom ernstig om hulle gebied te verlaat.”


In die koninkryk van God is een siel van groter waarde as twee duisend varke. Maar so ’n waardeberekening begryp buitestaanders nie. Hulle lê die nadruk op die geweldige materiële verlies. Hier tree gebondenheid aan die wêreld teenoor geloof in Jesus na vore, en die eerste is by hierdie mense die sterkste. Die mens is mos van nature geneig om nie die natuurlike gang van sy lewe te laat versteur nie, hy wil nie graag in sy “comfort zone” gesteur word nie!


As die Gadareners maar eerder Jesus gesmeek het om by hulle aan te bly, sou Hy dit nie dalk vir die hele dorp tot seën gewees het nie? Jesus het in Sy hart ‘n baie spesiale plek vir elkeen van ons en ook vir elkeen wat Hom aangryp en in Hom glo, ‘n unieke lewensplan. Maar die realiteit is dat nie almal Hom in hulle lewens innooi nie, maar eerder verstoot. Hulle sien Hom soos die Gadareners, as ‘n bedreiging. Hulle glo dat Hy hulle van die genot van hierdie lewe sal beroof; dat Hy hulle vetgevoerde “varke”, die onheilige dinge in hul lewens, sal uitdryf. Dis goed om van Hom te weet, om te sê jy glo in Hom, selfs Kersliggies opsit en deel wees van Kerstyd se kommersiële wins, maar om ‘n verhouding met Hom aan te knoop – nee dankie! Dit kan my lekker lewenswyse deurmekaar krap!


Vandag lewe menigtes in die grafte van selfvernietiging en word deur bose geeste gemartel. Het dit nie miskien tyd geword dat ons ook moet vra: “Wat het U met ons te doen, Seun van God?” So seker as wat Jesus die duiwelbesetenes van Gadara se geskreeu gehoor het, so hoor Hy die krete van Satan se slagoffers vandag. Ons meelewende Here reageer stééds op elke soortgelyke uitroep. Indien ons Jesus sou weier, is die implikasies skrikwekkend: Ons sluit die deur vir onsself na die hemel toe, want daar is geen ander deur na die hemel as deur Jesus nie: “(Hy) is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand (gaan) na die Vader toe behalwe deur (Hom) nie” (Joh. 14:6). God se genadepad is die pad wat Jesus kom herstel het en wat deur ons in geloof erken moet word en beantwoord moet word.


“Kom Skepper-Gees, skenk ons u krag, vul ons met moed vir elke dag. Ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag” (Liedboek 433:3).


Gebed: Gees van God, help my in my stryd teen die bose, my stryd om die goeie te doen. Ek struikel dikwels maar ek wéét, ek kan U nie wegstuur nie. U gee my krag en gee my bystand en bemagtiging om die aanslae van satan te verduur en te oorwin. Dankie Gees dat U aan my die oorwinning gee wat Jesus reeds oor die Bose behaal het. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page