top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


AFSLUITING VAN DIE BERGREDE – EGTHEID VAN DISSIPELSKAP IS OM DIE WOORDE VAN JESUS TE GEHOORSAAM EN TE DOEN! (TWEEDE VERMANING).


VALS PROFETE (1) – IS JY ‘N WOLF IN SKAAPSKLERE!

(Luk. 6:43-44)


Matt. 7:15 – “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.”


Vergelyk ook 2 Kor 11:13-15 – “Sulke mense is vals apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ‘n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie.”


Tot dusver het Jesus in hierdie hoofstuk gefokus op die persoonlike keuses en vrug van ’n lewe van geregtigheid. Vervolgens waarsku Hy as ons Goeie Herder, ons teen vals profete, die sogenaamde "wolwe in skaapsklere" wat ons gelowiges, Jesus se skape, kan verskeur.


Profete was mense wat namens iemand praat. In die Bybel was dit mense wat deur God geroep is om namens Hom te praat. Omdat dit ménse is wat hierdie taak verrig het en vandag nog verrig, is dit moontlik dat satan, die meester in die kuns van verleiding en vader van die leuen, hierdie “sogenaamde profete” juis gebruik om mense weg van die “nou poort en smal pad” na die “wye poort en breë pad,” met vals leerstellings, te verwar.


“Vals profete” is afgelei van die Griekse woord “pseudo-propheton” – m.a.w. iets wat oneg, bedrieglik of vals is en daar word deur verskeie voorbeelde in die Bybel daarna verwys: “die ou profeet” (1 Kon. 13); die profeet Gananja (Jer. 28); die bedrieër profeet” (Miga 2:11); profete wat die volk verlei (Miga 3:5), en nog baie ander (Jer. 6:13 en Jer. 8:10); “Vals broers (2 Kor. 11:26; onder vals voorwendsels as mede gelowiges voordoen (Gal. 2:4); vals apostels (2 Kor. 11:13); vals profete (2 Pet. 2:1); vals getuienisse (Matt. 26:60); vals getuienis teen God dat Hy Christus opgewek het (1 Kor. 15:15); vals christusse wat selfs uitverkorenes verlei (Matt. 24:24).


Daarom was Jesus genoodsaak om ons teen vals profete te waarsku! (Sien ook Mark. 13:21-23). Dan miskien die mees uitstaande voorbeeld: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet” (1 Tim. 4:1-3).


Petrus waarsku ons ook teen vals profete: “So sal daar onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloën. Baie mense sal hul losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. (Jesus sê self Hy is die enigste Weg en die waarheid en daarom maak hulle Jesus tot leuenaar.) In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar” (2 Pet. 2:1-3).


Johannes se waarskuwing is soortgelyk: “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen” (1 Joh. 4:1). Johannes gaan voort deur vir ons die beslissende eienskap van ‘n ware profeet te beklemtoon: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2).


Jesus se waarskuwing het reeds in die destydse kerk konkrete vals godsdienstige figure gelewer wat hulleself as mense van die lig voorgedoen het. Hulle het met die mooiste woorde, vir mense ‘n maklike, aanvaarbare godsdiens aangebied en selfs pragtige godsdienstige praktyke geskep. Omdat Jesus die Seun van God is, kon Hy regdeur die godsdienstige leiers van Sy aardse tyd, se godsdienstige motiewe tot binne hulle harte in kyk, en wat Hy waargeneem het, was ‘n enorme stuk oëverblindery. Paulus ontmasker later diesulkes wat feitlik die hele Korintiërgemeente op sleeptou geneem het (lees gerus 2 Kor. 10-13).


God kies self wie Hy as profeet wil stuur om namens Hom te praat en wat om te sê: “Toe sê die Here vir my: ‘Jy moet gaan na wie toe Ek jou stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê …” (Jer. 1:7); “Toe sê die Here vir my: ‘Mens gaan na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat Ek sê …” (Eseg. 3:4). Die ware profeet is nie iemand wat homself aangestel het of deur ‘n groep mense of familie aangestel word nie.


Vals profete, soos ons reeds in die skrifgedeeltes hier waargeneem het, bestaan al van die Ou Testamentiese tyd af en dit is ons Christene se verantwoordelikheid om hulle te identifiseer en te vermy. Hoe word hulle geïdentifiseer? Deur “elkeen te ondersoek” na aanleiding van die Skrif. Hoe vermy ons wolwe in skaapsklere? Ons vermy om Sondae godsdienstige vromes te wees maar deur die week toelaat dat sogenaamde godsdienstige manipuleerders hulle wolwekloue in ons inslaan en ons soos hulle word. Dit sal beteken dat elke stukkie skynheiligheid by die Here se voete geplaas word en dit daar vir altyd te laat staan.


“Daar is min dinge wat die Christendom so diskrediteer as Christene wat vroom praat oor die wêreld daar Bo, terwyl hulle aanhou om presies te leef soos die wêreld hier onder” (WW Griffen).


Gebed: Ons Here van die waarheid, bewaar my van alles wat vals is. Help my om die magdom skatte in U skatkamers te ontdek. Dankie dat Johannes vir my bevestig Wie die ware Gees is en dat ek dit kan bely en standvastig daarin kan bly: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2). Here, verlig my verstand, my begrip en my hart om standvastig aan hierdie waarheid vas te hou. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page