top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


INLEIDING OP DIE EVANGELIE VOLGENS MATTEUS


Deur die eeue heen het die Matteusevangelie mense aangegryp, dit was dié evangelie wat die mees-gebruikte evangelie van die vroeë kerk was. “Die vroeë kerkvaders het twee keer meer uit dié evangelie aangehaal in hulle geskrifte, as uit die ander drie evangelies saam” (Gordon Fee). Jesus word ook die “Seun van Dawid” en as die “Seun van God”, genoem, titels wat beide Sy menslike as Sy Goddelike kant beklemtoon. Dié Jesus, sê Matteus, is beide Koning, as nakomeling van Dawid sowel as nakomeling van God.


Die evangelie volgens Matteus is die verhaal van Jesus Christus wat op die mees direkte wyse kontinuïteit aan die Ou Testament verleen, daarom een van die redes dat Matteus eerste in die Nuwe Testament geplaas word, alhoewel Markus se evangelie, die oudste evangelie is. Jesus is volgens Matteus, die hoogtepunt en vervulling van die Messiaanse verwagting van die hele Ou Testamentiese verhaal.


Matteus skryf sy evangelie aan jong Joodse Christene waarskynlik in die omgewing van Antiogië (Sirië) en gebruik ongeveer 92% van die teks van Markus en Lukas. So word Jesus dan geteken as die nuwe Moses – soos Moses die wet van God in vyf boeke (Genesis tot Deuteronomium) aan die volk Israel gegee het, kom gee Jesus in vyf preke, God se nuwe wet aan Sy kinders. Die skrywe was ook om hulle aan te moedig om voort te gaan om die evangelie regdeur die wêreld te neem, ten spyte van die volskaalse teenstand wat hulle van die Joodse gemeenskap in die diaspora (verstrooiing ná die sesde eeu v.C., asook nou ná die beleg en val van Jerusalem in 66-70 n.C.) ondervind.


Waarom sou Matteus en Lukas feitlik dieselfde teks as Markus gebruik? Elke skrywer van die vier Evangelies het saamgestem oor wie Jesus was en oor wat Hy gesê en gedoen het, hoekom dan vier Evangelies? Kon die evangelie skrywers, Matteus, Lukas, Markus en Johannes, nie maar net een evangelie gesamentlik geskryf het nie, die evangelies in harmonie met mekaar gebring het nie? Dit gaan oor dieselfde Jesus en elke skrywer van die vier evangelies, het sy eie beklemtoning. Dit maak egter nie regtig saak om antwoorde op al hierdie vrae te probeer kry nie, wat ons wel vir ‘n feit wéét is dat Matteus sy evangelie geskryf het vir “nuwe Christene”, mense wat nie voorheen Jode was nie. Hy benadruk die Ou Testament die meeste van al vier evangelies om veral ook vir die Jode te oortuig dat Jesus die beloofde Messias is, en om jong gelowiges, te leer om die regte pad te loop.


Matteus bied Jesus se lewensveranderende woorde in vyf preke aan (waarvan die Bergpreek seker die bekendste is) waarmee hy aan ons, Jesus wil voorhou as die groot Leermeester. Sy vyf preke word vier keer opgevolg met Sy magtige dade (agtien wonderwerke) en Sy simboolryke optredes (bv. die reiniging van die tempel en die vervloeking van die vyeboom). Jesus het dus gekommunikeer in woord en daad, Hy het nie net gepraat nie, maar gedoen ook!


Met die verhale oor Jesus gekoppel aan Sy boodskap wil Matteus dus sy lesers beweeg om nie net te glo in Jesus op grond van sy woorde nie, maar Hom na te volg in alles wat Hy gedoen het, soos Matteus dit inderdaad self gedoen het as die voormalige tollenaar en latere apostel Matteus.


Vir Matteus is die verkondiging van die koms van die koninkryk van die hemel, die sentrale boodskap van sy evangelie. Met die koms van die Koning het dit aangebreek as ’n teenwoordige werklikheid veral in die lewe en wonderwerke van Jesus Christus. Daarom skryf hy oor die koninkryk as iets wat ’n mens hier en nou mee rekening moet hou en met jou hele lewe daarop moet fokus. Dit is egter ook ’n toekomstige werklikheid wat eers met die wederkoms van die Seun van die mens volledig, tot stand sal kom. Daar is dus steeds ‘n wederkomsverwagting wat ons oë ook op die toekoms gerig hou.


Matteus se evangelie nooi ons uit om saam met die lewende Seun van God te kom stap en die werklikheid van die lewe uit Sy perspektief te ervaar, om gevolglik ons lewenswyse deur Sy waardes te laat heers. Kom ons gaan sit ‘n bietjie by Jesus se voete en luister hoe om op te tree indien sondes in ons lewens voorkom. Kom ons laat toe dat ons gekonfronteer word deur die lewende Here self, laat toe dat Hy ons lewens opnuut verander en ons lewens in pas met God bring en dit só, probeer hou. Kom ons maak weer saam ons oë oop vir die wonder van die kruis en die opstanding. Die Matteusevangelie het vir ons ‘n besondere boodskap in die 21ste eeu – dit daag ons uit om die wil van God voluit te doen! Matteus gee vir ons genoeg inligting en insig om Jesus se Groot Opdrag in Matt. 28:19, aan ander van Jesus te gaan getuig: “Gaan dan na al die nasies toe …”


“Die wêreld van die Evangelie is die waarheid, dit het nie eens op ‘n tyd gebeur nie, dit gebeur sedertdien nog steeds” (Frederick Buechner).


Gebed: Gees van God, wees asseblief ons metgesel. Loop elke tree saam met ons gedurende hierdie tydperk wat ons saam met Matteus wat Jesus as Immanuel beskryf, as God met ons, die pad gaan loop! Skenk ons die insig en wysheid om deur die boodskap van Matteus, deursigtigheid van sy Evangelie sal kry om die veilige pad van geloof te kan loop, die pad wat ons by die regte adres van ons eindbestemming gaan bring. U ken die pad vorentoe, elke afdraaipad, elke klip waaroor ons kan struikel, elke keer wanneer ons wil moedeloos raak. Dankie dat U nie moed opgee nie, dankie dat U saam stap. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page