top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


LAASTE OPDRAGTE (2) – LÉÉF JOU GETUIENIS!


Rom. 16:17-18 – “Ek druk julle dit op die hart, broers (en susters): Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense.”


Vergelyk ook Judas 3-4 – “Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat een maal oorgelewer is aan dié wat God vir Hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geledere binnegedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste Meester en Here, Jesus Christus.”


Paulus was ontsettend gesteld daarop dat Christene reeds in sy tyd, moet wegbly van “mense wat verdeeldheid veroorsaak en hulle afvallig maak van die leer wat hulle ontvang het.” Vir hom was dit belangrik dat Christene moes vas staan wanneer dit oor die suiwerheid en waarheid van die evangelie gaan. Dit is eintlik opmerklik hoeveel verwysings na valse leerstellings in die Nuwe Testament voorkom, want mense het met ‘n vervalste evangelie rondgeloop en verwarring in die vroeë kerk gesaai. Net soos dit vir die leierskorps van die vroeë kerk belangrik was om dwaalleringe te bestry, is dit vandag steeds ‘n belangrike kwessie waaroor mense gewaarsku moet word.


Judas, nie Judas Iskariot nie, was Jesus se broer en waarskynlik een van die leiers van die vroeë kerk in Galilea, die Noordelike deel van Israel. Hy het ook nie gehuiwer om die dwaalleer in die gemeente aan wie hy geskryf het, te ontmasker nie. Daarom is dit belangrik, dat ons nóg ‘n dag gebruik om ook aandag te skenk aan Jesus se broer se waarskuwings en riglyne om weg te bly van “sekere mense wat ongemerk ons geledere ook binnegedring het, en ons enigste Meester en Here, Jesus Christus, verwerp,” mense wat hulleself as Christus beskou en God se Woord manipuleer, mense wat God se Woord verkeerd interpreteer om hulle eie bose doeleindes te pas.


Judas sê ons gelowiges moet kennis neem van die dwaalleer en kyk wat met sondaars gebeur het wat God se genade verag het – hulle het almal in die doderyk beland waar hulle gereed gehou word vir die groot oordeelsdag. Ons wat in God se genadetyd leef, vanaf Christus se hemelvaart tot met Sy wederkoms, moet besef dat satan alles in sy vermoë sal doen om die ware evangelie te diskrediteer. Daarom moet ons voortgaan om ons lewe te bou op die Here, deur elke dag, 24/7, in Jesus Christus te glo. God duld geen kompromieë nie, daarom moet ons altyd bid deur die krag van die Heilige Gees, en in God se groot liefde geanker bly. Ons moet ons ook oor diegene wat onder die invloed van die dwaalleer verkeer, “met versigtigheid” oor hulle ontferm maar nie saam met hulle in die kloue van die valse evangelie beland nie (v. 22-23).


Dr. Francois Tolmie van die Universiteit van die Vrystaat, sê die volgende oor die kern van die dwaalleer: “Sodra die versoening wat God deur Jesus Christus aan ons as gelowiges kom aanbied, op enige ander manier aangetas word, het ons nie meer te doen met ‘n klemverskil of veranderinkie aan die evangelie nie – dan word dit ‘n valse leer – niks anders as ‘n vyandskap met Jesus se kruis.”


Ons leef in ‘n snelbewegende en veranderde tye waar ‘n besliste gevaar soos ‘n paal bo water staan, dat die beproefde Bybelse morele standaarde en beginsels van die verlede, verwerp word. Baie mense steur hulle nie meer aan Jesus wat die “Waarheid is” nie (Joh. 14:6), en gryp na mense wat vandag met ‘n vervalste evangelie, verwarring saai. Juda se woorde van destyds is steeds vandag van toepassing: “Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus wat die ewige lewe aan julle sal gee” (Juda 21).


Al is dit deesdae moeilik om in hierdie moderne tyd aan Bybelse waarhede vas te hou, moet ons met die hulp en die krag van die Heilige Gees vas staan, nie net in geloof in Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het om versoening tussen God en ons te verseker nie, maar ook in die getuienis van daardie geloof. Weier konsekwent om te buig voor versoekings om kompromieë met God aan te gaan. Laat elke faset van jou lewe beheer word deur die Gees van God en die waarhede van Jesus. Vra die Heilige Gees om jou te help om jou getuienis in die enigste lewende Jesus Christus, uit te leef.


“Voorbeeld van die leef van die ware evangelie, is nie die hoofsaak in die beïnvloeding van ander nie – dit is die enigste saak” (Anoniem).


Gebed: Regverdige God, dit is ‘n onuitspreeklike voorreg om U kind te wees deur die soenverdienste van U Seun, Jesus Christus, my Here en my Verlosser. Dankie Here dat U my toevlug en my sterkte is. Dankie Heilige Gees dat U my sterk maak in tye van beproewing en versoekings om kompromieë aan te gaan teenoor die Waarheid van die evangelie. Help my om my getuienis in die enigste lewende Jesus Christus wat vir my aan die kruis gesterf het, uit te leef. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page