top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


RIGLYNE VIR DIE CHRISTELIKE LEWE (11) – LOS DIE WRAAK VIR GOD!


Rom. 12:19 – “Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: ‘Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,’ sê die Here.”


Vergelyk ook Matt. 7:1-2 – “Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.”


Paulus se vermaning om nie “self wraak te neem nie, maar dit aan die oordeel van God” oor te laat, sluit aan by die opdrag om “ons vervolgers te seën” (v 14), asook die opdrag om nie “kwaad met kwaad te vergeld nie” (v 17). Hierdie vermaning is in vandag se lewe, waar gruweldade wat mense uit hebsug en haat teenoor mekaar doen, uiters moeilik om toe te pas. Feitlik elke tweede persoon waarmee jy in aanraking kom, het ‘n geliefde aan ‘n wrede dood tydens ‘n huisbraak, plaasmoord of motorkaping verloor. Die kanse dat jy self ‘n slagoffer van geweld of misdaad gaan word, is baie groot. Hoe maak jy die liefde van Christus aan sulke woestaards en misdadigers sigbaar, ongeag wat hulle aan jou doen?


Dit vra besondere genade en oorgawe aan God om jou nie te wreek op mense wat jou veronreg nie. Ons eerste reaksie is gewoonlik dat ons ons “minds kan opmaak” oor iemand. Ons voel soms om ‘n ander sommer te lyf te gaan of om hulle terug te beledig. Om ‘n oordeel oor ‘n ander te fel is seker die mees gebruikte vorm waar wraakgedagtes uitgespreek word en waaraan die meeste mense skuld aan het. “Ek wil nou nie oordeel nie, maar het jy gesien ... ” of “moet nou nie dink ek kritiseer haar nie, maar het jy gehoor ... ”, is seker van die bekendste uitdrukkings wat algemeen gehoor word. Dit verskaf sommiges innerlike vreugde om slegte dinge van ander te hoor. As ek klaar ‘n slegte opinie van iemand het, en iemand anders vertel net iets negatiefs – dan glo ek dit sommer - “Ja, dis hoe hy/sy maar is. Tipies!”


Beteken dit nou ons moet onsself blind hou vir ander se foute? Nee, inteendeel, Jesus verwag nie dat ons sienderoë ‘n ander se foute moet toelaat nie, maar Hy verbied ons om ‘n mede sondaar te straf. Ons is nie aangestel om God se regters te wees nie. Om te haat is menslik, maar dis beslis nie Goddelik nie. Haat pas nie by mense wat inval by God se wil nie. Wanneer ons deur die oë van die Here kyk, kan ons gelowiges ons eie én ander se sonde in perspektief raaksien en dan teen ons naaste optree soos wat ons graag wil hê hulle moet optree teenoor ons. Deur jou te wreek word jy deel van ‘n sneeubal van geweld. As jy jou daaraan oorgee sal die kwaad mettertyd die goeie vernietig en dan verloor jy fokus op jou verhouding met God.


“Maar wat van daardie mense wat my verontreg het? Ek kan hulle nie net so los nie, ek moet hulle ‘opfix’, dit sal immers my laat beter voel.” Nee, God het nie my oortredinge teenoor Hom gewreek nie, Hy het dit nie ‘opgefix’ nie, Hy het dit ‘gefix.’ As ontvanger van Sy liefde, mag ek nie anders optree as om dieselfde liefde vir die wêreld te bewys nie. Buitendien, God slaap nie, Hy sien en weet wat misdadigers doen. Hy het al die feite tot Sy beskikking en Hy staan nie parool toe aan sulke oortreders nie. “Dit is Sý reg om te straf; Hý sal vergeld.” Hy sal weet wat om met die misdadigers en moordenaars te doen, al dink hulle nou dat hulle die vangnet van die gereg systap.


Die storie word vertel van ‘n kontrakteur wat vreeslik verontreg was deur sy skatryk werkgewer. Op ‘n dag het die werkgewer hom beveel om ‘n droomhuis te bou terwyl die werkgewer vir ‘n paar maande moes weggaan. In die kontrakteur se hart het woede en wraakgevoelens oorgeneem, veral nadat sy verwaande werkgewer hom beveel het om geen onkostes te ontsien nie. Hy het dan ook besluit om hierdie sogenaamde droomhuis met die swakste materiaal wat hy in die hande kon kry, te bou – die bouwerk af te skeep met die hoop dat die huis op die werkgewer sal intuimel. Op hierdie manier, het hy gedink, sal hy die werkgewer terugkry vir al die jare se verontregting en swak behandeling wat hy as werknemer moes verduur. Met sy tuiskoms was die “droomhuis” klaar gebou. Die werkgewer het die sleutels geneem, dit in die kontrakteur se hand geplaas en gesê: “Dankie vir al jou jare se lojaliteit. Die huis is joune, jy het dit vir jouself gebou!”


“You can build a life on the foundation of criticism if you want to, but sooner or later you’ll have to live in the house that you build” (Onbekend).


Gebed: Ag Here, hoe kan ek verwag dat U my sonde nie moet beoordeel nie, terwyl ek reeds my mede sondaar gestenig het? Vergewe asseblief my kritiese en beoordelende gees. Help my om met meer takt en selfregverdiging met ander om te gaan. Dit is vir my so maklik om te sien hoe ander se lewe ongeorganiseerd is, hoe agtelosig hulle is, hoe selde hulle bietjie ekstra moeite doen, hoe maklik hulle kan oordeel. Ek kan myself nie weerhou van “bekommernis” oor ander se probleme en foute nie. Wanneer ek egter myself krities evalueer, kom ek agter dat dit niks anders was as ‘n oordeel van selfsugtige motiewe nie, dat my liefdesvernis slegs’n baie dun lagie is. Dra my, help my, vernuwe my o Gees van God. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page