top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE WET EN DIE SONDE (2) – DIE WET BEVESTIG HÓÉ SONDIG DIE SONDE IS!


Rom. 7:13-14 – “Beteken dit dat iets wat goed is, vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog die wet is Geestelik, maar ek is aards en soos ‘n slaaf aan die sonde verkoop.”


Vergelyk ook Jak. 1:13-17 – “Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: ‘Ek word deur God versoek’ nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie. Maar ‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers (en susters). Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo.”


Paulus volg nou met ‘n logiese vraag hoe dit moontlik is dat die wet wat goed is, die dood kan meebring? Dit is nie die wet wat sondig is of sonde veroorsaak nie, want “die wet is heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed” (v. 12). Tog speel die wet wel ’n beslissende rol in die veroordeling van die mens tot die dood. Maar daardie rol moet nie só verstaan word, dat die wet wat self goed is, die dood gebring het nie. Dit is die sonde wat die dood gebring het. Dat die wet die mens in die dood stort, is die gevolg van die mag van die sonde wat in die mens woon en heers.


Die sonde is na sy aard in opstand teen God, dit rebelleer teen God se wil, dit is opsetlike verset teen wat God vra, alles as gevolg van die negatiewe reaksie teen die gebod. Aan die reaksie van die sonde op die gebod van God, blyk dit dus hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Die mens is aards en soos ’n slaaf aan die sonde verkoop. Die mens se sondige aard hou in dat ons van nature geneig is tot die sonde en onder die heerskappy van die sonde staan soos ’n slaaf onder die heerskappy van sy baas.


Die Joodse rabbi’s het egter anders geredeneer en die volgende gevaarlike rede voorgehou: “Omdat God alles geskep het, die mens, die omstandighede, die slang, het Hy dan ook die sondige natuur in die mens geskep en daarom kan God moontlik geblameer word wanneer die mens sondig????” Jakobus ontken hierdie dwaling van ‘n redenasie in Jakobus 1:13 ten sterkste - dit is tog duidelik dat God nie die bewerker van enige kwaad of sonde is nie. God is soewerein en heilig en sal nóóit in sonde verval nie. Die mens is verantwoordelik vir sy eie sondeval. Die broeiplek vir die sonde het sy oorsprong by onsself: “‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.” Sedert die begin van tyd is die mens egter geneig om die skuld op iemand anders te pak – Adam op Eva en Eva op die slang, ens.


Ons is verantwoordelik vir ons eie sondeval. “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo” en daarom mislei ons onsself om die skuld op God of iemand anders te wil pak. God stuur nie versoekings op ons pad nie, inteendeel, Hy gee ons “goeie en volmaakte gawes” om juis die sonde te beveg.


Die onveranderlike God het die grootste skepping ooit voltooi – die mens, ons! Ons is die nommer een faktor in God se skepping “omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het” (Jak. 1:18). God het ons voortgebring “deur die woord van die waarheid”“Toe het God gesê: ‘Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld ... (Gen. 1:26). Hy kán ons dus nie in versoeking lei nie want Hy wil nie hê dat ons met sonde bevlek moet wees nie. Hy wil hê ons moet ongeskonde Sy beeld van heerlikheid in hierdie deurmekaar wêreld met liefde vertoon. Ons tree dus op as gesante, as verteenwoordigers van Christus, want ons behoort aan Hom! En daarmee help die Heilige Gees ons om standvastig te kan bly.


“Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God” (1 Kor. 17-18a). Hy lei ons úit die versoeking en verleiding uit. Sy Gees lei ons verder deur die Lewende Woord in die Waarheid na die Weg van die Lewe! Gelowiges in Jesus Christus is die eerste deel van God se herskepping wat bedoel is vir die hemel. God is vrygewig, God is genadig, God voorsien net die beste – daarop kan ons staat maak. Daarvoor kan ons bid. Daarvoor kan ons geduldig wag want ons is “eerstelinge van alles wat Hy geskep het.”


“Die verwoesting van my lewe begin wanneer ek meen dat ek nie aan die wet gebonde is nie, en my stelselmatig daarvan losmaak. Die wet maak my nie ‘n slaaf nie, dog ‘n vry mens, maak my nie minder nie, maar méér mens” (Johan Heyns).


Gebed: Dankie vir U goedheid Heer. Dankie dat U my uit genade herskep het en nuut gemaak het deur Jesus, ons Vleesgeworde Woord. Help my o Gees, dat ek as nuutgemaakte wese standvastig sal bly en sal leef as medewerker in U koninkryk. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page