top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DOOD VIR DIE SONDE, MAAR LEWEND VIR GOD (2) – LEEF ‘N OPSTANDINGS LEWE!


Rom. 6:7-11 – “Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie; die dood het nie meer mag oor Hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe Hy, en Hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus.”


Vergelyk ook 1 Joh. 3:9 – “Iemand wat ‘n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly; en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy ‘n kind van God is.”


As dit waar is dat ons gelowiges saam met Christus op Golgota gesterf het, dan is dit logies dat ons “moet glo dat ons ook saam met Hom sal lewe.” Die sekerheid daarvan is gegrond daarop dat “Christus wat eenmaal uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie, die dood het geen mag meer oor Hom nie.” Omdat ons gelowiges in Hom ingesluit is, geld dit ook vir ons, dat ons nie meer aan die mag van die sonde en die dood onderworpe is nie. Christus leef, “en Hy lewe vir God.” Aan die regterhand van die Vader lewe Hy ’n onvernietigbare lewe. Uit hierdie finaliteit van die dood van Christus en Sy opstanding in heerlikheid, volg, volgens Paulus, ook die finaliteit van die breuk wat tussen ons gelowiges en die sonde ontstaan het.


Paulus sê ons moet “onthou dat ook óns vir die sonde dood is” as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons was eers slawe van die sonde en was in die “tronk van sonde” toegesluit. Ons hele lewe was deur die tronkowerheid beheer en dit geld ook vir hulle wette en reëls wat ons nie kon nakom nie. Die straf vir wetsoortreding is die dood, daarom het ons gewag op die dag van teregstelling. Gelukkig het Jesus opgedaag en met ons plekke kom ruil. So gebeur dit dat Jesus in ons plek tereggestel word en ons vry by die tronkdeure van sonde kon uitstap. Selfs die tronkregisters wys dat ons reeds tereggestel is, ons is totaal vry van die sondetronk! Wat ‘n verligting! Nou kan daar ‘n wonderlike vrede op ons neerdaal, ons is nuwe mense wat vir God kan lewe!


Daar word vertel van ‘n voëltjie wat te midde van ‘n geweldige storm, aan ‘n boomtak kalm en onbevrees vasgeklou het. Terwyl hy die storm trotseer, is dit asof hy aan die storm wou sê: “Skud my maar af, ek het nog altyd vlerke!” Vanweë Christus se dood en opstanding kan elke Christen die dood soos hierdie voëltjie in die oë kyk en met geloofsvertroue sê: “Skud my maar af, ek het nog altyd vlerke, ek lewe nog! Ek het reeds saam met Christus gesterf; daarom glo ek dat ek ook saam met Hom sal lewe.”


Jesus het die dood vir altyd oorwin en daarom ons ook. Nie omdat ons so goed of mooi is nie, maar omdat Jesus om ons ontwil die straf vir sonde, volledig en volkome gedra het. Drie dae later het Jesus volledig uit die dood uitgestap en ons saam met Hom geneem – Sy kruis het ons gelowiges se geskiedenis van hoek tot kant herskryf. Jesus het ons sondige verlede heeltemal uitgewis. Al wat van ons sonde oorgebly het, is ons sonde se graf daar by Golgota. Elkeen wat dit glo, is deel van ‘n splinternuwe geskiedenis, ‘n geskiedenis van Jesus se opstanding. Deur Jesus se dood en opstanding, is ons posisie voor God totaal verander.


“Christus is nie ‘n goeie pad na die hemel toe nie; Hy is die enigste pad” (Karl Barth).


Gebed: Here Jesus, ek loof U dat U vir my die ewige lewe moontlik gemaak het. Ek dank U vir die feit dat U my posisie voor God verander het en dat ek nou kan lewe, al is dit nie altyd net lig nie, maar duisternis ook wat dreig om my te wil verswelg. Dankie Here dat U my dan vertroos met die feit dat ek “altyd moet onthou dat ek ook vir die sonde dood is maar vir God lewe, omdat ek een is met U.” Leer my asseblief hoe om sinvol te lewe, hoe om die beste gebruik te maak van my tyd sodat ek met omsigtigheid, genoeg tyd vir U kan gee en dié dinge met ewigheidswaarde. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page