top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE WÊRELD SAL JULLE HAAT (1) – CHRISTUS DIE SKEIDINGMAKER!


Joh. 15:18-21 – “As die wêreld julle haat, onthou: Hy het My voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat Ek vir julle gesê het: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle My woorde ter harte geneem het, sal hulle julle s’n ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen omdat julle my Naam bely en hulle Hom nie ken wat My gestuur het nie.”


Vergelyk ook Joh. 7:7 – “Die wêreld kan vir julle nie haat nie; maar hy haat My, omdat Ek openlik verklaar dat sy dade sleg is.”


Jesus verander Sy gesprek nou met ‘n radikale teenstelling, Sy liefdesgesprek verander na haat toe. Dit staan vas dat die wêreld, wat onder heerskappy staan van “satan, die owerste van die wêreld”, die volgelinge van Jesus sal haat omdat hulle die Naam van Jesus bely. Dit is nie iets nuuts wat oor hulle sal kom nie, maar dit is die volgehoue houding van die wêreld teenoor Jesus want ons leef wel in die wêreld, maar “behoort nie aan die wêreld nie”. Die feit dat die wêreld ons haat, is die bevestiging dat ons aan Christus behoort.


Die grondoorsaak van die haat is: die wêreld ken nie “Hom wat My gestuur het” nie, sê Jesus. Die vyandige Jode was destyds die verteenwoordigers van die wêreld, en omdat hulle die Ou Testament besit, meen hulle dat hulle God ken. Tog weier hulle om te erken dat Hy Jesus gestuur het. Hulle lê geen verband tussen God en Christus nie. Daardeur bewys hulle dat hulle in werklikheid die God van die Ou Testament nie ken nie. Daarom haat hulle almal wat deur Christus die ware kennis van God verkry het en openlik daarvan getuig. In die antieke wêreld was die gedagte dat mense wat nie in jou groep behoort nie, eintlik jou vyande is. En dit is vandag nog so – dit gaan om die vyandige mag wat hom stel teenoor die koninkryk van die lig!


Hoekom is dit so maklik vir ongelowiges om Christene te haat en te beledig? Wat is dit dat Christen-regverdigheid, ongelowiges laat aanstoot gee en selfs laat verag? Omdat Christene anders is as die wêreld! “In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes: losbandigheid, wellus, dronkenskap, swelg- en drinkpartye en afskuwelike afgodery. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie, en hulle beswadder julle (1 Pet. 4:3-4). Hulle is kwaad omdat hul pelle nie meer saam kuier nie en beskou die pelle selfs as dwase wat die “lewe” verruil het vir ‘n onsienlike God.


Haat vererger wanneer daar nie gedeel word in ander se korrupte lewenswyse nie. ‘n Broer-in-misdaad maak dit makliker om te erken dat “almal dit tog doen.” Die ongelowige staan dan skielik alleen wanneer “almal” Christene is of word. Die haatdraendes se gode is hul sondige wellus en dit skei hulle van die “skynheiliges.”


Ons as dissipels van Jesus, het mooi getuienisse en word verag want ons het die groot leuen oor ongelowigheid ontbloot. Wanneer ongelowiges die lig gewys word, verkies hulle eerder die donkerte. Hulle is so diep ingedompel in hul verkeerde dade dat hulle nie daar gesteur wil word nie: “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hul dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie” (Joh. 3:19-20).


“The way to heaven is by way of thorns and blood” (Thomas Watson)


Gebed: Here, dankie dat ek weet dat U by my is wanneer ek beledigings moet verduur omdat ek ‘n dissipel van U wil wees. Soms voel ek platgeslaan en wil moedeloosheid, beheer van my neem. Dit is dán wanneer U my weer op my knieë bring, die beste plek om te wees om met U te kan praat en na U te luister. Help my om passievol aan U vas te klou. Ek pleit by U o Vader, in die Naam van Jesus Christus, om die sinlose geweld en misdaad in ons land en wêreld te stop. Laat die mense terugdraai na U toe. Dankie dat U steeds in beheer is. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page