top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS WORD IN BETANIË MET NARDUSOLIE GESALF (3) – ‘N LIEFDESDAAD.

(Vergelyk ook Matt. 26:6-13; Mark. 14:3-9)


Joh. 12:4-7 – “Judas Iskariot, een van sy dissipels, die een wat Hom sou verraai, sê toe: ’Waarom is hierdie reukolie nie vir drie honderd silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?’ Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer nie, maar omdat hy ‘n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: ‘Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir My begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir My het julle nie altyd nie.”


Vergelyk ook Matt. 26:12-13 – “Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy My voorberei vir my begrafnis. Dit verseker Ek julle: Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar.”


Jesus is die eregas by ‘n aandete in Betanië en saam met mense wat almal ‘n besondere verbintenis met Hom gehad het. Maria het pas Jesus se voete gesalf met duur nardusolie en “die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie” (12:3b). Maar saam met die geur hang Judas se verwytende vraag oor die vermorsing daarvan, ook in die lug. Al wat “gehoor” kan word is die doodse stilte daarna, niemand sê iets nie.


Simon, jy is die gasheer, Jesus het jou van melaatsheid genees, waarom lewer jy nie kommentaar oor Judas se hartelose aanmerking nie. Hy is duidelik nog nie bewus van wie en wat Jesus is nie, ten spyte van die drie jaar wat hy saam met Jesus “geleef” het, en erkenning behoort te gee aan Maria wat hierdie daad van dankbaarheid aan Jesus bewys. En jy Lasarus, jy behoort te begryp hoe dankbaar jou suster is dat jy weer leef, dalk is jou mond vol kos en kan jy nie nou praat nie. Marta, wat van jou? Jy het net so hard gehuil toe jou broer gesterf het, maar hy lewe! Verdedig jou suster se optrede en antwoord Judas, verduidelik vir hom dat hy nie vir God en die geldgod, mammon, kan dien nie! (Matt. 6:24). En julle dissipels, waarom is julle so stil? Julle was teenwoordig by so baie van Jesus se wonders en julle behoort uit dankbaarheid Maria se daad van vreugde te begryp. Die stilswye van almal is dalk ‘n erkenning dat Maria oorbodig gehandel het, ‘n jaar se salaris kon beter aangewend word.


En ons? Is ons ook gewillig om ons allerbeste vir Jesus te gee: ʼn jaar se salaris, ons reputasie, of liewer stilswyend alles gade slaan? Is ons gewillig om dinge vir Hom uit dankbaarheid te doen, wat vir Hom vreugde sal bring? Daar word vertel van Moeder Teresa wat in Kalkutta 'n man teëgekom het wat in 'n sloot gelê het, byna dood. Hy was vieslik vuil en vol vlieë wat om hom swerm. Sy het hom teen haar vasgedruk, sag met hom gepraat en hom begin skoonmaak. Iemand wat daar verbygeloop het, het vir haar geskree: “Ek sal dit nie doen vir 'n miljoen dollar nie”. Moeder Teresa het dadelik geantwoord: “Ek sou ook nie!” Judas sou dit dalk vir ‘n miljoen dollar gedoen het, maar Christene doen dit gratis uit dankbaarheid, nie vir beloning nie. Ons leef anders omdat ons nuut gemaak is deur die sterwe en opstanding van Jesus Christus.


Jesus neem Maria in Sy beskerming en spreek waardering uit vir haar daad: “Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om My te salf vir My begrafnis. Oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot ‘n herinnering aan haar.” Soos wat die geur van Maria se liefdesoffer almal in daardie kamer se aandag getrek het, behoort die lieflike geur van Jesus se vredesoffer deur die ganse wêreld versprei te word.


“Ons liefde vir God word gemeet aan die vraag of ons Hóm soek of Sy gawes”

(Ralph Sockman).


Gebed: Here, ek wil naby U wees, só naby dat ek U kan hoor wanneer U selfs fluister. Ek wil nie op twee stoele sit nie – ‘n wêreldse- en ‘n kerklike stoel. Laat my toe om my belydenis uit te leef, maak my verhouding met U kosbaar en duur. Laat my U geur aan ander oordra in ‘n wêreld waar U my geplaas het. Maak my ‘n kanaal van U liefde na ander mense, soos Jesaja sê ek: Hier is ek, stuur my. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page