top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

DIE GOEIE HERDER (2) – GEVARE VAN ‘N VALS KONINKRYK.


Joh. 10:1 – “Dit verseker Ek julle: Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie maar van ‘n anderkant af inklim, is ‘n dief en ‘n rower.”


Vergelyk ook Matt. 7:15a; 16 – “Pas op vir die vals profete ... . Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ‘n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels?”


Jesus vat eintlik wat Hy in Johannes 9 voorgehou het, nou saam en begin met “Dit verseker Ek julle ... . ” Hy waarsku Sy dissipels teen “diewe en rowers” wat die “skape” steel: “Pas op vir die vals profete” sê Jesus, hulle is gevaarlik! Gelowiges in Jesus Christus (Sy skape) moet uiters versigtig wees en waak teen dié wat ons van ons geloof wil beroof. “Die vals profete” beweer dat die Christendom ‘n konkoksie van Paulus is en verkondig dat Jesus net ‘n gewone leermeester of rabbi was wat in die stofstrate van Palestina rondgeloop het en probeer het om die mense te oorreed dat hy die Seun van God is.


Wat is die karaktereienskappe van hierdie “diewe en rowers”, die vals profeet? Die gesegde lui dat ‘n boom aan sy vrugte geken word en in Sy waarskuwing teen vals profete, verwys Jesus juis hierna. Die vals profeet is gewoonlik iemand wat met ‘n mooi voorkoms, dade en woorde, veral aanhalings uit die Bybel gebruik om mense te mislei. Vir die leek wat daarna luister, klink dit natuurlik na die waarheid. Die “vrugte” wat hierdie mense voortbring lyk en klink goed. Die luisteraars is onbekwaam om die verskil raak te sien tussen sielkundige manipulasie en die ware beweging van die Heilige Gees.


Die basiese “gevaar” van die vals profeet waarteen Jesus ons waarsku, is dat dit oor eiebelang gaan en die leier(s) se prediking van die evangelie is gebaseer volgens sý interpretasie en nie volgens God se Waarheid nie. Jesus sê dat hierdie vals profeet “na ons toe kom” – hy kies die kerk uit en gee voor hy speel vir dieselfde span, maar intussen is hy “die wolf wat kom om te verskeur en hy kom in skaapsklere.” Die bou van hulle persoonlike koninkryk en hulle finansiële groei het belangriker geword vir hierdie leiers as die bou van ‘n Kerk en om hulleself as diensknegte bereidwillig te verklaar – “Almal, klein en groot wil hulleself net verryk, almal, selfs profete en priesters, is uit op bedrog” (Jer. 6:13). Die grootste oorweging word dan gegee om lidmate (of is dit volgelinge?) te oorreed om hulle besittings aan die “koninkryk” te gee. Die “koninkryk” sal dan verder sorg. Gewoonlik word die posisie wat die lidmaat dan beklee in die “koninkryk”, bepaal deur die hoeveelheid besittings wat gegee is.


Deur sy prediking is die leier(s) van die “koninkryk” in ‘n besigheid, nie om te kyk wat hy vir ander kan gee nie, maar wat hy daaruit kan baat – en baie van hulle word multimiljoenêrs daardeur. Die getal van mense wat die byeenkomste bywoon het meer belangriker geword vir die leier as die geestelike toestand van die mense, en of hulle ooit werklik oorgegee is aan Jesus Christus, “die Woord wat self God was en wat mens geword het en onder ons kom woon het” (Joh. 1:1; 14). Dit is egter ook waar dat elkeen vergoed moet word vir wat hy doen en geen mens kan sy beste lewer wanneer materiële druk toeneem nie. Vir die ware profeet gaan dit egter nie oor sy salaris nie, maar oor ‘n siel van iemand wat gered kan word. Die ware Herder gee meer om vir Sy skape as vir Sy eie lewe.


‘n Ander “gevaar” van die vals profeet is dat sy skynheilige optrede goddelik lyk en klink, wat die dodelike gebrek van die regte doktrine, uitstekend versteek. Hy “preek” wat die mense graag wil hoor en sy “boodskap” is vleiende onwaarhede wat nie die suiwer verkondiging van die Woord is nie – “Julle (vals profete) is soos jakkalse tussen die puinhope ... Julle het met julle leuens mense wat My wil wou doen, laat moed verloor” (Eseg. 13:4; 22).


Nog ‘n “gevaar” van die vals profeet is dat hy onpopulêre gedeeltes van die Bybel ignoreer, weg redeneer of begrawe in mensgemaakte tradisies. Dit is presies wat die skrifgeleerdes en Fariseërs gedoen het. Hulle het die ware geloofsvereistes vervang met absurde wettiese beginsels – “Hulle skep die muggie uit hul beker uit maar sluk die kameel in” (Matt. 23:24); Hulle is blinde leiers van blindes” (Matt. 15:14); Hulle ken die kuns goed om die gebod van God opsy te skuif en dit met eie oorgelewerde gebruike te vervang” (Mark. 7:9). Paulus voeg by: “Ek (Paulus) weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei” (Hand. 20:29-30). Jesus het hulle aangewys tot die “sinagoge van satan” (Op. 2:9).


Enige Christen met ‘n elementêre kennis oor die Bybel behoort ‘n misleidende ketter gou te identifiseer. Sodra ‘n lering van redding verkondig word dat ‘n mens nog iets ekstra of iemand nodig het behalwe geloof in Jesus Christus, “pas op” sê Jesus, dit is die “druiwe aan doringstruike.” Johannes beklemtoon vir ons ‘n beslissende eienskap van ‘n ware profeet: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2).


“As jy van die versoekings van vals profete wegvlug, moenie ‘n adres agterlaat nie” (Onbekend).


Gebed: Bron van Waarheid en Lewe, hier is ek alweer voor U , uitasem gespook deur my eie pogings. U het vir my ‘n voorbeeld gestel sodat ek in U voetspore kan volg (1 Pet. 1:21), vir my gewaarsku teen die “diewe en rowers” wat my van my geloof in U wil beroof, en tog wil ek op my eie aankarring. Verlos my van die vyand wat homself verskuil in vals leraars wat só maklik kan verlei. Help my om sonder skroom te sê en te wys aan Wie ek behoort en nie druiwe aan doringstruike gaan soek nie. In U teenwoordigheid is waar ek ware vreugde vind en ek dra hulle aan U op wat nie die valsheid kan weerstaan nie en van hul geloof in U beroof word. Mag U teenwoordigheid my só deurstraal dat ander U in my sal raaksien. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page