top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

JESUS GENEES ‘N MAN WAT BLIND GEBORE IS (13) – SIENENDE BLINDES.


Joh. 9:24-26 – “Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was, geroep en vir hom gesê: ‘Praat die waarheid voor God; ons weet mos hierdie man is ’n sondaar.’ Daarop het hy gesê: ‘Of hy ’n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek.’ Hulle sê toe vir hom: ‘Wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees?”


Die Fariseërs se desperaatheid om te bewys dat Jesus nie van God af kom nie want Hy het die sabbatswet verbreek, raak nou intimiderend. Die blindgeborene se ouers het hulle ondervraging ontduik en daarom keer hulle terug na hul seun toe en word hy eintlik half gedwing om met hulle saam te stem, of by implikasie, teen die waarheid van God te draai. As hy nie met hulle saamstem nie, kies hy dus die kant van Jesus, na wie hulle neerhalend verwys as “hierdie man” wat nie die wet en voorskrifte onderhou nie en as “sondaar” bestempel word.


Die blindgeborene argumenteer egter baie nugter en neem sy gesondmaking, en nie die sabbatswet, as vertrekpunt en antwoord: “Of hy ’n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien ek.” Die jong man is in sy antwoord beskeie maar beslis. Op die beoordeling of Jesus volgens die wet ’n sondaar is, kan hy nie ingaan nie. Vir hom is dit ook nie van belang nie. Vir hom is die hoofsaak die persoonlike ondervinding van die genadewerk wat Jesus aan hom gedoen het. Hy weet hy was blind en nou dat hy kan sien, is Jesus se toedoen! Hierdie Jesus het aan hom gedoen wat alleen God aan ’n blindgeborene kan doen. Deur dit te sê, het die blindgeborene aan God die eer gegee, maar op ’n ander manier as wat die Jode dit wou hê.


Die feit dat ’n blinde weer kon sien, kan nie weggeredeneer word nie, maar die Jode soek steeds ander verklarings, daarom wil hulle wéér die verhaal van die genesing hoor. Miskien verander die blingeborene sy storie en dan kan hulle bewyse kry dat Jesus dus geen vermelding verdien nie, dat “hierdie man ’n sondaar is” en al die eer moet aan God gebring word. Die Jode het ‘n Ou Testamentiese basiese gedagte gehad dat God nie luister na die gebede van slegte mense nie en sou Jesus nie “’n sondaar” wees nie, beteken dit dat God na Hom geluister het en dáármee kon hulle nie saamstem nie – “As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie” (Ps. 66:18); “Israel het die son aanbid en die Here het gesê: “Ek gaan nie verskoon nie, nie jammer kry nie. Al roep hulle hoe hard na My, Ek sal hulle nie hoor nie” (Eseg. 8:18). Vergelyk ook Jes. 1:10-18.


Daar is vandag nog steeds baie mense wat die boodskap van Jesus Christus weerstaan. Hulle hoor van Hom, maar hulle luister nie goed na Hom nie. Sommige hou daarvan om oor die Bybel en veral oor Jesus te redeneer. Daar word maklik na Bybel insidente verwys en dan smalend bevraagteken. Soos hierdie blindgeborene vasgehou het aan een allesoorheersende voldonge feit wat nie weggeredeneer, geïgnoreer of ontken kon word nie: “ek was blind, en nou sien ek”, kan miljoene gelowiges in Jesus Christus ook getuig.


Enigeen wat die krag en liefde in hulle eie lewens leer ken het en wat onherroeplik verander is, grond hulle persoonlike ondervinding van die genadewerk wat Jesus aan hulle gedoen het. Hulle weet nie hoe Jesus die storm op die see van Galilea laat bedaar het nie, maar hulle weet dat Hy die storms, seerkry en haat in hulle bitter harte laat bedaar het; Hoe Jesus in Kana die water in wyn verander het nie, maar hulle weet hoe Hy die leegheid in hulle lewe gevul het met betekenis, liefde en hoop; Hulle ervaar miskien nie meer blindes wat deur ‘n wonderwerk van Jesus weer kan sien nie, maar hulle weet “die Here luister na die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep” (Ps. 34:16) en hulle weet “Hy hoor die gebed van die regverdiges” (Spr. 15:29b). Hulle weet dat Hy hulle sonde vergewe het, hulle sondige en gebroke harte genees het, hulle verbrokkelde huwelike herstel het – hulle het onweerlegbare feite waarop hulle hul geloof onwrikbaar kan huisves.


“Alles wat ek gesien en ervaar het, leer my om op die Verlosser te vertrou vir alles wat ek nie gesien of ervaar het nie” (Ralph Waldo Emerson).


Gebed: Here, ek moet bely, geloof is nie maklik nie, veral nie in die postmoderne tyd waarin ek leef nie. Mense eien hulle die reg toe om alles te bevraagteken, ook die Bybel – “Wie sê die Bybel is waar? Wie sê Jesus is uit ‘n maagd gebore? Wie sê Jesus is gekruisig vir my sonde en opgestaan uit die dood? Waar is die hemel of die hel en wie sê dit bestaan ooit?" Wanneer ek hulle verwys na die Bybel wat deur God geïnspireer is en al hulle vrae daarin beantwoord word, trek hulle beterweterig hulle skouers op. Here, gee my egter die krag en genade om nie op te hou om van U te getuig nie. Saam met Paulus “leef ek deur geloof, nie deur sien nie” (2 Kor. 5:7). Ek hoef nie iemand te oortuig nie, net die saadjie saai, U sal mos nat maak! Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page