top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


WEEK 2 – GOD: DIE BRON VAN RESPEK (2)


Gen. 1:26-31 – “Toe het God gesê: ‘Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger....”


Vergelyk ook Ps. 8:5-6 – “Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon.”


Mamma, waar kom ek regtig vandaan? Hierdie onskuldige vraag is al deur menigte kinders in die wêreld gevra en laat ouers gewoonlik bietjie rondtrap om ‘n eerlike antwoord te gee. Die mooiste antwoord wat ek al gehoor het is: “Liewe Jesus het jou gemaak!” Daar ontstaan baie verhale oor die lelike, afstootlike en slegte van die mens, selfs in die Bybel. Daar is egter mooi verhale ook en seker die mooiste hiervan, is die skepping van die mens. Dáár word vertel hoe waardevol elke mens vir God is en wat God se doel met die mens is.


Die Drie-eenheid het nie die mens geskep omdat Hy dalk eensaam was of 'n behoefte gehad het aan enigiets nie – of omdat Hy minderwaardig gevoel het en 'n klompie mense wou hê wat vir Hom heeldag kan vertel hoe wonderlik Hy is nie! Die hele gedagte van ons bestaan is deur God ontwerp om as 'n wese in en deur wie die Drieënige God op 'n unieke manier Homsélf kon wees. As beeld en verteenwoordiger van God sê Paulus vir ons dat “die volheid van die Godheid sy volste uitdrukking vind in 'n menslike liggaam” (Kol. 2:9). Is dit nie verstommend nie?


In die skeppingsverhaal praat God elke keer wanneer Hy iets geskep het, met 'n substansie waaruit Hy iets anders wil maak – byvoorbeeld: Hy praat met die see óm vis voort te bring (Gen. 1:20). Maar, wanneer Hy die MENS skep, dan praat Hy met Homsélf. Hý is sélf die substansie uit wie die mens voortkom – “Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld”. Ons kom dus voort uit die Drie-eenheid. God is ‘n ONS - Dit is selfs wiskundig onverstaanbaar want gewoonlik is 1 x 3 = 3; in God se geval is dit 1 x 3 = 1 – Die misterie van Een in wese maar drie afsonderlike subjekte .


Nog voordat Hy vir Adam geskep het, het God reeds geweet dat Hy self méns sal word en dít het bepaal dat Hy vir Adam ontwerp het op die patroon wat Christus as mens op aarde sou wees! Toe Adam sy oë oopmaak, het hy in die bewonderende oë gekyk van God wat oor hom kniel en hom seën (Gen 1:28). (“Seën” beteken in Hebreeus: “kniel oor”.) Dit is hoe die mens sy eerste lewenslig gesien het – die liefdevolle gesig van sy Skepper wat oor hom kniel!!!! Dit is hoe alles begin het! Toe Jesus dus uiteindelik vir 33 jaar op aarde was, het Hy nie gesug en gesteun omdat Hy “verplig” was om mens te wees nie. Hy het Homself egter ontledig om mens te wees (Fil. 2:7). Hy het Homself bankrot gemaak juis óm méns te kon wees! Alles wat God gehad het en wat Hy is, het Hy in ons belê!


Elke mens het dus in die hart en gedagtes van God begin. Dit is waar ons regtig vandaan kom en dit is die enigste konteks waar ek my ware identiteit ontdek. God het Sý beeld op my afgedruk en dit met Christus se bloed verlos. Hý bepaal my waarde en ek is al wat Hy belangstel om te hê. Ons moet begin om dit wat ons van onsself dink te bou op wat God van ons van voor die skepping weet en niks anders nie, niks van ons verlede nie, nie op nasionaliteit, taal, kultuur, rykdom of armoede nie. Daar is slegs één ding wat ons definieer: Die Drie-eenheid het vir Jan, Klaas, John, San en my, as Sy “verteenwoordiger, Sy beeld” gemaak. Dis God se kniel oor jou en my en ons kyk in Sy bewonderende oë, wat bepaal wie en wat ons is. Daarom is dit van die uiterste belang dat ons alle mense met respek behoort te behandel.


“Moenie jouself met ander rondom jou vergelyk nie, maar soek eerder na God wat jou lewe beplan en volg gehoorsaam” (James Stalker).


Gebed: Dankie Here dat U my geskep het en U beeld op my afgedruk het sodat ek U verteenwoordiger op aarde kan wees. Die enormiteit van hierdie verbintenis is onpeilbaar! Skenk my die genade en ywer om nie daarin te faal nie. En as ek faal om U verteenwoordiger te wees en U beeld in ander, nie met respek hanteer nie, vergewe my en vermaan my asseblief deur U Gees. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page