top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


JESUS EN NIKODEMUS (10) – LIEFDE EN OORDEEL


Joh 3:17-18 – “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.


Vergelyk ook Op 3:20 – “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand My stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.”


In die vorige vers het Jesus vir Nikodemus die wonderlike liefdeskant van God skerp en helder voorgehou en nou koppel Hy die oordeel hier aan. Die wonder van die liefde van God word nader toegelig deur die verklaring dat Hy sy Seun gestuur het, nie om te veroordeel nie, maar om te red. Weer eens gaan dit om die wêreld. Die mensewêreld verkeer in sonde en duisternis. Daarom het God die reg om sy Seun te stuur om dit te veroordeel. Hy doen egter die teendeel: Hy stuur sy Seun om te red. In daardie verhewe hoedanigheid stel Jesus as die Seun van God die mensewêreld voor ’n beslissing – veroordeling of redding.


Jesus wil nie mense in die hemel in boelie nie deur hulle met oordeel en straf te dreig nie. Hy wil hul eerder in die liefdesarms van God inroep. Jesus het nie aarde toe gekom met ‘n reëlboek vol wette en die moets en moenies van die lewe nie. Hy het die stukkende pad tussen hemel en aarde wat deur die storms van die sondes en ongehoorsaamheid verwoes is, kom herbou. Tog vorm die oordeel altyd die skadukant van Jesus se sending want daar is oral mense wat glo hulle het die regte medisyne vir hulle sondepyne en het niemand nodig om hulle die regte pad na God toe te wys nie.


Jesus dring Hom nie op aan enigiemand nie, Hy staan net “by die deur en klop.” Hy forseer nie die deur oop nie of soebat om in te kom nie. Inteendeel, aan Sy kant van die deur is daar nie eers ‘n deurknop nie! Maar Hy maak dit egter duidelik dat net diegene ”Wie in Hom glo, nie veroordeel word nie; maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.” Die geloof in die Seun van God bevry die mens van die oordeel. Omdat die mens van nature in sonde gebore is en daarom in ’n toestand van verlorenheid verkeer, staan hy vanself onder die oordeel. As hy nie in die Seun glo nie, bly hy in die toestand van veroordeling. Die keuse van geloof in Christus Jesus is elkeen se persoonlike besluit.


Maar Jesus se taal is hooptaal. Wanneer Hy praat wyk die dood en lewe stap in. Hy het op ‘n reddingsending gekom. Ons moet net luister na Sy stem wanneer “Hy klop”, die sleutel in die slot draai en vir Hom die deur oopmaak. Christus is gestuur om ons te red. Erken jou oortredinge en bely jou sondes. Hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en aanvaar dan die vergifnis wat Hy bied. Dit beteken om dan ‘n lewende en permanente verhouding van vertroue, met Jesus in te tree, Hom te dien en in geestelike volwassenheid te groei.


“Dit is nie nadat ons versoen is deur die bloed van die Seun van God dat God begin het om ons lief te hê nie, maar van die grondlegging van die wêreld af” (Johannes Calvyn).


Gebed: Dankie hemel Vader dat U nie U wil op ons af forseer nie. Dankie dat U ons waarsku wat die gevolge van ons keuses sal dra. Dankie Jesus dat U na hierdie aarde toe gekom het om ons stukkende sondaarmense weer heel te maak. Dankie Jesus dat U juis die sement van U kruis gebruik het om die liefdesverhouding met God te herstel. Dankie o Heilige Gees dat ons by U beskerming teen die sonde kan skuil. Aan U, o Drie-in-Een, behoort die lof en die eer en die aanbidding. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page