top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Week 6 – Dissipelskap is nie so duur soos jy dink nie .... dis duurder! (6)


Markus 10:21 – “En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort - gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ’n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My” (1953 vertaling).


Vergelyk ook Luk 12:15 – Jesus sê vir hulle: “Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ‘n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie.”


Jare gelede, het ‘n ryk jongman, maklik die naam van “Jappie van Johannesburg” ontvang. Miskien is dit sinvol om hierdie jongman in Jesus se storie ook te beskryf as die “Jappie van die Nuwe Testament”. Hy dra ‘n handgemaakte snyerspak met die beste modehuis se “label”, leerskoene van renostervel, sy sportmotor met die afslaandak is ingevoer en hy dra een van daardie “rykmanskeppies”. Sy peperduur “Rayban” is netjies bo-op die keppie se rand gedrapeer want dalk herken die mense hom nie indien dit op die oë sou wees.


Al sy geld is op die regte plekke belê. Hy leef soos hy vlieg – eersteklas. Hy is jonk, vol lewe, planne en idees. Sy verstand en oë is skerp. Energie is sy handelsmerk, en die dood is vir hom iets wat ‘n ewigheid weg en ver is. Verder meen hy dat hy werklik magtig is – hy het antwoorde op alles; hy het al die oplossings vir enige probleem; sy opinie is die beste vir enige dilemma. Hy weet waarheen hy op pad is en hy gaan sommer môre daar aankom. Hy is, meen hy, van die nuwe geslag en die oueres is ‘n bietjie outyds. Die lewe het geen kronkelpaaie vir hom nie.


Vandag, het hy ‘n bietjie terloopse advies nodig. Dit was seker vir hom moeilik as iemand wat alles het en in beheer was van alles, om by die Seun van ‘n timmerman en dit nogal vanaf Nasaret waar niks goed kon uitkom nie (Joh 1:46), raad te gaan vra. Sy vraag is nie maar net sommer so ‘n standaardvraag nie: “Meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” (Matt 19:16). Jesus se antwoord ontnugter hom. Hy het gedink die hemel is net ‘n paaiement ver wat hy met sy aardse rykdom kon betaal. Jesus sê egter vir hom dat God se koninkryk duurder is as dit – “Dissipelskap is nie so duur soos jy dink nie .... dis duurder!” Jy het ook nie ‘n plan nodig nie, maar ‘n Verlosser. Jy het nie ‘n goeie CV of verwysing nodig nie, jy het ‘n Saligmaker nodig.


‘n Mens spog nie oor jou goedheid in die teenwoordigheid van die volmaakte God nie. Jy staan nie voor die troon terwyl die finale groot trompet geblaas het en blaas steeds jou eie beuel nie! God red ons nie op grond van dit wat ons gedoen het nie. God se vreugde en redding word alleen ontvang wanneer ons onself aan God oorgee, nie as beloning vir wat ook al nie. Die eerste stap na redding en vreugde is daarom ‘n pleidooi om hulp, ‘n erkenning van ons geestelike armoede, ‘n erkenning van ons gebreke. Diegene “wat weet hoe afhanklik hulle van God is en treur oor hul sonde” (Matt 5:3-4). Diegene wat God in hulle lewens teenwoordig maak, wat hulself bankrot verklaar het a.g.v. die sonde en bewus is van hulle geestelike krisis.


Dit was nie die ryk jongman se geld wat hom verhinder het nie, dit was sy selfgenoegsaamheid, sy oortuiging dat hy alles het, alles kan verkry, op sy eie, sonder die hulp van God – ook die ewige lewe. Sy hart was by sy aardse skatte wat net tydelike waardes bied terwyl die "hemelse skat" (v 21), ‘n ewigheidswaarde verseker. Jesus het dit nie hier teen ryk as sodanig nie, maar teen die sterkes, die mooies, gewildes, die geleerdes, die godsdienstiges. En ook teen ons wat dink dat enigiets ons kan laat kwalifiseer vir die koninkryk. Ons kan onsself nie red nie. Nie deur die regte rituele nie. Nie deur die regte leerstelling nie. Nie deur toewyding nie. Noem maar op – want Jesus sê: “Vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik” (v 27). Dit is ‘n groot en almagtige God, en dit is ons God, wat vir sy kinders sal doen wat hulle nie vir hulleself kan doen nie.


Watter versperrings is daar op jou pad, om Jesus te volg? Vervang dit met ‘n opregte geloofspad saam met Jesus.


Gebed: Hemel Vader, my voorraadkaste is leeg. Daar is vir my geen ander uitweg nie. Ek het lankal reeds opgehou om regverdigheid en belonings te eis, al wat ek doen is om te pleit vir genade. Ek spog nie, Ek soebat. Ek staan stukkend en naak voor U a.g.v. my sonde. Here, ek gee my lewe, neem my lewe. Ek gryp U, gryp U my! Amen.
Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page