top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


ANTWOORD OP DIE WOORD


Gevaarpunt 3 : Reaksie op die woord (3)


Jak 1:22-25 – “Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk: hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.”


As gelowiges moet ons ons nie blind staar op die kennis van die woord nie en dit nie dóén nie, dan “bedrieg ons onsself.” Om die woord net te hoor is nie genoeg om ons saak met die Here te bevorder nie. Om Sondag na Sondag te luister na die woord en dit dan nie toepas in ons daaglikse gang van die lewe nie, baat niks. Die woord moet nie op die kerkbank agtergelaat word nie maar van die “kerkplek” na die “werkplek” toe geneem word. Wat Jakobus onderstreep is dat die inhoud van God se wil nie vir ons rekening is nie, maar dat ons dit moet leef en vestig anders is ons besig met selfbedrog. Geloof sonder dade is nutteloos!


As gelowiges behoort ons dag vir dag en in alle omstandighede, op die regte manier aan God se woord onsself te toets. Sy woord is soos ‘n spieël waarin ons kyk en nie net ons bekende self raak te sien nie. Dit is om met onderskeidingsvermoë te kyk en genoeg detail te sien en dit te onthou. Nét so is dit wanneer daar oppervlakkig met God se woord omgegaan word – ons hoor dit maar dit dring nie in nie en nie te lank daarna nie, vergeet ons daarvan. Om net te hoor en niks daaraan te doen nie, bring ons nie by die volle potensiaal as gelowige en kind van God uit nie.


"KNOWING WITHOUT SHOWING, IS NOT GROWING”


Om werklik in die spieël te kyk is om “ons te verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak.” Dit is om ons vooroordele raak te sien, daarvan ontslae te raak en met liefde, vir God en ons medemens raak te sien. Dit is om in die “spieël” van die woord te kyk en ons daarin “verdiep”sodat ons die werklike óns kan raaksien – die gevangene van gedagtes en gewoontes wat ons skaam behoort te maak. Sommiges word dan kwaad en draai eerder weg van die spieël want dit herinner hulle aan die “nou poort en smal pad” wat hulle nie op wil wees nie. Om werklik jou te verdiep in die spieëlbeeld is om die gesig van God se liefde wat ons in Jesus Christus vrymaak en ons tot volmaaktheid wil lei, raak te sien, te laat nadink en te onthou. Dit is om die seënuitspraak van “gelukkig wees in wat ons doen” dan te kan ervaar.


Gebed: Here, daar word gewoonlik baie vrae gevra omtrent U woord. Sommige mense redekawel selfs daaroor. Menigte glo dit is net ‘n storieboek maar ons weet dit is lewende woorde want dit kom van U af, ons lewende Almagtige God. Here, ons wil U woord dóén. Ons wil nie net leerders van die evangelie wees nie maar dissipels – dissipels wat nie net hoor en glo nie maar doen en uitleef. Dankie dat ons in staat gestel word deur U wat ons krag gee. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page