top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Matt 5:9 – “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”


Iemand wie se hart verander is deur die Heilige Gees en wie in Christus glo, sal die vrede van God versprei na ander. Waar kom hierdie vrede vandaan? Waar en wat is die oorsprong daarvan?


Met Jesus se geboorte het ‘n menigte engele aan skaapwagters verskyn en God geprys: “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het” (Luk 2:14)


Voor Christus se geboorte het Johannes die Doper se pa, Sagaria, voorspel dat die “Kindjie ons voetstappe sal rig op die pad van vrede” (Luk 1:79b). Later het Jesus oor Jerusalem gehuil en gesê: “As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is!” (Luk 19:42). Vir Sy dissipels het Jesus met Sy hemelvaart, ‘n nalatenskap van vrede belowe: “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie“ (Joh 14:27).


Indien ons verstaan wat by die kruis en met Christus se opstanding gebeur het, kan ons verstaan wie Jesus is. Deur in Jesus te glo, ervaar ons God en Sy vrede. Jesus se kruisdood vorm die fondament van die waarheid en ewigdurende vrede. Nou kan ons verstaan hoekom Petrus verkondig het dat “God die evangelie van vrede gestuur het, wat Jesus Christus gebring het” (Hand 10:36) en Paulus beklemtoon dat “Jesus die goeie boodskap van vrede gebring het aan almal wat ver van God af was en ook vir dié naby God” (Efes 2:17). Jesus Christus het ons met God kom versoen!


Gebed: Ons dank U God dat ons nou vrygespreek is van sonde omdat ons in U Seun, Jesus Christus ons Here, glo. Dankie Jesus dat U ons met God versoen het. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God. (Rom 5:1)

Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page