top of page

Gedagte vir Vandag

29 April 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (75)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (21)

(Matt. 21:1–22:46)


Die gelykenis van die boere en die wingerd (2)

(Mark. 12:1-12; Luk. 20:9-19)


‘n Verkeerde reaksie kan jou en my duur te staan kom!


Matt. 21:37-41 – “Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte: hulle sal tog my seun ontsien. Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar: ‘Dit is die erfgenaam dié. Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis.’ Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. ‘As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen?’ Hulle antwoord Hom: ‘Hy sal daardie slegte mense ‘n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.”


Jesus is steeds in die hartjie van Jerusalem, binne die tempel. Dis die laaste week van Sy lewe as volkome mens op die aarde voor Sy kruisiging. Jesus vat die Joodse leiers kaalvuis aan en Hy weet met sy Goddelike voorkennis, dit gaan Hom duur te staan kom. Dis wat Hom sy lewe gaan kos. Maar Hy skram nie weg nie. Hy vervolg met Sy storie van die bose boere in die wingerd.


In reaksie op die wreedaardige en onregmatige gedrag van die boere op die vorige slawe wat hy gestuur het om sy “deel van die oes te gaan haal,” het die grondeienaar sy eie seun na die boere gestuur. Hy was oortuig dat die boere respek vir sy seun sou toon. Maar hulle het nie. Trouens, hulle optrede was selfs méér vyandig en berekend. Hulle het die gestuurde geïdentifiseer as die erfgenaam van die grondeienaar en 'n bose plan bedink. Hulle sou hom “doodmaak en sy erfenis afvat.” Die huurboere het dalk gedink die eienaar het gesterf en dat die seun kom om die wingerd as sy erfporsie op te eis.


Die eienaar handel anders as wat ’n mens sou doen. Hy is nie so gretig om ’n deel van die oes te kry dat hy die lewe van sy seun daarvoor op die spel plaas nie, maar hy wil die boere tot inkeer beweeg, en stuur daarom sy seun. (Volgens die Joodse pagreg kon die huurders die eiendom erf as daar nie ’n wettige erfgenaam was nie.) Hierdie oorweging van persoonlike voordeel gee by die boere die deurslag en hulle maak die seun buitekant “die wingerd dood.” Deur die gelykenis hierop te laat uitloop, gee Jesus te kenne dat Hy weet hoe dit met Hom in Jerusalem sal afloop. Die Seun wat as die finale boodskapper van God kom, sal deur die leiers van die volk verwerp word, hulle sal “hom uit die wingerd uitgooi” en Hy sal buitekant die stadsmuur “doodgemaak” word – soos die eienaar se seun buite die wingerd sterf, so sterf Jesus buite Jerusalem op Golgota.


Die leiers is so meegevoer deur die gelykenis dat hulle nie die implikasie van hulle antwoord op Jesus se vraag “wat die eienaar van die wingerd met daardie boere sal doen wanneer hy terugkom”, besef nie. Hulle kon nog nie snap dat hulle eintlik “daardie slegte mense” is nie en Hom antwoord: Hy sal daardie slegte mense ‘n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee.” Hulle word gedwing om hulleself te veroordeel en te erken dat ander wel op die regte tyd vrugte sal lewer, terwyl húlle die kans gehad het, maar dit nie wou doen nie.


God het sy verbondsvolk die groot verantwoordelikheid gegee om onder Sy sorg, toegerus met alles wat hulle nodig het, vrugte te lewer tot Sy eer. Dit is eintlik tragies dat mense binne-in God se “wingerd”, oftewel, toepaslik op ons, in die ruimte waar sy Woord verkondig word en waar Sy genade en liefde aanwesig is, kan woon en werk sonder om Hom behoorlik te ken. Baie mense is steeds “blind” soos die destydse Joodseleiers, dat hulle nie eers agterkom dat God se Seun op besoek is aan sy Vader se wingerd nie. Dit bly tragies dat Jesus moes sterf omdat Hy mense opnuut weer met God wou verbind. As “Eienaar” in die gelykenis het dit nie meer gegaan op die opbrengs van die oes nie, maar om berou, bekering en verlossing te kom aanbied. Hy is immers die erfgenaam van die koninkryk van God.


Ons kan maklik dink dié verhaal het net met die Joodse leiers se struikeling te doen. Daarom is dit vandag ontsettend hartseer om te dink dat mense steeds Jesus die rug toekeer omdat hulle nie belangstel nie. Hulle bring wel soms besoeke aan God se “wingerd,” maar steur hulle nie veel aan wat Hy sê nie. Dit kan egter ook ons struikeling word. Dit gebeur wanneer ons die kerk en ons geloof vervreem van God se bedoeling daarmee, en van God se opdrag tot vrugte dra. Dit kan vir mense in God se wingerd so maklik oor die wingerd begin gaan – wat met die wingerd gebeur, hoe dit bestuur en gelei word, aan watter verwagtinge óns dit wil laat doen, watter opbrengs dit vir ons moet hê – dat ons verby die Eienaar van die wingerd begin leef, verby die bepalings van Sy Woord handel en volgens ons eie interpretasies, toepas om óns koninkrykie te handhaaf.


Wanneer ons God se wil bokant ons eie begeertes plaas, sal ons geloof al hoe sterker word. Dit sal ons sensitief maak om gehoorsaam, tree vir tree te wil loop op die pad wat God wil hê ons moet loop, en ons te lei na die wingerd waar Hy ons graag wil gebruik. Aanvanklik mag dit dalk moeilik wees om my en jou wil te buig na God se wil. Die vordering met die werksaamhede in Sy wingerd sal dalk stadig wees. Algaande sal die oortuiging in ons groei dat ons in die beste wingerd aan diens is, want ons is bewus van die offer wat die Eienaar se Seun vir my en jou gebring het in Sy onmeetlike liefde vir ons. Daarom kan ons met ons wederkerige liefde, met vreugde gehoorsaam wees aan Sy opdragte (Joh. 14:15)


“’n Loods kan hoe ervare wees, maar as hy die instruksies uit die beheertoring ignoreer, is ‘n ramp aan die kom. Hy kan wel nie die lugvaartbeheerder sien nie, maar sy stem hoor, en dit is die enigste leiding om veilig te land. So is dit ook met God: Wie Sy stem ignoreer, stuur op ‘n ramp af” (JP Verster).


Gebed: Jesus, Seun van God, gestuur deur die Vader om U koningskap op aarde te vestig en te bevestig. Dankie dat U die Een is deur wie God ons oproep om gehoorsaam en getrou te wees. Help my om U deur die geloof te volg, al kan ek U nie sien nie, maar dankie dat ek welkom kan wees in U wingerd, omdat ek wel U stem ken. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page