top of page

Gedagte vir Vandag

8 Maart 2021


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (64)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (10).

(Matt. 21:1–22:46)


Jesus vervloek die vyeboom (2)

(Mark. 11:12-14; 20-24)

Gebed is die asemhaling van die geloof!


Matt. 21:21-22 – “Daarop antwoord Jesus hulle: ‘Dit verseker Ek julle: As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat Ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog: Julle sal vir hierdie berg kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!’ en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in die gebed vra.”


Hierdie oordeelwonder van Jesus bied Hom die geleentheid om aan die verbaasde dissipels te sê dat sulke dinge en méér, moontlik is deur gelowige gebed en geloof. Die geloof waarna Jesus hier verwys, is nie “kleingeloof of mosterdsaad” geloof waaroor Hy vroeër gepraat het nie (Matt. 17:20-21), maar tussen geloof en twyfel. Geloof wat berge kan versit, is Bybelse taal vir die onmoontlike te vermag. Sulke gebede moet natuurlik in lyn met God se wil wees en nie bloot ’n mens se eie agenda dien nie. Dis mos hoe Jesus ons leer bid het, “dat Sy wil geskied” (Matt. 6:10).


Jesus wys bepaaldelik op die gebed as die middel wat God aan die mens geskenk het om die werking van Sy almag te verkry. Die belofte van gebedsverhoring het geen beperking nie. Alles wat in die geloof gevra word, sal geskenk word. Die bedoeling is egter nie dat enige willekeurige versoek toegestaan sal word nie. (Dit gaan hier in die konteks om die ampstoerusting van die apostels. In verband met die uitvoering van hulle roeping sal alles wat hulle vra, gegee word.) Trouens, dit is nie die aard van die ware geloof om van God gunste vir eie voordeel te vra nie. Daarom geskied die gelowige gebed steeds in ooreenstemming met God se wil, en wat Hy dink, ons nodig het.


Gebed is die asemhaling van die geloof. Die een kan nie sonder die ander nie. Gebed is ’n teken van iemand wat hom aan die Here oorgegee het en Hom gehoorsaam. Wie ’n intense gebedslewe ken, is vrugbaar in die geloof. Jakobus bevestig dit in sy brief wanneer hy skryf: “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking” (Jak. 5:16). Die opregte gelowige gebruik die Here nie vir eie gewin nie, hy stel die Here nie in sy diens nie, maar gee hom deur gebed al meer in diens aan die Here oor om Sý eer te soek, Hom as God te erken en die vervulling van elke gebed afhanklik van Sý wil te stel.


Jakobus, jy sê “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Ek wil dit graag glo, maar Jakobus, ek ís mos ‘n gelowige in Christus. Ek bid gedurig en niks gebeur nie! Ek het byvoorbeeld al tot vervelens toe soveel keer gebid dat die korrupsie in ons land moet einde kry. Die regering luister nie eers as ons met hulle praat nie. Selfs die howe se bevindinge word geignoreer. Is my gebed nie vurig genoeg nie? Is ek dalk nie gelowig genoeg nie? Met respek, ek dink die Here hoor nie my gebede nie daarom antwoord Hy my nie!


Ons gebede het nie ʼn inherente krag van sy eie nie. Jakobus wil beklemtoon dat gebed van ‘n gelowige nie maar net ʼn wens is wat ek en jy uitspreek nie. Wanneer ons bid, praat ons met die Almagtige Skepper van hemel en aarde, die God wat ons liefhet en ons deur Sy Gees en Woord in Sy teenwoordigheid inroep om Sy genade te ontvang. Dit is juis hier waar ons soms struikel in ons gebedslewe. Ons nader tot God in gebed terwyl ons in die geloof styf vashou aan ons Verlosser, en ons bid opreg en vurig. Maar, die Here verhoor nie ons gebed dadelik nie of Hy verhoor dit heeltemal anders as wat ons gevra het.


God wag met die verhoor van die gebed, want Hy wil hê ons moet nederig en vurig bid, of om ʼn ander rede wat ons nie verstaan nie. God is nie daar om ons tydelike behoeftes, versoeke en soms selfsugtige begeertes, in ‘n oogwink te hanteer nie. Hy is ook nie daar om in ‘n japtrap die land en selfs die wêreld se probleme te laat verdwyn nie. Maar die antwoord op ons gebed word nooit teruggehou omdat ons gebed óf geloof, nie goed genoeg is nie. Soms antwoord God glad nie die gebed soos ons gevra het nie. Hy weet immers baie beter as ons wat ons werklik nodig het. Hy weet wat ons nodig het sodat Sy plan met die wêreld tot uitvoer kan kom.


Elkeen van ons staan soms in die skaduwee van ‘n berg wat onoorwinlik lyk, ‘n berg wat ons wens om voor te “kan sê: ‘Lig jou op en val in die see!” Maar dit bly ‘n onbeweegbare berg. Daardie aftakelende gewoonte, ‘n ongelukkige huwelik, ‘n onhoudbare werksituasie, finansiële probleme, of wat ook al. Wat is jou onbeweegbare berg en hoe lank staan jy al in die skaduwee daarvan, dat jy aan die duisternis van wanhoop gewoond geraak het? Hou aan bid, maar hou ook in die geloof daarmee rekening dat God se antwoorde wyser sal wees as ons versoeke. God weet wat ons “berge” is. Kom ons verskuif ons fokus van die berg, na die Bergverskuiwer en glo in Sy heerlikheid, almag en getrouheid! Al lyk dit nie altyd so nie, die “berg” sal op ‘n stadium, opsy staan.


“Die mooiste les wat ek oor gebed geleer het, is om God in geloof toe te laat om vir my te kies wat ek regtig nodig het” (Dwight Moody).


Gebed: Hoorder van gebed, staan my in U almag by wanneer ek in my berg se skaduwee staan en help my om in geloof op U te fokus. Dankie Heilige Gees, dat U my bystaan in my swakheid. Wanneer ek nie weet wat en hoe ek behoort te bid nie, pleit U vir my by God met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat my hart deurgrond, weet wat U bedoeling is want U pleit vir my as gelowige en volgens Sy wil (Rom. 8:26). Hoor dan my swak gebede en heilig dit in die Naam van Jesus, my Verlosser. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page