top of page

Gedagte vir Vandag

4 Maart 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (62)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (8).

(Matt. 21:1–22:46)


Die reiniging van die tempel (2)

(Mark. 11:15-19; Luk. 19:45-48; Joh. 2:13-22)


Ons sing saam in die koor van lofbetuiginge vir Jesus!


Matt. 21:14-17 – “Blindes en kreupeles het daar in die tempel na Hom toe gekom, en Hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat Hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep: ‘Prys die Seun van Dawid!’ was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir Hom: ‘Hoor jy wat sê hulle daar?’ ‘Ja,’ antwoord Jesus. ‘Het julle nooit gelees nie: U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing?’ Toe het Hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe, waar Hy die nag gebly het.”


Vergelyk ook Ps. 8:3 – Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teëstanders die vyande en wraakgieriges tot swye gebring.”


Die priesters wat so gesteld daarop was dat niks wat onheilig is, die tempel mag binnekom nie, het hulle oë gesluit wanneer dit om geldelike gewin gaan. Daarenteen het hulle egter maar te gewillig gewees om die “blindes en kreupeles” die deur te wys omdat hulle sogenaamd onrein was. Hulle kon dus nie enige offers vir God bring en sodoende hulle saak met God regstel nie. Jesus keer nie net die tafels van die duiweverkopers om nie (v. 13), maar ook die orde van die priesters! Hy laat die “blindes en kreupeles daar in die tempel na Hom toe kom, en Hy het hulle gesond gemaak.”


Die blindes en die kreupeles wat as gevolg van hulle gebreke nooit in die tempel-kompleks toegelaat is nie (2 Sam. 5:8), stroom nou na Jesus toe. Teenoor Jesus se woede oor die misbruike by die tempel, kom nou Sy barmhartigheid na vore. Jesus genees hulle en laat hulle toe om nader te kom – die tempel word nou vir húlle ook ‘n aanbiddingsplek. Jesus ken as’t ware die “vryheid van die tempel” aan hulle toe. In die koninkryk van die Koning kan ons nie toelaat dat allerlei mensgemaakte grense, mense van mekaar skei om God in Gees en Waarheid te aanbid nie.


Jesus se optrede het die gramskap van die priesterhoofde en skrifgeleerdes op die lyf gehaal, en om dit te vererger, het die uitroepe van die kinders, wat gewoonlik altyd nuuskierig nadertree, Hom boonop as die “Seun van Dawid” geëer. Dit was ongehoord in die oë van die godsdiensleiers. Verontwaardig, miskien omdat hulle bedreigd gevoel het, maak hulle by Jesus beswaar teen die kinders se lofbetuiging. Jesus wys hulle daarop dat dit juis die geringes, die kinders en suigelinge is wat die akkoorde van Psalm 8:3 laat waar word het. Dit was ’n duidelike aanklag teen hulle, wat Hom nie as God se gawe vir Jerusalem, erken het nie.


Dit is eintlik hartseer om te dink dat die Joodse godsdiensleiers met al hulle Skrifkennis, nooit vir Jesus herken het as die Messias nie. Hulle het verwag Jesus moes die kinders stilmaak, maar die ironie is dat dit juis die kinders was wat meer van Jesus verstaan het as hulle geestelike leiers. Buitendien, niemand kon nog ooit daarin slaag om die Evangelie stil te maak nie. Die boodskap van die koninkryk van God wat die “Seun van Dawid” gebring het, is te groot om deur mense tot swye gebring te word. Baie maghebbers het selfs deur vervolging, derduisende Christene op die wreedaardigste maniere om die lewe gebring; regerings het probeer om die Christendom uit te roei en die evangelie stil te maak, maar sonder sukses. Want, God hou sélf Sy kerk in stand. Die boodskap van die koninkryk is soos ‘n vloedgolf wat altyd verder en verder spoel, mense roep nog steeds “Prys die Seun van Dawid!” Roep ek en jy saam?


Dis net so hartseer dat die Joodse godsdiensleiers, se menslike reëls bepaal het dat siekes en kreupeles, dié mense wat juis in geestelike nood verkeer het, onrein was en nie in die tempel toegelaat is nie. Dankie tog, Jesus het allerlei mensgemaakte grense, van die tempel verwyder. Dus, oral waar Jesus is, is ons tempel vandag, en dis beslis nie beperk tot ‘n gebou nie! Of ons in ‘n eensame kamer of besige pad is, die tempel van God is net so ver van ons af as wat Jesus van ons af is. Jesus wil hê dat vanuit die tempel (kerk) gefokus moet word op ‘n nuwe lewenstyl en lewenswyse – ‘n plek van aanbidding en waar God se teenwoordigheid beleef word. ‘n Plek waar ons versoenend teenoor ander optree, gewillig is om na die suiwer Woordverkondiging te luister en te gaan doen wat die Gees ons vra.


Die vraag is egter: Hoe vergelyk ons geestelike lewe met die “tempel”? Gaan ons na Jesus toe soos die “blindes en kreupeles” in ons teks, of is daar iets “onreins” wat ons weerhou? Waar sou Jesus die tafels in ons huis omkeer? Watter kamers van ons huis moet deur Jesus gereinig word – Studeerkamer, die plek waar ek en jy lees en na dinge kyk; eetkamer waar ek en jy ons begeertes en aptyt uitleef; werkwinkel waar ons al ons vaardighede vir onsself hou; TV kamer waar ons ontspan, flieks en sport kyk; gesinskamer waar ons gesinslede, vriende en familie bymekaar kom of dalk die slaapkamer waar ek en jy onsself van alles en almal afsny en ons besig hou met ons eie dinge?


“Christene se lewe is die wêreld se Bybel – en sommige van dié “uitgawes” het hersiening nodig” (Dwight Moody).


Gebed: Here, in myself het ek niks om aan ander te bied nie en is my “tempel” ook vol onnodige dinge wat gereinig moet word. Dankie dat U my gereinig het deur U bloed en daardeur my naam geplaas het op die uitnodiginskaartjie na U hemelse fees toe. Dankie dat U kruis vir my die enigste teken is dat U my uit elke donker hoekie uithaal. Ek het niks om in te ruil vir hierdie genade nie, net maar ‘n eenvoudige prewel: “Ek is ‘n sondaar, help my!” Amen.

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page