top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 8 Julie 2024

Koos Espach


Paulus voor Agrippa en Bernice (6)

 

God se wysheid

 

Hand. 25:25-27 – “Ek kon egter nie vasstel of hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom daarheen te stuur. 26 Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek ná die ondersoek iets kan hê om te skrywe. 27 Dit is sinloos, lyk dit vir my, om ‘n gevangene te stuur sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee.”

 

Festus verklaar dat hy niks kon vind wat Paulus gedoen het om die doodstraf te verdien nie en daarmee openlik Paulus se onskuld erken. So ly Paulus onskuldig as getuie van dié Jesus wat Pilatus driemaal onskuldig bevind het (Luk. 23:14,15,22), en tog oorgelewer het om gekruisig te word. En hier lê Festus se verleentheid, hy is verleë om ’n onskuldige man na die keiser toe te stuur. Hy het nie ’n wettige aanklag wat so ernstig is dat dit na die keiser verwys moet word nie.

 

Dit was die gebruik om, wanneer ’n gevangene na Rome gestuur word, te skrywe waarom hy gestuur word en wat die klag teen hom was. Festus erken egter onomwonde dat hy nie eintlik weet wat hy vir die keiser moet skrywe nie. Hier het in vervulling gegaan wat daar geskryf staan: “Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak” (1 Kor. 1:19).

 

Sonder om te veralgemeen, is die tendens vandag dat baie mense dink geloof beteken om baie oor God te weet. Wanneer ons só dink, word geloof ‘n kwessie van studie en geleerdheid. In plaas daarvan om te doen wat God se wil vir ons is, probeer ons sy goedkeuring wen deur ‘n massa kennis oor Hom te vergader. Ons leef in ‘n samelewing wat ‘n hoë premie plaas oor slim mense. Kinders spandeer twaalf jaar op skoolbanke om genoeg kennis te verwerf sodat hulle daarna ‘n beroep of verdere studierigting kan volg. In ons aanhaling hierbo, skryf Paulus in sy brief aan die Korintiërs in Griekeland. Die Griekse wysgere was geleerde mense wat ‘n magdom kennis gehad het oor die destydse wêreld en al die verskillende gode.

 

Die Joodse skrifgeleerdes het op hulle beurt deur dosyne boekrolle gesnuffel en al die duisende wette uit hulle koppe geken oor hoe ‘n mens, soos hulle gedink het, God moet tevrede stel. Terselfdertyd was daar oral slim woordvoerders wat weer uitstekende opleiding gehad het in redenaarskuns en oorredingsvermoë. En dan verskyn daar ‘n tentmaker van beroep op die toneel met ‘n vreemde boodskap.

 

Paulus het geweet dat dit nie intellektuele kennis was wat mense nodig gehad het om in gemeenskap met die lewende God te lewe nie, want dit sou die eenvoudige mense en ongeleerdes uitgesluit het van die geloof in Jesus Christus. Daarom het God deur sy wysheid en nie deur menslike wysheid nie, die regte pad na die Vader gemaak: “Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie” (1 Kor. 1:21).

 

Dié regte pad na God toe loop deur die kruis van Jesus Christus op Golgota. Vir die destydse “slim mense” en miljoene ander in ons moderne eeu, klink hierdie storie van Paulus van Iemand wat niks verkeerd gedoen het nie, en tog die mees vernederende dood denkbaar vir ander mense se sonde gesterf het, uiters dom! Wie sou so iets onbegrypliks wou doen? En dan nog op die koop toe, volgens Paulus, uit die dood opgestaan het en nou in die hemel leef! Nee, vir al die slim mense van destyds en baie mense in ons moderne eeu, is dié boodskap blote onsin.

 

Maar, dankie tog Paulus, vandag is dit steeds die een kernboodskap waaraan ons gelowiges in Christus kan vashou – die kruisboodskap! Dit is die enigste boodskap waardeur ons gered kan word: “God het in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo” (1 Kor. 1:21b). Dit mag moontlik irrasioneel klink en vir die sensitiewe denke onaanvaarbaar wees, maar dit is die pad wat God aangedui het vir alle tye. Dit is die boodskap tot ons redding. Ons kan dit glo, of as onsin beskou. Ek en jy het ’n keuse: God se wysheid of die wêreld se wysheid!

 

“Die slim mense ken al die paaie, die wyse man ken die Een regte pad” (C.J. Langenhoven).

 

Gebed: Here, hou my asseblief op die kruisboodskap pad. Skenk my die wysheid van Bo. Dankie vir die belofte dat U dit vir my sal gee: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee ...” belowe Jakobus in sy brief (Jak. 1:5). Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page