top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 14 Junie 2024

Koos Espach


Paulus word aangehou (3)

 

Waarskuwing en belofte

 

Hand. 24:25 – “Paulus het met Feliks gepraat oor ‘n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel.” (2)

 

Hierdie uitsonderlike gebeurtenis van ‘die komende oordeel’ kan ons nie sommer net ligtelik opneem of vlugtig lees en net aangaan asof niks gaan gebeur nie. Dít is die uitkoms van hierdie lewe, dat die Here weer sal kom en dat Hy elkeen van ons volgens ons oorgawe sal vergeld. Die waarskuwing is dat elkeen eendag voor die Regterstoel sal móét verskyn. Ja, dis onvermydelik – elkeen móét sterf en elkeen móét voor die Regterstoel verskyn. Die belofte is dat ons ewige bestemming afhang van die wyse waarop ons onsself oorgee aan die Here en Sy pad vir ons. Dit is asof Jesus ons voor die bors gryp en dringend wil sê: “Luister na My, ek draai nie doekies om nie, God se Woord is waarheid. Luister daarna en lewe!” Dit is veral vir dié wat van die pad af is, nie lekker om dié nuus te hoor nie, maar dit moet ons wat om God se pad is, nie keer om hulle herhaaldelik aan die waarheid te herinner nie.

 

Paulus gaan verder en spel vir ons in sy brief aan die Tessalonisense en alle gelowiges, duidelik uit wat gaan gebeur wanneer Jesus weer kom. Hy wil seker maak dat daar nie enige misverstand moet wees nie: 7 “Aan julle lyding en ons s’n, sal God ‘n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele 8 in ‘n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal Hy die mense straf wat nie vir God ken nie en dié wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. 9 Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy magtige heerlikheid.” (2 Tess. 1:7-9).

 

Hier is duidelik twee groepe mense. Die een groep is die ouens wat eenvoudig net nie gehoor gegee het aan die oproep om Christus as hulle Verlosser aan te neem nie. Hulle moeilikheid is geboek. Hulle gaan hulle vuiste pap slaan teen die hemeldeur, maar dit gaan ongelukkig toe wees om nooit weer oopgemaak te word nie – “Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy magtige heerlikheid.” Verskriklik! Ai, hoe leeg is ’n wêreld waar God se goedheid en Sy groot liefde en krag onttrek is?

 

Maar dan is daar die ander groep. Die groep wat vir Jesus as hulle Verlosser aangeneem het, sal in verwondering staan. Ons oë sal glinster wanneer ons na Jesus staar. Ons sal van aangesig tot aangesig met ons hemelse Broer staan. Met Sy arms wyd uitgestrek sal Hy ons elkeen innooi om vir ewig saam met Hom ons intrek in die hemel te neem. “Hy sal dan verheerlik word deur almal wat aan Hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Ons sal ook daar wees, want ons het Sy evangelie geglo” (2 Tess. 1:10). Sjoe, wat ’n wonderlike vooruitsig!

 

By watter groep staan ek en jy? Verlang ons ook na die hemel, of bly ons te lekker hier op die aarde? Baie maal verkies ons om nie te praat oor wanneer die Here ons kom haal nie, want ons voete is nog te lekker hier op die aarde vasgewortel. Eintlik het ons nie nou tyd om na die hemel te gaan nie, want ons is eenvoudig net te besig hier op aarde, en buitendien, mens beplan mos nie om dood te gaan nie. Tog kan ons wat nou hier lees, opstaan, ’n kramp op ons hart voel en as ek en jy ons oë weer oopmaak, is dit só – weg, dood!

 

Sommige mense glo ook nie dat daar ‘n hel is nie. Hulle redenasie is dat ‘n God van liefde nie mense sal straf nie. Almal sal hemel toe gaan. Daar is ook filosowe wat reken die hel is ‘n bangmaakstorie, ‘n ‘pie in the sky when you die.’ Vir my lyk dit egter nie of dit ‘n bangmaakstorie is nie. God is tog regverdig sê Paulus: “Dit alles is ‘n bewys van die regverdige oordeel van God ...” (2 Tess. 1:5). Daarom moet daar ‘n regverdige oordeel wees. Ons kan nie elke keer met ‘moord’ wegkom nie. Uiteindelik moet elkeen sy of haar verdiende loon ontvang (Joh. 5:28-29; Op. 20:12). Daardie loon is die hemel of die hel! Die verskil tussen die hemel en die hel lê eintlik maar by die vraag of ek en jy van God se teenwoordigheid hou of nie!   

 

Dis nodig om Christus se wederkoms gereeld te bepeins! Ons moet seker maak dat ons die regte waarhede beet het. Ons moet baie tyd en energie in God se Woord deurbring, sodat dit ons kan verander en help om die pad as dienaar te stap. Ons moet seker maak dat ons sy Woord reg verstaan en dit dienooreenkomstig uitlewe. Ons kan nie maar net voortploeter en dink ons is op die regte pad nie. Ons kan nie maar net die lewe as diensknegte van God met ons eie interpretasie daarvan stap nie. Ons word so maklik van die regte pad af gelok en ons raak so vinnig gewoond daaraan dat ons nie eens besef dat ons op die verkeerde pad is nie. By watter groep gaan ons staan? Wie staan nie saam met my en jou daar nie? Wat kan ons doen om dit te verander?

 

“Watter teenstand ons ook al in ons dag teen die vooruitgang van waarheid sien, moet ons nooit twyfel nie dat ons Here weer sal kom en deur al die ondernemings van die mense sal breek en ‘n pad vir sy Woord oopmaak” (Johannes Calvyn).

 

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat ek eendag vir Jesus in verwondering kan aanskou. Maak my oë oop vir dié wat nie in dieselfde groep as ek is nie. Gee my die moed om U verlossingsboodskap met hulle te deel. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page