top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 13 Junie 2024

Koos Espach


Paulus word aangehou (2)

 

Ons leef in genadetyd

 

Hand. 24:25 – “Paulus het met Feliks gepraat oor ‘n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel.” (1)

 

Paulus se gesprek met Feliks en Drusilla oor ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God en selfbeheersing, het hulle seker geskok tot in hulle tone. Die hooghartige en hoogedele Romeinse goewerneur en sy derde vrou kon beslis nie meer op Paulus neersien nie. Hulle skandelike lewe wat hulle tot dusver gelei het, moes hulle tot selfondersoek gedwing het. Die waarheid is soos ‘n spieël wat hy voor hulle hou. Hulle kyk in ‘n suiwer spieël en die twee beelde van hulself wat terug weerkaats, is hulle afskuwelike vuil en onrein lewe. ‘n Leefstyl wat indruis teen God se geregtigheid en regverdigheid.

 

Paulus is nou in beheer. Die gevangene heers nou oor sy heersers. Dis nou of nooit, hulle moet die volle waarheid hoor! God se geregtigheid en regverdigheid behels ‘n toekoms wat kom na die dood. Hulle moet weet daar is ‘n toekoms wat kom na die dood – Christus Jesus kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Feliks weet van Némesis, ‘die godin van vergelding’ waarin hy glo. Maar nou verneem hy dat daar ook ‘n oordeel na die dood is. En hierdie oordeel word nie gefel deur aardse regters nie, maar ‘n hemelse Regter wat kom om rekenskap te eis van elke mens se doen en late op aarde.

 

Dit bring ons by die vraag of ons gereed is vir die komende oordeel? Jesus wil hê dat almal Sy wederkoms as ‘n vreugde ervaar, daarom is die langer tydverloop van Sy koms nie die “uitstel van ‘n belofte nie,” maar eerder ‘n genadige terughou daarvan – dit is genadetyd waarin ons leef. “Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met ons, omdat Hy nie wil hê dat iemand moet verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer” (2 Pet. 3:9). Daarom moet hierdie genadetyd vir ons wat reeds na Sy wederkoms uitsien, waaksame werktyd wees, vrugbare en dienende tyd om te getuig van Sy verlossende liefde.

 

Jesus se besondere vermaning om waaksaam te wees, moenie op dowe ore val nie: “Onthou dit: as die huiseienaar geweet het watter tyd van die nag die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet julle ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie” (Matt. 24:43-44). Die vermelding van die nagtelike ure wil nie sê dat die “Seun van die mens” juis in die nag sal kom nie. Jesus wil beklemtoon dat selfs in tye wanneer dit ’n drang van die vlees word om aan die slaap toe te gee, die waaksaamheid nie verslap mag word nie. 

 

Jesus verwag dat ons as Sy volgelinge altyd gereed sal wees om Hom te ontmoet met sy wederkoms. In hierdie gedeelte val die klem op drie sake, nl. onwetendheid, waaksaamheid en gereedheid. Dat Jesus weer gaan kom, staan vas. Oor die wanneer weet ons nie. Hierteen moet ons in ons alledaagse roetine waak. Alles wat ons doen moet in afhanklikheid, in liefde en in diens van God staan anders gaan die wederkoms ons onverwags oorval. Dan mag dit net gebeur dat die een wat met die oog op die wederkoms geleef het, saamgeneem word en die ander wat dit nie gedoen het nie, agtergelaat word. Op daardie dag sal daar nie meer geleentheid wees vir bekering nie en die deur na die koninkryk finaal gesluit word. Juis daarom moet ons waaksaam bly en dit as ‘n dringende saak beskou.

 

Ons gelowiges hoef dus nie bang te wees vir Jesus se wederkoms nie. Sy wederkoms gaan beslis nie ‘n verlies meebring nie, maar ‘n wins! Al kan ek nie my oudag rustig deurbring nie, of eers gaan trou nie, of nog eers die lewe geniet nie. In Jesus se genade gaan ons wat nie aan ‘n geestelike lomerigheid of ‘n geloofslaksheid gely het nie, oneindig meer as wat ons ooit sou kon verdien, ontvang. Ons moet egter elke oomblik leef asof Jesus Christus nóú gaan kom. Net hulle wat Hom nie wil ontmoet nie, het rede om die wederkoms te vrees.

 

“Die wederkoms is vir ons gelowiges ‘n geweldige waarborg want die Skeidsregter is “partydig” en ook die Wenkaptein wat die game geswaai het. Hy is partydig want Hy blaas die eindfluitjie – “die laaste trompet” – wanneer dit vir Sy wenspan die beste is” (Claude Vosloo).

 

Gebed: Gees van God, help my om geduldig te wag op God se volmaakte tydsberekening. Versterk my geloof en skenk my die vrede en gemoedsrus om enduit vas te staan in my afwagting om Jesus met toejuiging en blydskap tegemoet te gaan, wanneer Hy weer kom. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page