top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 5 Junie 2024

Koos Espach


Geliewe daarop te let dat ons DV weer vanaf Woensdag, 12 Junie die dagstukkies sal versend.


Paulus verdedig hom voor Feliks (10)

 

God het ‘n doel met elke probleem

 

Hand. 24:23 – “Feliks het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg.” (2)

 

Die kaptein wat vir Paulus na Sesarea toe vergesel het met die 70 ruiters, kry die opdrag dat  Paulus in bewaring gehou moet word. Feliks laat ‘n mate van welwillendheid van vryheid vir Paulus toe en hy kan selfs sonder verhindering, deur sy eie mense (sy geloofsgenote), hom deurlopend laat versorg. Onder sy eie mense sou seker diaken Filippus (Hand. 6:5) en sy vier dogters, die dissipels in Sesarea en skrywer Lukas getel kon word.

 

Feliks stuur Paulus terug na die gevangenis en dit sal vir twee jaar lank sy verblyfplek wees. ‘n Swaar onbillikke straf vir die onskuldige Paulus, sou ons dalk kon sê. Paulus ervaar dit egter as die beskikking van die Here. Vir twintig jaar lank het hy, na sy bekering, in verskillende lande onder gevaarlike omstandighede, rondgereis en aan die volke in ver lande die heerlike boodskap van ons Verlosser gebring. Nou moet hy twee jaar rus, ten minste wat sy liggaam betref. Hy moet immers beskerm word teen sy eie mense! Dit is die wil van God; sy beskermheer is Feliks, die Romeinse verteenwoordiger in Judea; sy rusplek is Herodus se paleis in Sesarea.

 

God het ‘n doel met elke probleem. Hy gebruik omstandighede om ons karakter te bou. Iemand het gesê niemand wals luilekker deur die lewe sonder probleme nie. Inteendeel, die lewe is ‘n reeks vol probleme. Elke keer wanneer ons een probleem oplos, is dit amper asof daar ‘n ander een wag om sy plek in te neem. Dan is ons gewoonlik vinnig om te vra hoekom God toelaat dat slegte dinge met goeie mense gebeur terwyl die onregverdiges gedy. Wat sê die Bybel? Petrus verseker ons dat probleme normaal is: “Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie” (1 Pet. 4:12).

 

My persoonlike gevoel is dat God probleme gebruik om ons nader na Hom te bring. Is dit nie waar dat ons God ‘dieper’ aanroep gedurende ons ‘donkerste’ tye nie – wanneer ons hart gebreek word; of verlate voel; wanneer die pyn op sy ergste is; daar nie meer menslik gesproke, ander opsies oor is nie? Die Bybel sê: “As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hulle uit al hul benoudhede. Hy is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses” (Ps. 34:18-19). God kon sorg dat Daniël nie in die leeukuil gegooi word nie; Paulus drie skipbreuke gespaar het; Josef in die put gegooi en verkoop is nie. Maar Hy het nie. Hy het toegelaat dat dit gebeur. En elkeen van hulle het nader aan God gekom.

 

Probleme dwing ons om die Here op te soek, eerder as om mense of onsself te vertrou. Iemand het gesê God ‘filter’ probleme die beste. God se elastoplast en medisyne werk die beste want Hy gebruik dit ten goede. Paulus getuig van hierdie voordeel: “Trouens, dit het vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe” (2 Kor. 1:9).

 

Miskien is ons wat hier lees, se lewe op hierdie oomblik moeilik en gespanne en sou ons liewer op enige ander plek wou gewees het as waar ons nou is. Miskien het ons al ernstig gebid dat die Here ons situasie sal verander of ons probleme sal verwyder. Maar niks gebeur nie. Onthou dat God se plan goed is. Hy weet wat die beste vir my en jou is. Onthou dat probleme daardie skrikwekkende voorwerpe is wat ons voor ons sien wanneer ek en jy ons oë van God afneem. Wanneer alles deurmekaar is, moet ons nie gedagtes van neerlaag en oorgawe koester nie, maar ernstig vir die Here vra wat Hy van ons verwag.

 

Corrie ten Boom, wat in ‘n Nazi-konsentrasiekamp gely het en oneindige probleme elke dag ervaar het, het die krag van fokus op God verduidelik: “As jy na die wêreld kyk, gaan dit jou ontstel. As jy na binne kyk, gaan dit jou terneerdruk. Maar as jy na Christus kyk, sal jy rustig wees. Jou fokus sal jou gevoelens bepaal!” Die geheim van uithouvermoë is om te onthou dat ons pyn tydelik is, maar ons beloning is vir ewig. Bly soos Paulus op die eindresultaat fokus: “Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly” (2 Kor. 4:17). Dankie tog Here!    

 

“Wanneer die lewe rooskleurig is, dryf ons maar verby terwyl ons van Jesus weet, Hom nadoen, Hom aanhaal en oor Hom praat. Ons leer Hom egter eers ken in donker oomblikke, erge lyding” (Joni Eareckson).

 

Gebed:  Almagtige en Alomteenwoordige God, dankie vir die versekering dat U ‘n doel het vir my lewe. In U vind ek die lig wat nooit verdof nie, die leiding wat my nooit in die steek sal laat nie. Dankie vir U allesdeurdringende liefde wat my elke dag nuwe krag gee, in goeie tye, maar veral in slegte tye. Bewaar my daarvan dat ek nie sal wegdwaal op paaie wat my eie blinde hart beplan nie, maar dat ek sal vashou aan U wat altyd teenwoordig is in my lewe. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page