top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 4 Junie 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (9)

 

Ek weet verseker

 

Hand. 24:23 – “Feliks het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg.” (1)

 

Ons kry die gevoel dat Feliks beïndruk was deur Paulus se verweer en dat hy betreklik simpatiek teenoor Paulus gestaan het. Hy was verder redelik goed bekend met die Christendom en was lank genoeg in Palestina om te weet dat die Christene nie gevaarlike mense was nie. Tog het hy hom daarvan weerhou om uitspraak oor die saak teen Paulus te gee en die verhoor verdaag (v. 22). Soos Pilatus, sit Feliks met ‘n tameletjie. Net soos Jesus voor Pilatus, is Paulus voor Feliks onskuldig in die beskuldigdebank. Die ironie: Pilatus en Feliks het dit geweet.

 

Hy probeer tyd wen en plaas Paulus, amper soos onder huisarres. Hy word intussen behandel soos ’n Romeinse burger wat nog nie skuldig bevind is aan enige misdaad nie. Die kaptein moes hom nog aanhou, maar minder streng behandel en sy mense ook toelaat om vir hom te sorg. Sy eie mense? Ja, Paulus het vriende oral gehad, ook in Sesarea. Die boodskap van die Evangelie wat met krag en oortuiging gebring word, laat onverbreekbare vriendskapsbande ontstaan. Paulus ondervind ook die waarheid van Jesus se belofte: “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie ...” (Joh. 14:18). “Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh. 14:25-26).

 

“Dit” vertel eintlik van Jesus se verhouding tussen Hom en Sy kerk, Sy verhouding met ons as gelowiges in Hom! “Dit” wat Jesus daardie aand tydens die paasfeesmaaltyd, kort voor sy inhegtenisname vir Sy volgelinge gesê het, is steeds deur al die eeue, van toepassing vir Sy kerk. Jesus het ons nie soos weeskinders wat hulpeloos op aarde ronddwaal, alleen agtergelaat nie, ons is deel van God se gesin met ‘n bestemming – ons is op die hoofpad van die ewige lewe! Om ons te help om op hierdie pad te bly, het “God in Jesus se Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, gestuur en Hy sal ons alles leer en ons herinner aan alles wat Jesus gesê het.” Die Gees lei elke gelowige nou binne die grense wat Jesus gestel het, en Hy sorg dat ons deel van God se gesin bly!

 

Een van die aangrypendste waarhede wat die Woord ons leer en waaraan die Gees ons herinner, is dat God uit Sy genade, aan ons die ewige lewe deur Sy Seun gegee het: “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here” (Rom. 6:23). Ons kan nie hierdie genadegawe koop of enigsins verdien nie, dit is ‘n gawe van God, ‘n geskenk wat ons ontvang in Christus ons Here! Verniet! Gratis! Mahala! Dit is geensins enige loon op enige prestasies nie. Buitendien, die enigste loon wat ons eintlik verdien, is die dood. Maar, uit genade is God gewillig om ons sy kinders te maak.

 

En asof dit nie genoeg is nie, kom dra die Heilige Gees hierdie aangrypende waarheid diep in ons hart in, op so ‘n manier dat ons nooit kan twyfel nie: “Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom. 8:16). Is dit nie wonderlik nie? Ons hoef nie meer te wonder wat mense van ons dink nie. Ons moet onthou ons is kinders van die lewende God deur die verdienste van sy Seun Jesus Christus.


En die belangrike vraag is nou: Wat dink God van my en jou? Die verstommende feit dat God deur die Heilige Gees in ons woon, behoort altyd aan ons die vertroue en versekering te gee dat Hy ons sal bemoedig en versterk vir die eise van elke omstandigheid! Al lyk dit en klink dit bo ons vermoë, ek en jy moet stil wees en God toelaat om deur sy Gees in ons te werk en te praat, en daarom die lewe met selfvertroue aandurf. Elke dag!

 

“God is nie ‘n idee of ‘n definisie wat ons van buite geleer het nie: Hy is ‘n teenwoordigheid wat ons in ons hart ervaar” (Louis Evely). 

 

Gebed: Here, leer my deur U Gees hoe ek moet lewe. Herskep my elke dag opnuut deur U genade en eindelose liefde. Hemelse Trooster, verseker my elke dag dat ek ‘n kind van God is. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page