top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 3 Junie 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (8)

 

Wat glo jy?

 

Hand. 24:21-22 – “Al wat ek daar vir hulle gesê het, was: Ek staan vandag hier voor julle tereg omdat ek aan die opstanding van die dooies glo.’ 22 Hier het Feliks, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, die verhoor onderbreek. ‘Wanneer Lisias, die kommandant, kom, sal ek julle saak afhandel,’ het hy gesê.”

 

Nie een van die beskuldigings teen Paulus het enige grond nie. Van Tertullus se aanklagtes bly niks oor nie. Hy mag nou wel ‘n advokaat wees, maar Paulus het sy mond gesnoer. Paulus het hom aan geen misdaad skuldig gemaak nie, maar alleen oor die opstanding van die dooies, waaraan hy én sommige van die Jode ook glo, getuig. Met dié belydenis oor ’n geloofsvraag, wat die Romeine nie interesseer nie, maak hy die hele aanklag van die Joodse Raad teen hom voor ‘n Romeinse goewerneur as onvanpas en belaglik, en sluit daarmee sy verdediging af.

 

Daarop het Feliks die hofsitting verdaag met die belofte dat hy ’n beslissing oor hulle saak sal maak na ’n deeglike ondersoek, wanneer kommandant Lisias daarheen kom van Jerusalem af. Lukas voeg by dat Feliks ’n deeglike kennis oor die Weg (Jesus is die Weg) gehad het, moontlik uit die ses jaar wat hy al in Palestina was en dalk ook deur sy Joodse vrou, Drusilla (24:24).

 

Maar vir Paulus, wat die opgestane Here Jesus persoonlik gesien, gehoor en met Hom gepraat het, was dié belydenis die kern van sy geloof. As ’n mens Paulus wil aankla, moet ’n mens kla dat hy, getrou aan die openbaring van God, die opstanding verkondig het. En ons? Ons wat hier lees, wat sal ons sê as ons voor die hof vir ons geloof gedaag word? Het ons nie dalk ook al ons bedenkinge oor die opstanding gehad nie? Doen ‘n bietjie selfondersoek – glo jy werklik in die opstanding van Christus as waarborg dat ons Christene almal eendag weer gaan opstaan, of is jy dalk net ‘n tikkie onseker? Daar is dinge wat immers so ongelooflik klink dat dit moeilik is om te aanvaar.

 

Geloof is vir baie Christene van vandag, gekompliseerd. Honderde boeke is al daaroor geskryf en miljoene woorde daaroor gepreek, bespreek en ge-uiter – alles pogings om mense te help. Vir Paulus was dit egter ‘n uitgemaakte saak: Verlossing is alleen vir elkeen wat glo in Jesus Christus, ons Here – “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word” (Rom. 10:9). Om verlossing ons eie te maak, roep Paulus ons op tot oorgawe en geloof in Christus. Dit is tog die doelwit van alle Christene. Deur die daad van geloof en die daad van belydenis, vorm dit saam die één daad van toeëiening van die vryspraak wat deur ons God van genade gegee word. 

 

Hoe word hierdie woord só in ons gevestig dat dit in ons mond en in ons hart is? “In jou hart” wil sekerlik sê dat hierdie nie sommer maar net iets is wat gesê word sodat ek en jy iemand kan beïndruk wat ons dan sal beloon vir wat ons gesê het nie. “In jou mond en hart” wil sê hierdie woord het ‘n wesenlike deel van ons lewe geword wat daadwerklik bevéstig, dat Jesus Christus die Here is.

 

Daarmee erken ons God het Hom uit die dood opgewek en as Nuwe Testamentiese gelowiges, woon en werk die Heilige Gees in ons. “Hy skryf die woord op ons harte en lê dit vas in ons gedagte” (Jer. 31:33). Dan behoort ons te besef wie God is – die God wat wil hê ons moet in ‘n persoonlike verhouding met Hom staan, Hom sal aanroep en “met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het,” dat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat Jesus die Here is!

 

Niemand kan die koninkryk van God ingaan slegs deur godsdienstige ervaring nie. Die wesenlike daarvan is geloof in Jesus Christus en die ervaring daarvan wat totale oorgawe aan Hom vereis. Ons Christene verbly ons in die kennis dat Christus opgestaan het en vir ewig leef – en ons daarom ook leef! Vir Paulus en vir ons gelowiges is die belydenis van Jesus Christus se opstanding uit die dood, ‘n 30cm verhouding: van die “mond tot die hart,” ‘n liniaal lengte. As ons nie die opstanding van Jesus Christus glo en dit bely nie, “is ons geloof waardeloos en is ons nog gevange in ons sondes” (1 Kor. 15:17).

 

Hierdie toestand sou lei tot die ontkenning van ons geloof, ‘n ontkenning dat “God het (Koos) so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat (Koos) wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). Vul jou naam tussen die hakies in – dit is ‘n totaal van 30 woorde, soortgelyk aan die 30cm liniaal geloofs-verhouding. Liniaal in Engels is ‘n ruler. Maak dit jou eie en bely: “Jesus Christ is the Ruler of my life!” Nie die keiser, of die koning, of enigiemand anders nie.

 

“Met Jesus se opstanding vier ons die toekoms van die wêreld. Dit is die belofte dat ook ons liggame, soos sy opstandingsliggaam, herstel en verheerlik sal word. Alle stoflike dinge kry ewigheidswaarde omdat ons Here vir altyd opgestaan het” (David Martyn Lloyd-Jones).

 

Gebed: Opgestane Here, baie dankie vir die heerlike versekering dat dié wat in U glo, nooit sal sterwe nie. Ek wil met eerlikheid vir U sê: Here, U weet alles, U weet dat ek U liefhet! Ek glo dat U lewe en dat ek weer sal lewe. Dankie vir die opstandingsgeloof. Amen.

 

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page