top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 17 Mei 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (1)

 

Lig in ‘n donker wêreld

 

Hand. 24:10-13 – “Op ‘n teken van die goewerneur het Paulus begin praat: ‘Ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. 11 ‘U kan self vasstel dat ek maar sowat twaalf dae gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. 12 Niemand het my in die tempel of in die sinagoges of êrens in die stad gekry dat ek met iemand gestry of die skare tot oproer aangehits het nie. 13 Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir u bewys nie.”

 

Tertullus het sy saak gestel en is só seker van sy waterdigde klagstaat dat hy Feliks amper uitdaag om Paulus maar onder kruisverhoor te neem. Paulus het geen kans om los te kom nie. Die aanklagte teen Paulus was immers uit die mond van die beste regspan wat die Jode tot hulle beskikking gehad het. Maar, Tertullus se geflikflooi by die gehate Feliks was so oortuigend dat dit eintlik lagwekkend is.

 

Paulus kom nou aan die woord. Hierdie keer is daar niemand wat hom op die mond kan slaan nie. Hy het geen vleitaal nie, net die waarheid. Feliks is al baie jare regter oor die Jode, hy sal dus weet hoe hulle kan twis en kwaad stook. Paulus meld niks dat Tertullus hom ‘n ‘pes’ genoem het nie. As sy teenstaander ‘n onwaardige woord gebruik, sal hy wie se lewe Christus is, hom daarvan weerhou. Maar teenoor die eerste aanklag en beskuldiging dat hy ‘n oproermaker is, sal hy homself verdedig.

 

Hy was slegs twaalf dae in Jerusalem waarheen hy gegaan het om God in die tempel te aanbid. Dit is onmoontlik om in so ‘n kort tydjie ‘n hele stad in beroering te bring. Die eerste twee dae was hy in gesprek met die leiers van die Jerusalemgemeente (21:18). Daarna was hy ‘n week besig met ‘n reinigingsproses (21:26-27). Dag 10 en 11 was hy gevange geneem deur Romeinse soldate en in hulle kaserne gehou vir sy eie veilige bewaring. Die twaalfde dag is hy Sesarea toe geneem om verhoor te word deur Feliks. Sy aanklaers beskik dus oor geen bewyse vir die eerste aanklag nie.

 

Ons leef in ‘n wêreld waar meeste mense op mekaar trap en mekaar fynmaal om bo uit te kom. Die pad van ons Christene is nie veel beter nie. Maar as mense ons vals beskuldig of iets teen ons het omdat ons Jesus volg, is ons in goeie geselskap – Jesus sê so! Jesus sê dit is tot ons voordeel en boonop geseënd: “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê ...” (Matt. 5:11); “Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van My. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidennasies van My te getuig ...” (Matt. 10:18).    

 

Een van die menigte uitstaande kenmerke van Jesus terwyl Hy op aarde was, is Sy suiwere en onkreukbare eerlikheid. Jesus het nooit gesê dat Hy aarde toe gekom het om die lewe vir Sy volgelinge maklik of selfs gemaklik te maak nie. Hy was eerlik dat dit nie maklik sal wees om Hom te volg nie. Om ‘n toegewyde dissipel van Jesus te wees, beteken om lyding, skande, vervolging en vals beskuldigings, beledigings deur die wêreld, te beleef! Met ander woorde, om ook kruis te dra! 

 

Paulus voeg ook ‘n stukkie slegte nuus by vir almal wat getrou wil bly in die geloof: “Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom” (Hand. 14:22). Maar, "omdat ons glo, word ons ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar sal word” (1 Pet. 1:5). Ons gelowiges hét die versekering dat God die verloop van die wêreldgeskiedenis in Sy hand hou. Ons kan optree met Jesus se gesag. Hy sal ons deur sy Gees, tot oorwinning lei in elke lewensituasie. Ons kan hierdie belofte in ons harte koester en toelaat dat dit ons lewe verhelder in donker tye.

 

Om Jesus te volg verg opoffering, dienslewering en volharding. Ralph Emerson, ‘n Amerikaanse filosoof, het gesê: “Wees net gehoorsaam. Daar is leiding vir elkeen wat sensitief luister, God sal die regte woord gee.” Nog wyse woorde kom van ‘n Amerikaanse teoloog, Lloyd Ogilvie: “Jou enigste taak is om jou denke in kalme verwagting oop te maak vir wysheid ver bo jou eie bekwaamheid. Ons is nooit uit ons eie opgewasse om genoegsaam te getuig nie. Dit is wanneer ons dink ons kan op onsself vertrou, dat ons in die moeilikheid beland. ‘n Christen is nie iemand wat vir die Here werk nie, maar iemand in en deur wie die Here werk. Ons is nie bedoel om vir God te praat nie, maar om ons tonge onder Sy beheer te plaas sodat ons die gedagtes wat Hy in ons plaas, kan uitspreek.”

 

Deur die Here se bystand en genade, word ons geloof versterk in die wete dat Hy ons nooit sal vra om enigiets te onderneem sonder dat Hy daar sal wees om ons in staat te stel én by te staan nie! In Jesus se koninkryk is dinge anders. As ek en jy onsself volgelinge van Jesus noem, moet ons soos ‘n lig in hierdie donker wêreld van haat, selfsug, misdaad en korrupsie skyn. Jesus sê so: “Julle is die lig vir die wêreld” (Matt. 5:14).

 

“Daar is maar een oortuigende argument vir die evangelie van God se liefde: die krag van sy kinders se voorbeeld” (William Barclay).

 

Gebed: Here, help my om só te leef dat niemand iets sleg van U kan sê nie. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page