top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 16 Mei 2024

Koos Espach


Die saak teen Paulus voor Feliks (2)

 

Liefde vir God se huis van gebed

 

Hand. 24:6-9 – “Toe Paulus probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. 8 As ú hom oor al hierdie dinge verhoor, kan u te wete kom waarom ons hom aankla.’ 9 Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is.”

 

Tertullus kies sy woorde fyn. Paulus is ‘n pes, ‘n oproermaker onder al die Jode in die wêreld, die voorman van die Nasarener-sekte wat selfs probeer het om die tempel te verontreinig. Ananias en sy owerstes is hoog in hulle skik. Hulle bekwame advokaat kan die spyker só op die kop slaan! Hulle knik hulle koppe. Ja, dis die waarheid. Dat Paulus probeer het om die tempel te ontheilig en hulle hom gevange geneem het, strook nie met die ware weergawe van die gebeure waar hulle Paulus uit die tempelterrein gesleep het en die poorte gesluit het nie. Dat die Romeinse soldate hom uit die hande van die Jode moes gaan bevry, word ook verswyg.

 

Tertullus se regsbesef kon hom nie toelaat om definitief te beslis dat Paulus die tempel verontreinig het nie, daarom bring hy gerieflikheidshalwe die woordjie probeer in. Indien hy egter so goeie advokaat was as wat Ananias en die Jode gedink het, sou hy geweet het dat die klag eintlik teen die Jode geld. Hulle is die laaste wat enigeen kan beskuldig vir tempelontreiniging. Dit is hulle wat die tempel ‘n klompie jare vantevore verontreinig het. Lukas weet dit egter, en kan onthou dat 45 “Jesus na die tempel toe gegaan het en die handelaars daar begin uitjaag het. 46 Hy het vir hulle gesê: ‘Daar staan geskrywe: ‘My huis sal ‘n huis van gebed wees, maar julle het dit ‘n rowersnes gemaak (Luk. 19:45-46).   

 

Tydens sy intog in Jerusalem met Paasfees, het Jesus en sy dissipels hulle na die tempel gewend. Dit was die belangrikste aanbiddingsplek, die plek waar die priesters, daagliks vir die volk se sondes offers aan God moes bring. Maar wat tref Jesus by die tempel aan? In plaas van priesters in stemmige gebedshouding, loop Hy Hom vas in 'n onrustige gewerskaf waar paasfeesgangers koorsagtig besig is om geldelike transaksies te beklink. Hulle het voorgegee dat hulle aan die feesgangers ’n diens lewer deur offerdiere te koop aan te bied, maar in werklikheid het die priesters 'n winsgewende bedryf in die huis van die Here op die been gebring. Hulle was besig om hulleself te verryk ten koste van die feesgangers, en ook om die tempel vir ’n onheilige doel te gebruik.

 

Beide die aktiwiteit van diere verkoop en geld omruil, het in die voorhof van die tempel plaasgevind. In albei transaksies is die pelgrims gruwelik uitgebuit! Dit is dus begryplik dat daar groot bedrywigheid en heelwat lawaai in die tempel was toe Jesus daar aankom. Die gewyde atmosfeer was ru versteur deur die luidkeelse aanbieding van die koopware. Die tempel is van sy oorspronklike heiligheid gestroop. Johannes skryf “Jesus het met toutjies ‘n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en beeste” (Joh. 2:15). Matteus meld dat Jesus “die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi het” (Matt. 21:12). Daar word egter nie gesê dat Jesus inderdaad die sweep gebruik het nie. Veeleer dien dit as teken van sy gesag, en met daardie simbool van gesag tree Hy op met die gesag van ’n koning.

 

Jesus maak beswaar omdat die klem verskuif het van God, na geld toe. Vir Jesus gaan dit om die ontheiliging van “die huis van my Vader” (Joh. 2:16). Die Jode wat so gesteld daarop was dat niks wat onheilig is, die tempel mag binnekom nie, sluit hulle oë wanneer dit om geldelike gewin gaan. Die probleem was dat die tempel (kerk) nie meer ‘n ontmoetingsplek met God was nie. In plaas van mense bewus te maak van God en Sy teenwoordigheid, word Hy vervang met daaglikse rituele en word Hy onteer.

 

Wanneer ons deur die “tempel” van ons eie lewe stap, is daar nie soms tye wat ons ander mislei nie? Gaan dit nie soms oor ons eie voordeel nie? Gaan dit nie soms oor jóú geloof in plaas van jou gelóóf nie? Gaan dit nie oor óns sang in plaas van sang tot eer van God nie? Waar sou Jesus begin om die gemeenskap by ons te reinig, sou Hy nou hier opdaag? By my en jou huis, die kerk, die regering, die skole, die sogenaamde beskermers van die land, die munisipaliteite, misdaadgebiede, of dalk enige plek waar transaksies gruwelik uitgebuit word deur korrupsie en magmisbruik? 

 

Jesus het geen simpatie met diegene wat God vir hulle eie saak wil uitbuit nie. Vir Hom gaan dit om die koninkryk van God. Daarom wil Hy die tempel (kerkgebou) herskep in ‘n plek van aanbidding en ‘n plek waar God beleef en geleef kan word, ‘n plek waar ons gewillig na die Woord luister en gaan doen wat die Gees vra.

 

“Baie mense gebruik Jesus en die kerk soos baie met ‘n bus maak, hulle gebruik dit net wanneer dit in hulle rigting gaan” (Dale Campbell).

 

Gebed: Heilige Jesus, help my om deur U Gees ontslae te raak van alles wat in my lewe verkeerd is. Help my om my “tempel” skoon te kry sodat dit nie vir U nodig is om my tot orde te roep nie. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page