top of page

Gedagte vir Vandag

25 Februarie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (57)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (3).

(Matt. 21:1–22:46)


Die intog van Jesus in Jerusalem (3)

(Mark. 11:1-11; Luk. 19:28-38; Joh. 12:12-19)

Jesus kom in die Naam van God!

Matt. 21:9 – “Die mense wat voor Jesus geloop het en dié wat agter Hom aan gekom het, het begin uitroep: ‘Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!”


Die Galilese skare wat “agter Jesus aan gekom het”, en van die feesgangers wat “gehoor het dat Jesus na Jerusalem toe kom” (Joh. 12:12), het van hulle klere op die pad oopgegooi “en ander het takkies van die bome afgebreek (afgekap) en dit op die pad gestrooi (Matt. 21:8) – alles, sodat die Messias nie in aanraking met die stof van die grondpad kom nie. Hulle is opgewonde, iets groots gaan gebeur. Dit is die oomblik dat die Messias die koninkryk van Dawid gaan herstel soos in Ou Testamentiese Israel. Die Messias gaan nou die vyand oorwin en verdryf, die Romeinse juk breek en die volk van God vry maak! Mens voel die feestelike atmosfeer aan. In ons geestesoog kan ons byna die gejubel van die skare sien en hoor, terwyl hulle palmtakke swaai en uitroep om aan Hom ’n koninklike ontvangs te bied. Die skare prys Jesus as ‘n koning, ‘n afstammeling van Dawid, wat in die Naam van die Here kom.


Ons moet ook onthou dat Jesus verskeie kere mense en ook Sy dissipels, verbied het om Hom Messias te noem. Jesus het in Sy goddelike voorkennis geweet dit sou misverstande veroorsaak indien mense Hom as die Messias beskou het, terwyl Hy op ‘n nederige wyse Jerusalem binnekom. Hy was wel Koning maar nie die koning wat die Jode gedink het wie die Romeine uit Jerusalem gaan verjaag nie. Daarom het Jesus spesifiek voorbereidings getref vir Sy aankoms in Jerusalem. Niemand sou immers kon dink dat ‘n koning, oftewel die Messias, op ‘n donkie Jerusalem binnery nie. Hy was immers op pad kruis toe, en nie kroon toe nie!


Maar die mense is gaande en maak Jesus se intog ‘n vreugdefees. Ons weet vandag dat Jesus wel die beloofde Messias was wat Jerusalem binnegery het. Maar dan as ‘n Messias wat anders is as wat ons dink. Hy kom nie met mag nie want dan sou Hy op ‘n perd gery het. Hy kom op ‘n donkie want Hy kom nie oorlog maak nie maar bring vrede. Hy kom nie in koninklike roem nie maar in nederigheid. Dit is Jesus se styl van koningskap, en op die donkie is Hy op pad na die “nederiges” toe, met die klere van arm vissermanne as ‘n saal. Daarom miskien die teleurstelling by die skare van destyds toe Jesus binne ‘n paar dae gevang en veroordeel is. Jesus was toe nié die Messias wat in hulle verwagting geleef het nie – “Hy het ons bedrieg, Hy is toe glad nie die Messias nie. Straf Hom, Kruisig Hom!”


Hierdie triomfantlike aankoms van Jesus in Jerusalem word jaarliks deur Christene wêreldwyd gevier. Palmtakke word heen en weer geswaai en in meeste gevalle word dieselfde woorde van Psalm 118:25-26 herhaal: “Prys die Seun van Dawid! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Prys Hom in die hoogste hemel!” Hierdie aangrypende gebeurtenis in Jerusalem destyds, is steeds vandag te waardig, om daaroor stil te bly. Daarom word die grootheid van die gebeurtenis beklemtoon met die woorde: “Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!”


Jesus het nie net Jerusalem ingekom nie, maar ook in die wêreld ingekom. Hy is nie beperk tot Jerusalem nie, Hy het reeds met die skepping die wêreld ingekom om chaos in orde te verander. “In Hom was daar lewe en dié lewe was die lig vir die mense, die lig wat geen duisternis kon uitdoof nie” (Joh. 1:4-5). Jesus het vir ons kom wys dat God ‘n God van liefde en ontferming is. En Hy sal weer die wêreld inkom op die oordeelsdag, om orde te bring, te oordeel en te heers.


Ons moet nooit dink dat die wêreld buite perke vir Jesus is nie, nie eers met ons wêreld van vandag met ál sy wonderlike en gevorderde tegnologie nie. Net soos die skare Hom raakgesien het op Palmsondag, moet ons Hom raaksien, huldig en aanbid. Hy was nie die koning wat die skare destyds gedink het nie, die een wat die Romeinse mag gaan breek nie, maar het tog gewys wat werklike “mag” beteken – Hy het gekom om God se Koninkryk te laat kom – die Koninkryk wat anders is as die wêreld s’n, want Jesus is anders, en ons kan Hom vertrou! Hy is die Koning wat gekom het om te regeer en te vereer word deur Sy onderdane. Is ek en jy deel van daardie onderdane? Kom ons bring dan die lof en die eer wat sy Naam toekom, aan Hom, die Een wat in die Naam van God gekom het, die Een wat die Kern is van die Evangelie, die Een in wie ek en jy glo!


“As Jesus vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Ons kan met vertroue veg as ons seker is van die oorwinning en MET Christus en VIR Christus, is die oorwinning verseker” (Bernard van Clairvaux).


Gebed: Heilige Jesus, ek loof en prys U as die Een wat in die Naam van God gekom het. Ek buig in dankbare aanbidding voor U, my Koning van die skepping. Dankie dat ek ‘n kind van ‘n triomferende Koning mag wees. Saam met die skare wat destyds U op ‘n geleende donkie Jerusalem binne gelei het, roep ek uit, roep ons vandag uit: Hosanna, gee tog hulp, red ons van hierdie virus pandemie, red ons van die angs en probleme van die onbekende. Saam met Paulus jubel ons: “Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus” (2 Kor. 2:14). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page