top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 26 Februarie 2024

Koos Espach


Paulus besoek vir Jakobus (1)

 

Wag op die Here

 

Hand. 21:17 – “By ons aankoms in Jerusalem het die broers ons hartlik ontvang.”

 

Voordat die gebeure in Jerusalem rondom Paulus begin ontvou, oornag hy en sy reisgeselskap in ‘n veilige omgewing by ‘n gelowige, Mnason. Lukas skryf verder dat hulle die volgende dag, met hulle aankoms in Jerusalem, heel eerste die gelowiges, ‘die broers’, besoek. Paulus is nie tempel toe nie, want teen hierdie tyd verstaan hy dat God nie tot ‘n tempel beperk is nie. God is waar sy mense, sy kinders is. Oral waar Paulus gereis het en waar daar gemeentes ontstaan het, het gelowiges God se teenwoordigheid só beleef – sonder ‘n tempel.

 

Ons het dit al genoem, maar dis só belangrik om te besef dat ons lewende Here nie beperk is tot ‘n besondere plek nie, Hy is óral teenwoordig. Om die realiteit van God se teenwoordigheid te beleef, is nie afhanklik van ‘n besondere plek of selfs omstandigheid nie, maar slegs van ons vasberadenheid om die Here voortdurend voor oë te hou en om Hom te vertrou. Ons probleme ontstaan wanneer ons begin twyfel in die teenwoordigheid van God wat by ons is – die ervaring waarvan die psalmis praat in Psalm 46: “Daarom is ons nie bang nie ... al gee die aarde pad ... God is daar ...”. Ons moet net op Hom vertrou.

 

Dit is die gesindheid waarmee ons elke dag moet begin. Wanneer ons in die oggend wakker word, wanneer ons stiltetyd hou, oor ons diepste behoeftes tot Hom bid, ons dagtaak verrig, in al ons worstelinge teen die sonde, pyn, bekommernisse, ja, in álles, kan ons God mee vertrou! In álles kan ons wag op die Here sodat ons kan ontvang wat Hy volgens sy wil oor ons wil uitstort. Andrew Murray sê ons is geneig om dinge self te wil oplos en eers hulp by ál die ander mense te gaan soek, terwyl ons net ‘n bietjie geduld aan die dag moet lê en God toelaat om die Almagtige God te wees!

 

Wanneer ons bou op die geloof van die werklikheid van God se teenwoordigheid, sal ons in skaamte erken: Hy was dan die hele tyd hier by my! Dink bietjie, nee, dink baie diep hieroor na: “Dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie” (Jes. 40:31). (My Comrades marathon leuse). Is in hierdie woorde van waarheid nie die geheim van hemelse krag en vreugde opgesluit nie? Indien ek en jy dan nog twyfel, bevestig die psalmis in Psalm 27:14: “Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here.”

 

Wag op God. Dink net, ons hoef nie op te gaan hemel toe om Hom daar te ontmoet nie, Hy buig af na ons toe. Hy wil graag voortgaan om die versoening wat Jesus Christus aan die kruis bewerkstellig het, met my en jou voortsit deur in ‘n verhouding met ons betrokke te raak. Hy wil vir ons doen wat Hy belowe het – dat Hy altyd by ons sal wees tot aan die voleinding van die wêreld (Matt. 28:20). Hy wil in álles vir ons die oneindige God wees, in álles vir ons sy wil leer. Ek en jy moet net bereid wees om ons “lewe oor te laat aan die Here en op Hom vertrou” (Ps. 37:5).

 

Ag, en nou is daar seker ook diegene wat gaan redeneer dat dit ‘Voorspoedteologie’ is. Dit is nie só maklik dat alles sommer net sal regkom nie. Ja, ek stem saam. Dit is nie maklik as ons aanhoudend terugdeins en God nie op sy woord vat nie, terugdeins voor die eis om God met alles wat ons het , lief te hê nie. Ja, dan is dit onmoontlik om te besef hoe volkome God vergewe en hoe ryk Hy in genade is. Wanneer ons harte met ‘n brandende begeerte gevul is om God te dien, sal ons met dankbaarheid erken dat Hy waardig is om met ons hele hart lief te hê.

 

Ek en jy moet elke dag in gebed vir God ontmoet en in die lig van sy liefde leef. Ons moet nie net, soos Paulus bereid was, om vir Hom te sterf nie, maar vir Hom met oorgawe ook te leef. Hierdie liefde werk dan wedersyds: God gee Homself heelhartig aan ons, en ons gee onsself met alles wat ons het aan Hom. Namate ons hierdie gesindheid aankweek, sal dit vir my en jou natuurliker word om te sê: Ek wag op U Here – “In U stel ek elke dag my verwagting” (Ps. 25:5c).

 

“’n Dooie God is ‘n skepping van mense. Die lewende alomteenwoordige God, is die Skepper van mense. Moenie vra waar is God , vra eerder: Waar is God nie?” (Charles Spurgeon).

 

Gebed: Here, vergewe my dat ek my vertroue so maklik op ander dinge plaas. En tog, dankie dat U steeds bereid is om af te buk na my om U liefde en teenwoordigheid aan my te bevestig. “Ek stel my vertroue in U Here, ek vertrou op U, ek wag op die vervulling van U woord” (Ps. 130:5). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page