top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 21 Februarie 2024

Koos Espach


Paulus se reis na Jerusalem (5)

 

God eis onwrikbare getrouheid

 

Hand. 21:14 – “Toe ons hom nie kon oorreed nie, het ons daarin berus en gesê: ‘Laat die wil van die Here geskied.” (1)

 

Paulus het waarskynlik geworstel met dieselfde stryd as Jesus om te keer dat hulle terug na Jerusalem moet gaan –  sy troue helpers en vriende se waarskuwings in die een kant en die stem van die Gees in die ander kant. Hy het egter reeds uitgespel dat hy net een doel voor oë het, en dit is om sy lewenstaak wat Christus aan hom as apostel opgedra het, te volvoer. Hulle trane van omgee sou hom nie sag maak nie. Dit wat “die mense wil hê,” wil hom ontrou maak aan die wil van God. Hy maak hom egter los van die wil van die mense en sy eie wil, en “ter wille van die Naam van die Here Jesus is hy bereid om in Jerusalem nie net gevange geneem te word nie maar selfs ook te sterwe.” Hy dink soos wat Jesus gedink het en plaas die struikelblokke wat mense voorhou, agter hom.

 

Paulus is nie sóós Jesus nie, maar getroue volgeling ván Jesus. Dieselfde Jesus wat dwarsdeur Handelinge besig is om sy wil en heilsplan vir sy kerk op aarde, deur sy volgelinge deur te voer. Toe Paulus se metgeselle en die gelowiges sien dat hulle verset nutteloos, en hy vasbeslote was om Jerusalem toe te gaan, het hulle opgehou om by hom aan te dring. Die gelowige houding van Paulus, het sy helpers en die gemeente omgeswaai sodat hulle ook soos Jesus kon sê: “Laat die wil van die Here geskied” (vgl. Luk 22:42).

 

Jesus het vooruit geweet dat Hy in Jerusalem sou ly en sterf en selfs vir Hom was dit nie maklik nie. Maar nadat Hy die aand van sy gevangeneming in Getsemane gebid het, was Hy gewillig en het Hy sy lewe vir ons gegee. Paulus was gewillig om vir Jesus te ly en selfs te sterf, soos deur Ananias voorspel is (Hand. 9:16). Dit laat my wonder, miskien jy wat hier lees ook, is ons gewillig om vir Hom te sterf? Of liewer, is ek en jy bereid om vir Hom te leef? Dit is dalk moeiliker.

 

Ons word miskien nie opgeroep om ons geloof soos Paulus uit te lewe nie, veral as ons weet ons gaan ly en selfs daarvoor sterf nie. Maar sal ons kan volhard in ons geloof en weet wanneer ‘n saak of oproep van Jesus reg is, nie daarvan wegdraai of dit probeer systap nie? Sal ons kan volhard om “die Here se wil te laat geskied” en onwrikbaar getrou bly aan ons Here ten spyte van opposisie? Ai, getroue en toegewyde volgeling van Jesus is nie vir sissies nie! Dit is só maklik om toe te gee aan verkeerde opinies, só maklik om ‘n dag af te vat in ons geloofslewe.

 

Dit is só maklik om twee rye voetspore te stap – een ry wanneer ons by die kerk is en ‘n ander ry wanneer ons by die werk of tussen vriende is. So tussen die manne, of vroue, met hulle los praatjies, of wanneer ‘n belangrike saketransaksie ter sprake kom, kan dit maklik gebeur dat ons op die ingewing van die oomblik ons geloof so ‘n bietjie wegpak. Dis sulke tye wat ons ‘n Petrus op onsself trek – verloëning van ons dierbare Heiland wat nie skaam is om ons Syne te noem nie.

 

Iemand noem dit die elastisiteit van die mens. Ons gewete is só sensitief dat ons toegee aan ander se opinies en self nie maklik standpunt inneem nie. Ek sien dit as mense wat nie kan vasstaan in hulle karakter nie, en dit mag nie gesê word van ons Christen-gemeente nie. Ons is mense van durf. Mense wat kan opstaan wanneer ons weet dat ‘n saak nie reg is nie. Mense wat nie sal wegdraai van Jesus, die Waarheid, nie. Mense wat, soos ‘n student onlangs, sy misnoeë te kenne gegee het met ‘n oriënteringsessie vir studente waarin onderwerpe bespreek is wat nie sy Christelike aspirasies respekteer nie. Hy het uitgestap uit die oriënteringsessie, gevolg deur ander studente wat moontlik sy saak ondersteun het, ten spyte van die gevolge daarvan.

 

Het dit nie dalk tyd geword dat ons ernstig tot God bid dat Hy in ons tyd en ons wêreld, ons onwrikbaar getrou maak aan ons lewende Here, ten spyte van opposisie nie? Bid dat Hy ons uit ons louheid uithaal en warmer maak vir die Waarheid hoe meer ons in die ‘vuur’ van beproewing gegooi word; bid dat ons vasstaan in ons geloof, al word daar op ons getrap; bid dat ons sterker sal raak vir die Waarheid in stryd teen die leuen; bid dat God se wil sal geskied, en nie die wil van mense nie; bid dat ek en jy bereid sal wees om vir Jesus te sterf, maar meer nog, vir Hom sal lééf!

 

“Ek wil nie maar net ‘n geloof besit nie; ek wil ‘n geloof hê wat mý besit” (Charles Kingsley).

 

Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U u Beste vir my gegee het. Laat my deur U Gees elke dag in daardie Waarheid wandel. Bewaar my daarvan om af te dwaal op paaie wat my eie hart beplan. Maak ons standvastig in ons geloof in Jesus Christus. Maak my en ons land se mense só seker van ons geloofsvertroue in U, dat ons ons lewe daarvoor sal waag. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page