top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 19 Februarie 2024

Koos Espach


Paulus se reis na Jerusalem (3)

 

Die stem van die Heilige Gees

 

Hand. 21:7-11 – “Van Tirus af het ons die seereis voortgesit na Ptolemaïs toe. Daar het ons die gelowiges gegroet en ‘n dag by hulle gebly. 8 Die volgende dag het ons vertrek en in Sesarea aangekom. Ons het die evangelis Filippus, een van die sewe, opgesoek en by hom tuis gegaan. 9 Hy het vier ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om God se boodskap te verkondig. 10 Nadat ons reeds ‘n hele paar dae daar was, het daar ‘n profeet met die naam Agabus van Judea af aangekom. 11 Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê: ‘So sê die Heilige Gees: Die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer.”

 

Die volgende hawe suid van Tirus, wat die skip aandoen is Ptolemaïs, die ou stad Akko, waar Paulus-hulle ‘n dag lank die gelowiges weer bemoedig. Daarvandaan reis hulle na die volgende hawestad, Sesarea. Hier het Paulus-hulle in die huis van Filippus gaan bly, een van die oorspronklike sewe medewerkers, (diakens), van die apostels wat deur die gemeente in Jerusalem gekies is om te help met die versorging van die Helleniste weduwees (6:5). Paulus-hulle vertoef ’n hele paar dae in Sesarea by Filippus en sy vier ongetroude dogters wat die gawe van profesie besit het. Lukas brei nie verder uit oor die vier profetesse nie, maar wel oor Agabus.

 

‘n Profeet, Agabus uit Judea wat voorheen die groot wêreld-hongersnood voorspel het (11:27-29), daag daar op. Om die boodskap van die Heilige Gees wat hy oordra te beklemtoon, neem hy Paulus se gordel en bind sy eie voete en hande daarmee vas. Met hierdie simboliese gebaar voorspel hy dat die Jode in Jerusalem vir Paulus gevange sal neem en hom aan die Romeine, sal uitlewer. (Soos hulle Jesus aan Pilatus oorgelewer het (Matt. 27:1). Hoewel hierdie profesie nie letterlik so vervul is nie, was die Jode tog daarvoor verantwoordelik dat Paulus in die hande van die Romeine geval en deur hulle gevange gehou is (vgl. Hand. 28:17).

 

Paulus het geweet dat gevangenskap en vervolging op hom wag, maar die Gees dring hom terug na Jerusalem (20:22-23). Gelowiges in Tirus ervaar die leiding van die Gees heel anders en waarsku Paulus om nie Jerusalem toe te gaan nie (21:4). Paulus sit sy reis voort en in Sesarea beduie Agabus met sy simboliese daad dat die Heilige Gees gesê het Paulus sal in Jerusalem gevange geneem word. Twee verskillende stede, dieselfde boodskap van die Gees, gelowiges wat soebat Paulus moenie Jerusalem toe nie. Verskeie mense en selfs ‘n profeet soebat Paulus om Jerusalem te vermy. Hoe nou gemaak Paulus? Paulus kon egter nie sien hoe hý hieroor mag besluit nie. Hy was oortuig dat sý interpretasie van die Gees se stem die korrekte een was. Om Jerusalem te vermy, beteken om dan Jesus te vermy. Die Gees het hom Jerusalem toe gedring en Paulus was dus gehoorsaam aan die Gees se stem!

 

Hoe moet ons hieroor dink? Ek en jy wat staat maak op en glo in die leiding van God se Gees van die waarheid (Joh. 16:13), in ons lewe. Hoe moet ons na Hom luister? Hoe weet ons dit is die Gees wat met ons praat? Dit bly ‘n moeilike saak, een wat ons dwing om seker te maak dis nie dalk ons eie stem wat ons hoor nie. Paulus sê: “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen” (Ef. 5:17). Wanneer ons tyd deurbring in die stilte van God se teenwoordigheid deur Bybelstudie, intense gebed en God se Woord mediteer, sal ons verseker meer bewus word daarvan dat Hy altyd by ons is, in Christus en deur sy inwonende Gees, en dat dit sy stem is wat ons hoor, en nie ons eie gedagtes nie.

 

Die Heilige Gees is ons gelowiges se segsman. Alles wat deur die Vader en Seun aan my en jou geopenbaar word en al die leiding wat ons van Hulle ontvang, kom deur die Heilige Gees tot ons gees. Ons gees word dus ontvanklik vir die stem van die Heilige Gees. Die inwonende Gees laat ons die Woord van God verstaan en dit inneem. Hy gee ook vir ons die kennis en insig uit die Woord tydens prediking, lering en meditasie daarvan: “... die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh. 14:26). Ons ouens met die slegte geheue het dus nie net ‘n Segsman nie, maar ook ‘n Leermeester van die waarheid. As die geheue sukkel om te onthou, praat met Hom en vra hulp. Hy woon in ons en wil graag help. Ons moet net onthou die Gees is nie beperk tot ons tyd nie. Hy weet wanneer ons sal luister as Hy praat en sal reageer op wat Hy sê.

 

Ons het die vermoë om tussen goed en kwaad te onderskei geêrf by Adam en Eva (Gen. 3:22). Ons noem dit daardie stem van die gewete wat deel is van menswees, wat ons tussen goed en kwaad inlig en ons die regte besluite laat neem. Die Gees lei ons gelowiges nou binne die veilige grense wat Jesus gestel het, en Hy sorg dat ons deel van God se gesin bly! Soos ‘n simpatieke onderwyser staan die Gees by ons en leer ons van die eindelose liefde van God en staan ons by in ons daaglikse lewe. Dit is daarom nodig dat ons gedurig bid en vra dat God ons gewete in orde moet hou; bid dat Hy die negatiewe gedagtes en gesindhede wat ons treiter, afsny en vergewe; bid dat ons sal luister as Hy met ons praat, nederig seker maak dit is die Gees se stem en nie sy stem ignoreer of gerieflikheidshalwe net wil gebruik (misbruik) nie.

 

“Jesus het gegaan om vir ons plek gereed te maak en die Heilige Gees is gestuur om ons gelowiges in Christus, vir daardie plek voor te berei” (Alan Redpath, Britse Evangelis 1907-1986). 

 

Gebed: Heilige Gees, Ek moet erken ek luister nie altyd na U stem nie. Ek wil U stem nie altyd hoor nie, want dan moet ek soms iets doen waarvoor ek nie lus het nie. Neem asseblief hierdie hardkoppigheid van my weg om nie te luister wanneer U praat nie. U het my immers ore gegee om te luister, en “wie ore het, moet luister” (Matt. 10:15). Amen.

 

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page