top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 6 Februarie 2024

Koos Espach


VIII.  Paulus se reis na Jerusalem  

Hoofstuk 20 – Paulus in Masedonië en Griekeland

Paulus spreek die ouderlinge van Efese toe (8)

 

Fake News

 

Hand. 20:29-30 – “Ek weet dat daar ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. 30 Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuens die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei.”

 

Paulus se vermaning oor wrede wolwe wat die kudde, die gemeente van God nie sal spaar nie, klink dalk profeties. Maar, sy ondervinding het hom geleer dat sy vyande, en veral die Jode, telkens gereed gestaan het om in sy afwesigheid die Christene op ’n dwaalspoor te bring. Daarom moet die ouderlinge voortdurend gereed wees om kennis te neem van enige gevaar, behoefte of verkeerde optrede en gepas daaroor optree. Hulle moet waak teen die valse leer van mense van buite af, maar ook, uit eie geledere, wat die gelowiges wil weglei van die suiwer evangelie van God se genade, van Jesus as Verlosser, en van die Heilige Gees se inwoning en leiding.

 

Paulus het eerstehandse ondervinding van aanvalle van buite en skeuringe in eie kring! Hy was ook goed bekend met die bitterheid wat daarmee gepaardgaan wanneer valse leraars en valse lering die boodskap van God se genade afgewater en ondermyn, en die gemeente daardeur tot ondergang gelei het. Hy het herhaaldelik in sy briewe teen dwaalleraars gewaarsku (Rom. 16:17 ev; 2 Kor. 11:13-15; Gal. 1:9; 5:12; Ef. 5:6; Kol. 2:4-8).

 

Een van die grootste uitdagings in die vroeë kerk, veral in Paulus se tyd, was dat daar ’n klomp manne opgestaan en gemaak het of hulle die regte antwoorde het. Hulle het gepreek dat die spoeg spat, maar hulle boodskap was nie suiwer nie en het tot allerhande twisvrae en konflik gelei. Hierdie spekskieters was regtig ’n probleem. Hulle was so seker van hulself dat hulle met hulle hele wese geglo het hulle het die waarheid beet. En tog het hulle die Waarheid gemis. Dit is ons elkeen se verantwoordelikheid om seker te maak dat ons in die Waarheid glo. Die enigste Waarheid – Jesus Christus wat gesê het “Hy is die weg, die waarheid en die lewe ...” (Joh. 14:6).  

 

In Romeine 16:17-18 sê Paulus: “Ek druk julle dit op die hart, broers (en susters): Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense.” Hierdie woorde van waarskuwing, kom nie sommer van ’n gewone mens nie, maar word deur die Gees van God oorgedra. Die woorde het krag en ons moet dit ook ter harte neem. En tog is daar liggelowige mense wat hulle ore uitleen en luister na dwaalleraars wat volgens hulle, kamma goed is.

 

Dit laat mens wonder of die volgende woorde van Paulus aan ‘n jong Timoteus nie dalk al in ons tyd waar geword het nie? “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is” (1 Tim. 4:1-2).

 

Godsdiens vrywaar niemand van dwaasheid nie. Dit leer Spreuke ons. Daarom is daar iets soos godsdienstige dwase. Hulle is mense wat God se stem met hulle eie verwar. Uit hulle monde hoor jy gedurig woorde soos: “Die Here het dit of dat vir my gesê”. Johannes se waarskuwing is soortgelyk: “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen” (1 Joh. 4:1). 

 

Wanneer ons ook die volgende in die media lees, klink dit na dwaasheid: “Daar gaan ’n tyd kom wanneer mense nie meer in God se verlossende boodskap sal glo nie. Mense sal hulle rug op die evangelie draai en dit as bog afmaak.” Gelukkig hoef ons Christene nie te wonder oor al die vrae en stellings deur die sogenaamde “kenners” nie. Daar is ‘n paar waarhede wat ons kan help om ware geloof van valse geloof te onderskei, want die Bybel kom gee vir ons gemoedsrus: “Dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan Sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem” (1 Tim. 3:16).

 

Toe ons kinders was, het ons altyd gesê: “strues nannies.” Ons kan maar ophou wonder of ons in die regte God glo. Hier sê Paulus dit vir ons in ’n brief wat 2 000 jaar gelede geskryf is. En sentraal in ons geloof hang Jesus aan die kruis waar Hy vir my en jou die hekke van die hemel oopgesterf het. Dalk is daar mense wat sal sê dat daar in ander gelowe ook sulke “redders” was. Waar lê die verskil dan? In die feit dat Jesus nie aan ’n kruis bly hang het of in ’n graf bly lê het nie. Nee, ons Jesus is anders, want God het Hom laat opstaan uit die dood. Hy het Hom laat opvaar na die hemel. Hy lééf! Dit is die hartklop van die Christendom. As ons daaroor twyfel of dit vergeet, het ons die hele Christendom misgeloop. Daardie Vrydag met Jesus se kruisiging, het ‘n magdom lewegewende dinge, begin. Die Sondag is die dood se angel uitgetrek – Jesus leef, en ek en jy wat in Hom glo, leef met Hom!

 

“Sodra die versoening wat God deur Christus aan ons as gelowiges kom aanbied, op enige ander manier aangetas word, het ons nie meer te doen met ‘n klemverskil of veranderinkie aan die Evangelie nie – dan word dit ‘n valse leer – niks anders as ‘n vyandskap met Jesus se kruis!” (Francois Tolmie).

 

Gebed: Here, ons word so maklik om die bos gelei. Ons stap maklik agter mense aan wat lyk asof hulle alles weet. Beskerm ons teen hulle en help ons om ons verantwoordelikheid na te kom deur seker te maak dat ons op die regte pad is. Jesus, ek aanbid U. U gaan my voor en ek kan op U hoop. Amen.  

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page