top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 30 November 2023

Koos Espach


VII. Paulus se Derde Sendingreis

Hoofstuk 19 – Paulus in Efese

Die Seuns van Skeva (5)


Jesus Christus is steeds dieselfde, vir ewig


Hand. 19:17-20 – “Al die Jode en Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval, en die Naam van die Here Jesus is geprys. 18 Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. 19 Heelparty van die mense wat toorkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit vyftig duisend silwermuntstukke werd was. 20 So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei.


Paulus het in die saal van Tirannus in Efese van die krag in Jesus se Naam gepreek, in sy Naam siekes gesond gemaak en selfs bose geeste het uit hulle uitgegaan. Toe die sewe seuns van Skeva hom probeer nadoen, het die demone hulle gou ‘n deeglike les geleer. Dit word toe in Efese ’n oorwinning vir die Here Jesus. Sy Naam wat deur die sewe duiwelbesweerders misbruik is, het toe, deur die bose gees se optrede, vrees vir ons Here, Jesus Christus, onder al die Jode en Grieke in Efese bewerk. Waar die Jode sy Naam probeer belaglik maak het (v. 9), is sy Naam nou hoog vereer.

Die vrees vir die Here Jesus het ook die pasbekeerde Christene tot belydenis gebring en tot onthulling van hulle betrokkenheid by toorpraktyke. Hulle was reeds Christene, maar het hulle bygeloof nog nie laat staan nie en nog in die geheim aan die toorkunste deelgeneem. Die lot van die duiwelbesweerders en die grootheid van die Here Jesus het tot ’n groot oorwinning oor die toorpraktyke van die Efesiërs gelei.

Sedert die vyfde eeu vC, was Efese al beroemd vir hulle toorspreuke (die sogenaamde Briewe van Efese – Efesía grámmata), wat mense in kontak met die geesteswêreld sou gebring het. Hierdie boeke was perkamentrolle of ook los blaaie, wat toorformules in allerlei tale bevat het. Met die hulp daarvan is geeste uitgedryf, skatte kon gevind word, liefde of haat is opgewek, liefdeslewe in die slaapkamer kon verbeter word, skade kon iemand aangedoen word en alle siektes kon reg getoor word – abra kadabra – en jou hele lewe word verander. Maklik né!

Maar toe kom gooi die Here ‘n spanner in die tower works. Die Heilige Gees oortuig ‘n groot aantal gelowiges om hulle toorpraktyke openlik te bely, en die toorformules verloor hulle krag. Gevolglik versterk die gelowiges se toewyding aan die Here Jesus. Mense het hulle towerpraktyke openlik begin bely en al hulle hulpmiddels en toorboeke in die openbaar verbrand, ‘n openbare bewys dat hulle klaar is met sulke dinge. Die waarde van hierdie geskrifte wat verbrand is, was 50 000 silwermuntstukke, ’n dag se loon vir 50 000 mense – in vandag se geld sowat sewe en ‘n half miljoen rand. Daar was geen plek meer in hulle huise vir hierdie duiwelse lektuur nie. Ferdinand Postma stel dit mooi: “Die vuur van die Evangelie verbrand die ongoddelike gemorslektuur tot as!”


“So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei.” Só het die heerlike Naam van Jesus Christus weer tot openbaring gekom – destyds daar in Efese, en vandag steeds oral in die wêreld. Is dit nie wonderlik dat die Here Jesus vandag nog steeds dieselfde is nie? Waarlik, “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (Heb. 13:8).


Daar is een ding waarvan ons seker kan wees – dit is dat alles verander. Is dit nie waar nie? Hoe meer ons probeer om dinge dieselfde te hou, hoe meer verander dit. Mense, motors, tegnologie, modes, die weer, godsdiens, alles wat ons om ons kan sien, verander. Sommige veranderinge bring vir die meeste mense erg spanning mee. Neem maar net ons politieke veranderings. Ai, daaroor kan ons ure praat en meestal sal dit nie goeie dinge wees nie. Kom ons praat eerder oor die goeie ou dae.


Of liewer, praat oor vernuwing. Vernuwing verkondig steeds die boodskap van Christus. Dit wat in Paulus se tyd nodig was om die lewende water van die evangelie by dorstige gelowiges uit te bring, maak nie saak in watter tipe houers dit aangedra word nie, is steeds nodig. Solank dit vandag se dorstige gelowiges bereik. Al verander alles om ons, ten goede of ten slegste, Jesus Christus ons Here verander nóóit nie! Hy is vandag nog steeds soos wat Hy deur die eeue Hom aan ons bekend gemaak het. Hy is steeds dieselfde Jesus wat sóveel vir die mensdom omgegee het, dat Hy sy lewe op ‘n wreedaardige manier aan ‘n kruishout vir almal weggegee het. En die beste nuus ooit is: Hy sal vir altyd só bly! Ek en jy, en sommer almal wat daaraan wil vashou, kan met ons lewe daarop vertrou. Al verander alles om ons, al beleef ons elke dag ‘n magdom onsekerhede, ons het steeds een anker – Jesus Christus.


“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” Gister het Hy op die stofpaaie van Palestina geloop, mens kom word soos ons; as Hoëpriester sy grootste offer vir ons aan die kruis gebring; en deur die voorhangsel heen vir my en jou die pad na die troon gebaan. Vandag sit Hy as die Gekroonde Seun van God, langs God op die troon; Hy beheer die groot heelal, asook my en jou klein wêreldjies; Hy stel ons saak voor God. En môre, ja ek glo, en ek hoop jy ook, deur al die môres, wag Hy getrou vir my en jou, en almal wat in Hom glo, om ons die nuwe Jerusalem in te lei. Ons kan ons met toe oë op Hom verlaat, want, “Hy bly dieselfde, sy jare het geen einde nie” (Ps. 102:28). Hy is ons enigste Weg na ‘n ewige oorwinning!


“Jesus het geword wat ons is, sodat Hy ons voor God kon maak wat Hy is” (Athanasius).


Gebed: Here, dit is die volheid van my geloof – U is gister, vandag en al die môres, dieselfde – U is altyd goed! Baie dankie. Ek eer U daarvoor. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page