top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 17 Oktober 2023

Koos Espach


Paulus se Tweede Sendingreis (46)

Paulus in Atene (11)


Die Seun en die laaste oordeel


Hand. 17:31 – “... want Hy het ‘n dag bepaal waarop Hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur ‘n Man wat Hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal, het Hy Hom uit die dood laat opstaan.”


Nadat Paulus die verhouding tussen God, die skepping, en die mensdom aan die orde gestel het (vv. 23-29), trek hy nou etlike praktiese implikasies hieruit vir sy hoorders. Hy maak eerstens dit duidelik dat God ‘n nuwe begin gemaak het met Jesus Christus se koms na die wêreld (Joh. 1:14). Deur Jesus waarborg God amnestie vir alle sondaars, almal wat in “onkunde nog afgode, of selfs ‘n onbekende god aanbid het.” Met Christus se koms, is daar egter nie meer verskonings om ander gode te aanbid nie. Daarom skenk God almal die genade om hulle te bekeer, voordat Hy die wêreld deur sy Seun gaan beoordeel.


Paulus gaan dan verder en verduidelik hoekom sondaars hulle moet bekeer. Hy laat eintlik die Ateners verstaan dat hulle dooie gode van klip of wat ook al, nie ‘n mens se koers kan bepaal nie. Hulle is dus koersloos en het ‘n “kompas” nodig om weer op koers te kom. Die mense moet ‘n u-draai maak, terug na God toe. En dan die ernstige waarskuwing van bekering – “Bekeer julle omdat God ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dood op te wek.”


Dit sê Paulus by die Areopagus, die ou setel van die regters waar hulle ’n oordeel moes vel oor mense se lewens en optrede. Hier kondig Paulus die eindoordeel oor alle mense op die aarde aan, op ’n dag wat die ‘onbekende’ god, die Skeppergod, in wie elke mens lewe, beweeg en bestaan, bepaal het. Paulus se Areopagusrede sluit met die oproep tot bekering tot die lewende God. Hy daag die regters van die Areopagus voor die Wêreldregter om hulle tot Hom te bekeer.


Soos Paulus by die Areopagus, wil Jesus soos Hy in Jerusalem, vandag binne jou en my hart en ons lewe die versekering kom gee: “Ek verseker julle: Daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe. 27 (God) het Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is. 28 Moenie hieroor verbaas wees nie: daar kom ‘n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor 29 en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word” (Joh. 5:25, 27-29).


Uit die mond van Jesus hoor die wêreld dat Hý God se finale reddingsplan is. Dié wat na die Seun luister en in Sy Vader glo, sal deel hê aan God se finale reddingsplan – die ewige lewe! (Joh. 5:24). Dié wat egter nie luister nie, sal leeg en dood sonder God ten gronde gaan en Sy finale oordeel ervaar. Die eindoordeel kom waar elke mens, sonder uitsondering, voor die hemelse Regter sal moet verskyn. Daar vind die finale skeiding plaas. “Die Seun van die mens sal in Sy heerlikheid kom om die mense te skei soos ’n herder die skape van die bokke skei” (Matt. 25:31–46).


Die onpopulêre onderwerp van die “oordeel” word in die ganse Skrif, glashelder duidelik gemaak dat absoluut alle mense wat ooit gelewe het en steeds leef, daar sal wees. Ons kan nog 'n tandartsafspraak kanselleer indien ons moed ons begewe, maar nie hierdie afspraak nie. Nee, dit is juis die grootste verrassing wat op biljoene armsalige misleide mense wag – mense wat gedink het Jesus is ’n soort god en 'n tipe verlosser en n stukkie waarheid wat hulle beetgehad het – maar ... dat ander opsies ewe goed was en dat daar teen niemand gediskrimineer mag word nie en dat waarheid relatief is.


Die aakligste verrassing wag op hierdie misleide mense wanneer elkeen ontdek dat Jesus se aansprake oor Homself, al die tyd die waarheid was! Almal moet voor die regterstoel van Christus geopenbaar word – dit is wêreldgerig! God het “die dag bepaal waarop die Man wat Hy uitgekies en Hom uit die dood laat opstaan het, regverdig oor die wêreld gaan oordeel.” Voor daardie regterstoel sal alle volke, alle nasies, ook ek en jy, móét gaan staan. Dankie tog, “God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie” (1 Joh. 5:11-12). Gryp dit aan! Nou!


“Elke mens moet twee dinge self doen: hy moet sy eie geloof beoefen en self sterf” (Martin Luther).


Gebed: Jesus Christus, baie dankie vir U versekering dat ek deur in U te glo, van die siekte van sonde genees kan word, nie net gesond sal word nie maar ook die ewige lewe het! Help my o Gees van God, dat ek gereed sal wees om my Redder en Verlosser te ontmoet wanneer my tyd aanbreek om te sterf. Amen.

留言


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page